De nieuwe Flex-BV per 1 oktober 2012

Door Ed-Naab gepubliceerd op Friday 16 August 20:38

Per 1 oktober 2012 wordt de oprichting van een BV goedkoper. De oprichting van een BV vergt tot die datum nog een verplicht budget van € 18.000 aandelenkapitaal als zekerheid voor schuldeisers. Vanaf 1 oktober 2012 vervalt die eis en is het dus iets aantrekkelijker om een BV op te richten in vergelijking met een eenmanszaak (freelancer / ZZP-er). Of oprichting van een "FlexBV" ook fiscaal gezien voor kleine zelfstandigen aantrekkelijker is, valt nog maar te bezien.


http://plzcdn.com/ZillaIMG/b94b4fd09d04bd24ab8df799cface0d2_medium.jpg
 
Een rekenvoorbeeld: een ondernemer die € 41.000,- winst maakt moet in een (Flex)BV bijna € 4.500 meer aan de Belastingdiens afdragen dan bij een eenmanszaak. Dit komt doordat de directeur van een (Flex)BV zonder personeel geen Zelfstandigenaftrek of Startersaftrek (1e drie jaar) krijgt. Sommigen menen dat een BV fiscaal aantrekkelijker is bij winsten vanaf € 100.000,- terwijl anderen stellen dat dat pas vanaf winsten hoger dan € 300.000,- geldt. Een algemene richtlijn is om rond een winst van € 120.000,- de rechtsvorm eens goed te laten doorrekenen.

Rechtsvorm: BV

Elk jaar richten ondernemers in Nederland bijna 40.000 BV's op. Een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) heeft vele voordelen, zoals bescherming van het privévermogen bij aansprakelijkheid en het meer als 'volwaardig' bedrijf worden gezien door andere bedrijven. Een BV is een rechtspersoon; een ZZP-er of eenmanszaak is dat niet (de eigenaar van de eenmanszaak is een privépersoon en voor alle risico's zelf aansprakelijk). Dit betekent dat bij een BV niet de ondernemer/directeur, maar de BV over het algemeen aansprakelijk is voor eventuele schulden. De directeur(en) en/of de aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestopt; bijvoorbeeld als de BV failliet gaat. Daarmee kan de BV interessant zijn voor ondernemers. Vooral wanneer zij grote financiële investeringen doen.Verder zijn werknemers die in dienst zijn, verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en Ziektewet) en zijn bepaalde belastingen lager. Tot nog toe werden aan een BV strikte eisen gesteld; zoals het jaarlijks bij de Kamer van Koophandel aanleveren van de financiële jaarverslagen met een accountantsverklaring.
 
Het kabinet heeft ter verbetering van het economisch functioneren van Nederland een aantal maatregelen doorgevoerd waardoor het eenvoudiger en goedkoper wordt om een BV op te richten. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen en de wijzigingen gaan per 1 oktober 2012 in.

Winst en omzet

Redenen om voor een bv te kiezen en niet voor een eenmanszaak, vof of een maatschap zijn:
  • de vennootschapsbelasting voor winst en omzet is tot 200.000,- maar 20% en dat lager dan in te houden loonbelasting (33% tot 52%). Bij een hogere winst kan dit aantrekkelijker zijn dan de fiscale aftrekposten op de inkomstenbelasting die bij een eenmanszaak gelden;
  • het bedrijf, de BV, is eenvoudiger te verkopen en over te dragen - ook als de directeur wegvalt door bijvoorbeeld een ongeval of overlijden;
  • de directeur/groot aandeelhouder (DGA) heeft meer mogelijkheden om zelf aanvullend pensioen op te bouwen of een levensloopregeling af te sluiten; bijvoorbeeld in een aparte pensioen-bv van hemzelf.

Dividendbelasting

Indien je voldoende winst maakt om alle belastingen en kosten te kunnen betalen kun je het resterende bedrag aan de aandeelhouder(s) uitkeren. Als je alleen de eigenaar bent (DGA), kun je dat aan jezelf uitbetalen tegen een tarief van 25% dividendbelasting. Dat is lager dan de inkomstenbelasting die de BV betaalt over je salaris (33% - 52%). Dit zou kunnen leiden tot het idee om jezelf een heel laag salaris te geven en veel dividend uit te keren. Dat gaat echter niet. De Belastingdienst gaat uit van een minimum salaris van € 41.000,-. Het tariefsverschil (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting) zou daar dus aanleiding voor kunnen geven, maar zo gemakkelijk is dat dus niet. Voor de directeur groot aandeelhouder (DGA) die zelf voor bijna alle omzet van de BV zorgt is de afroommethode van toepassing. Dat komt neer op een salaris dat uit 70% van de winst als salaris moet worden opgenomen. De Belastingdienst gaat daar vanuit bij de berekening van de af te dragen belastingen.
 

Schuldeisers

Het startkapitaal van € 18.000,- werd tot nu toe beschouwd als een ‘verzekering’ voor de mogelijke schuldeisers. Om deze schuldeisers te beschermen is het zo dat de BV geen dividend mag uitkeren als blijkt dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Doet men dat toch, dan zijn de bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk voor de schulden. Deze € 18.000,- borg die je bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet storten kan nu dus voor investeringen in het bedrijf worden benut. Ook dat stimuleert de economie.
http://plzcdn.com/ZillaIMG/57f884b1ad92e08268587ac5c39d77e4.jpg
 

Flex-BV - wat is nieuw?

Bij de nieuwe vorm van de bv, de FlexBV, wordt het starten en inrichten van een BV eenvoudiger en flexibeler. De ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting ervan. Besluitvorming buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om wordt mogelijk, zodat de BV sneller veranderingen kan doorvoeren. Ook mogen aandeelhoudersvergaderingen straks ook in het buitenland plaatsvinden en wordt de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen  duidelijker. Het bedrijf kan ook in de statuten vastleggen óf iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt en bepalen of er stemrechtloze of winstrechteloze aandelen worden uitgegeven. Tot slot: ook de eerst noodzakelijke notariële actie vervalt. 
 

Tot slot

Bij de keuze om een BV of eenmanszaak (freelancer/ZZP-er) op te richten zijn veel factoren van belang. Waar het omslagpunt in de vergelijking ligt is niet eenduidig te zeggen omdat het niet alleen een fiscale of financiële rekensom is, maar ook een die betrekking heeft op aansprakelijkheid, volksverzekeringen, omvang van het bedrijf met personeel of niet. Een algemene richtlijn is wel dat bij winsten vanaf € 120.000 het verstandig is om een en ander door te laten rekenen.
 
Lees meer
op de site van de rijksoverheid: BV-recht eenvoudiger en flexibeler  en de pagina  notariële acte vervalt
op de site van de Kamer van Koophandel: FlexBV.
 
     Of koop er een boek over bij Bol.com: Lees meer over de Flex bv. (tip)
 
 

Colofon

Geplaatst: 12 augustus 2012.
© Dit artikel mag niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van auteur.

 

 

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Klopt als een bus. We hebben dagelijks met deze vragen/problemen te maken. Ondernemers gaan vaak direct naar de notaris, terwijl ze eigenlijk eerst bij de fiscalist advies moeten inwinnen over de (fiscale) wenselijkheid van een bv. Daarnaast wordt de bv naar mijn mening teveel gepropageerd. Het is inderdaad voor veel startende ondernemers niet interessant om vanuit een bv te ondernemen. Het risico van privé aansprakelijkheid kan in sommige gevallen ook afgedekt worden met een verzekering. Ook heeft de bv (zoals je reeds aangaf) hoge jaarlijkse administratieve en onderhoudskosten en loop je enkele startersaftrekken mis. Niet altijd even aantrekkelijk dus! M. Verstraeten adviseur bij www.startflexbv.com
Weet je wat ook erg intressant is een limited erg voor voordelen enkele nadelen
Wat bedoel je met "limited erg voor voordelen"? Kan ik me niet veel bij voorstellen.
Nou bij een limited ben je nooit persoonlijk aansprakkelijk wat je bij een bv wel bent daarnaast zitten er nog meer belasting technische voordelen aan maar daar zijn bepaalde manieren voor om dat toe te passen bijvoorbeeld als onderdeel van een holding
Heel interessant
Interessant artikel!
Bijzonder Verslag
van de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht.
De Duim is voor jou...
(Hans)
Uitstekend artikel hoor! Gaat bij mijn favorieten.
Ga je volgen .