De generatie biobrandstof

Door Mathijs003 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Energie is noodzakelijk. We gebruiken het om ons huis te verwarmen, een auto laten rijden, ons eten te koken en nog zo veel meer. We halen die energie uit brandstoffen. Er zijn vele vormen van brandstoffen. Maar ze worden in twee grote categorieën opgedeeld, namelijk de hernieuwbare en de niet-hernieuwbare. Het verschil is simpel, hernieuwbare bronnen herstellen zich op korte tijd terwijl de niet-hernieuwbare brandstoffen dat niet doen. Zo gaan ze snel verloren.

Momenteel verbruiken we voor het grootste gedeelte niet-hernieuwbare grondstoffen (figuur). Aardolie, steenkool en kernenergie hebben samen een totaal van 77% van het verbruik van brandstoffen. Maar deze dreigen op te raken en daarom moeten er alternatieven worden gezocht. Ook moet er een verandering komen omdat door het verbranden van o.a. aardoliereserves komt er meer koolstof onder de vorm van CO2 of CO in de lucht. Dit zijn beide broeikasgassen en als er teveel van deze broeikasgassen in de lucht blijven zal dit zijn effect hebben op de natuur. Bovendien zijn deze fossiele brandstoffen niet volledig zuiver en bij verbranding komen er ook stoffen zoals zwavel en stikstof vrij.

Waarom niet-hernieuwbare brandstoffen dan nog steeds het meeste worden gebruikt is omdat het nog altijd de goedkoopste manier is om energie te produceren. Vele milieuspecialisten voorspellen dat de prijzen de komende eeuw snel gaan toenemen door het tekort ervan en dat zo de hernieuwbare brandstoffen terrein gaan winnen.
Kernenergie is een speciaal geval en is controversieel op het vlak van ecologie.
Het afval dat geproduceerd wordt naast  energie bij kernspliting kan gezien worden als zeer slecht voor het milieu. Het kern-afval breekt heel traag af en daarom kunnen we kernenergie bij niet-hernieuwbare brandstoffen klasseren.

Hernieuwbare brandstoffen ofwel groene energie moet een duurzame oplossing zijn voor ons enorm energieverbruik. Er werden al massaal zonnepanelen geïnstalleerd op de daken in België en in de Noordzee bouwt men het ene windturbinepark na het andere. Men is hevig opzoek naar een goed alternatief voor de fossiele brandstoffen en nieuwe technieken zoals windenergie en zonne-energie zijn maar enkele voorbeelden. Een veelbelovende technologie is die van de biobrandstof.
Biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa, zoals planten. Maar onder de grote naam “biobrandstof” zijn er duidelijke verschillen. 

We zien biobrandstoffen als hernieuwbare brandstoffen omdat ze een relatief kleine impact hebben op het milieu en er snel terug veel van de koolstof die verloren gaat wordt opgenomen door de natuur. Hernieuwbare bronnen herstellen zich sneller, maar hebben ook hun impact op het milieu. Hernieuwbare energie en groene energie zijn 2 termen die volledig los van elkaar staan. Maar om duurzaam te zijn moet een brandstof zowel hernieuwbaar als groen zijn.

We zijn tot heden 3 verschillende soorten biobrandstof, dit noemt men generaties. De naam staat ook voor de chronologische volgorde van ontdekking. Tot heden deelt men de brandstoffen op in 3 generaties.


- Biobrandstoffen van de 1ste generatie

De eerste generatie biobrandstof maakt gebruik van voedselgewassen om via suikers, zetmeel of plantaardige olie biodiesel of bio-ethanol te maken. Dit gebeurt meestal door conventionele chemische processen of vergisting.

De grootste troef van de 1ste generatie biobrandstof is dat het heel makkelijk verkrijgbaar is, namelijk plantaardige cellen. Deze generatie focust op het kweken van cellulose rijke organismen en zo de verkregen cellulose te verwerken. Voor deze vorm is er een grote vraag naar landbouwgrond. De energieproductie kan dan in gedrang komen met de voedselproductie. Bovendien is de efficiëntie om gewassen te kweken om voor brandstofproductie te gebruiken nog niet rendabel genoeg.


- Biobrandstoffen van de 2de generatie
De tweede generatie biobrandstof maakt gebruik van gewassen die niet van de voedselproductie afkomstig zijn, tenzij het de oneetbare delen van die planten zijn.
Enkele voorbeelden zijn: hout, papier, gras en afval. Bij de tweede generatie biobrandstoffen is er het probleem van de cellulose, cellulose is niet gemakkelijk af te breken tot enkelvoudige suikers (waarna later ethanol wordt van gemaakt). Maar recente onderzoeken hebben belangrijke enzymen vastgesteld in allerlei materie, er zijn zelfs al bacteriën ontdekt in warmwaterbronnen die op een zeer efficiënte manier cellulose kunnen afbreken.

De 2de generatie staat op de verwerking van afval van planten (bv. Aardappelschillen). In dit afval bevind zich nog een gedeelte cellulose en dit kan weer worden gebruikt voor energieproductie. Het nadeel van de 2de generatie biobrandstoffen is dat ze onrechtstreeks afhankelijk zijn van landbouwgrond, en vooral de voedselproductie. De voedselproductie en verwerking van voedselgewassen zal nooit kunnen voldoen aan de vraag naar afvalproducten die cellulose bevatten voor brandstofproductie. Deze generatie zal nooit op zichzelf kunnen staan, maar zal wel een aandeel kunnen zijn samen met een betere oplossing.


- Biobrandstoffen van de 3de generatie
De derde generatie biobrandstoffen maakt o.a. gebruik van algen, een voordeel hiervan is dat het niet in strijd gaat met de voedselproductie of plantenproductie in het algemeen. De derde generatie biobrandstoffen durft wel al eens bestempeld worden als de generatie van de genetisch gemodificeerde planten.

De technologie staat nog aan zijn startlijn maar kan mogelijk terrein winnen omdat deze generatie geen gebruik maakt van landbouwgrond die anders voor voedselproductie kan dienen. De nadelen van deze generatie liggen bij het organisme dat men kweekt. Hier moet steunen op de eigenschappen van het organisme zelf en efficiëntie kan alleen maar verhoogd worden door specifiekere eigenschappen van het organisme zelf. Genetische manipulatie is een noodzaak

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
mooi en goed artikel
Duim en fan erbij!
goed artikel! duim
mooi artikel.
duim en fan erbij