Moslims en christenen kunnen wel heel goed samenleven

Door Erica22 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Moslims en christenen kunnen wel heel goed samenleven, in de geest van Ghandi lukt het.

       

      Moslims en christenen kunnen wel heel goed samenleven.

Hoe kunnen we de samenleving weer tolerant, vredelievend, en vooral angstvrij maken.

Het oorlogssyndroom

Helaas zijn er door de vele oorlogen die tussen moslims en christenen gevoerd zijn stereotypen ideeën ontstaan over elkaar maar ook door de buitenwereld die niet gelovig is.Alsof moslims en christenen niet kunnen samengaan, en samenleven en dat het altijd al zo geweest is. Dit geldt ook voor het huidige MIdden-Oosten. Gelukkig wordt het de laatste 20 jaar veel beter, en realiseert men steeds meer dat stereotyp denken niet werkt. Helaas is het nog niet overal zo in het MIdden-Oosten en slaat de vlam snel in de pan. Taak voor het westen om de stereotypen niet te bevestigen maar juist te ontkrachten en een boodschap van wederzijdse acceptatie, begrip en samenwerking uit te spreken.

Niets is minder waar dan dat moslims en christenen niet kunnen samenleven. Er zijn vele momenten geweest in de geschiedenis dat moslims en christenen heel goed samenleefden en met elkaar samenwerkten en zelfs samen hoogstaande culturele en intellectuele ontwikkelingen tot stand gebracht hebben. Was het nu ook maar zo !

Ik ben sinds twee jaar de Koran aan het lezen. Ik zie de teksten waar het zogezegd "fout kan gaan". Ik snap ook waarom het fout gaat bij de interpretatie van de Koran soms. Dit gebeurt zelfs bij moslims ook, zoals ook de Bijbel in het verleden  en ook nog steeds vaak verkeerd wordt uitgelegd. Teksten worden uit hun verband gerukt en vreemde conclusies worden getrokkken. Projecties van de situaties die nu spelen beinvloeden hordes mensen. Als Amerika tegen Iran roept dat het een duivel is, en andersom ook dan halen in wederzijdse landen allerlei respectievelijk christenen en moslims teksten uit hun heilige boeken om te ondersteunen dat ze elkaars Satan zijn. Dan denk ik "waar zijn ze toch allemaal mee bezig ?" Terwijl in beiden boeken heel veel boodschappen staan over barmhartigheid en vergeving.

             Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.

                                                               Mahatma Ghandi      

In het Midden-Oosten is een oorlog ontstaan door het stichten van de staat Israel. De Islam is niet tegen Joden. Vele negatieve dingen die tegen Joden werden en worden gezegd door moslims vandaag de dag, komt uit de oorlogen voort tussen Israel en de omliggende staten. Zelfs beginnen veel moslims de staat Israel te erkennen en ook te begrijpen dat het geen zin heeft om een oorlog te voeren die zoveel mensen het leven kost, en niets oplost en andersom begint men te begrijpen dat niet de omliggende Arabische staten het probleem zijn maar het fenomeen oorlog zelf. Helaas is dit fenomeen niet uit de wereld weg te krijgen, maar laten we hopen dat mensen inzichten gaan ontwikkelen.

 

          Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.

                                                             Mahatma Ghandi

 

Lees hier een interessant verhaal over de Joden tijdens de Moorse overheersing in Spanje voor het jaar 1000. Er was een vreedzame samenleving tussen de twee groepen, bewijs dat het heel goed kan. Als

Shariah wetgeving

De Bijbel en de Koran zijn bijna 2000 jaar geleden geschreven, de Torah nog eerder. In die tijd was er een totaal andere samenleving. Vrouwen werden volgens de oude Joodse wetgeving gestenigd bij overspel. Dit is geen moslim wet, dit is de bestaande wet van de oude Joodse gemeenschap.  De Shariah, de islamitische wetgeving past zich voor een deel aan, aan wat de "consensus" genoemd wordt. Wat het volk wil. Als dus de Shariah in omgeving wordt toegepast, waar het stenigen van vrouwen en mannen trouwens ook, die overspel plegen, en de consensus, dat is de algehele mening, wat het volk wil, dat onderstreept, dan zal het gebeuren. Daarom hoeven de mensen in Europa niet zo bang te zijn voor de Sharia, want in Europa is het geen gewoonte van "het volk" om mensen te stenigen, integendeel. De consensus is ertegen. Binnen de Shariah in landen zelfs die onder de strengste sharia-vorm vallen (er zijn verschillende rechtsscholen binnen de Sharia, de één is veel milder dan de ander)  zal een rechter misschien soms eerst het ergste vonnis roepen, maar in een gebied waar een vorm van de Shariah wordt toegepast die met de consensus degelijk rekening houdt, zal het vonnis weerlegd worden. De consensus wordt door sommige rechtsscholen aangevuld door "Adat:"  is lokaal gewoonte-recht, en daar kan Europa zich op beroepen.

 

Er is een groter gerechtshof dan de bestaande rechtbanken en dat is de rechtbank van het geweten.

                                                               Mahatma Ghandi

Ik ben het er trouwens mee eens dat de Shariah zoals hij nu wordt toegepast, zelfs in de modernere vormen niet voor het moderne westen geschikt is, of nog heel erg aangepast zou moeten worden. De shariah heeft nog niet de tijd gehad om zich te ontwikkelen naar westerse maatstaven.

In het Joodse geloof is inmiddels het stenigen van vrouwen afgeschaft. Dit zal ook niet in één dag gebeurd zijn. Jezus predikte in de Bijbel, "wie zonder zonde is, werpe de eerste steen".  Jezus wordt door de Koran als één van de belangrijkste profeten gezien, dus zal dit gezegde ongetwijfeld voor waar kunnen worden aangenomen. Buiten dat is het volkomen onmenselijk en niet van deze tijd meer. Het is inderdaad barbaars. De mens heeft zich geëvalueerd sinds de dagen van deze wrede gewoonte. Ik hoop van ganser harte dat in landen zoals Iran het stenigen van mensen ook zal verdwijnen. Dat de ogen en harten van de bevolking zullen worden geopend, en ze de barmhartigheid binnen de Islam mogen ontdekken.

De drie-eenheid en Vader en Zoon

De koran accepteert de Bijbel als een heilig boek, en waar. De Koran weerspreekt het hebben van God van een zoon, en een soort drie-éénheid. Deze drie-eenheidsleer, Vader,  Zoon en Heilige Geest wordt door hun verworpen zoals deze bij veel Christenen wordt gepredikt. Tijdens de ontwikkeling van het christendom, binnen de katholieke en protestantse kerk is hier zelf  ook nogal veel discussie over geweest, dus dat is ook geen Islamitisch fenomeen. 

In het oog van de moslims  is het hebben van afgoden de grootste boosdoener, omdat in het gebied waar de Islam zich ontwikkelde heel veel mensen afgoden, zoals de zon en de maan, aanbaden. Men was in die tijd, in dat gebied, daarom nogal gespitst op het aanbidden van afgoden en het verbieden daarvan. Christenen of Moslims die een drie-eenheid aanbidden gingen zaten volgens de eerste moslims heel dicht bij het aanbidden van een afgod. 

In feite zijn dit voor ons Westerse mensen die geen zon of maan aanbidden hele vreemde thema's, vandaar ook dat er vaak weinig begrip is voor de Islam, omdat men de achtergronden onvoldoende kent.

De wonderen van Jezus worden in de Koran ook verhaald en geprezen. Dat is iets wat veel Christenen niet weten, deels ook omdat hun een soort angstbeeld is ingeprent voor moslims.

Voor de Moslim is het aanbidden van Allah-God het allerbelangrijkste, en daar kan geen christen iets tegenin werpen. In feite zou een moslim er ook niet zoveel tegenin hoeven te brengen als een christen tot God bidt en de heilige geest erbij haalt of Jezus als zoon. Het is een kwestie van woorden. De Zoon is een symbool voor God die mens geworden is, onder de mensen. De moslims accepteren ook dat Jezus bij een maagd is verwekt door Gods Geest, die trouwens bij de moslims ook bestaat, en Djibril wordt genoemd.  Dat mensen dat Zoon zijn gaan noemen, brengt God dichter tot de mensen. "Niemand komt tot de Vader dan door mij". De Vader is God. God is in feite door iedere mens mens geworden, alleen heeft Hij Jezus uitzonderlijke eigenschappen en vermogens gegeven, waar de Moslim ook in gelooft. Het is een symboliek, het maakt het voor sommige mensen makkelijker om tot dichter bij God te komen. Volgens de moslims wordt ieder mens oorpronkelijk als moslim geboren. Een moslim is iemand die zich aan God onderwerpt. Dat is misschien ook zo, dat je van je geboorte af aan God onderworpen bent, als je in de schepping gelooft in ieder geval.

Voorgeschreven gebeden of vrije gebeden

Mohammed heeft in feite aan heel veel discussies een eind gemaakt en een aantal voorgeschreven gebeden gemaakt, die 5 keer per dag gebeden worden. Dit gebeurt bij veel katholieken trouwens ook, dus is dus ook niet een exclusief moslim fenomeen. Men kan dan in ieder geval geen afgoden aanbidden, en wat er gebeden wordt is vreedzaam en goed voor de mens zelf.

Het maakt het voor veel mensen gemakkelijk om een voorgeschreven gebed te hebben. Anderen willen dit niet. Het één is niet goed of fout. Daarom is het christendom en de Islam geen van beiden fout en hoeven ze elkaar niet uit te sluiten of te bestrijden. Begrip, acceptatie, tolerantie en respect. Door onwetendheid komen meestal de problemen. Zelfs het hele boerka gebeuren, d.w.z. het verbieden van de boerka, zou als men met de consensus van het volk rekening houdt, zelfs binnen de Shariah geaccepteerd moeten worden voor dat gebied waar de consensus anders is. De Islam is tegen dwang.

Nee, we hoeven geen extremistische ideeën te accepteren, van niets of niemand.

De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.

                                                                  Mahatma Ghandi

De boerka mag wat mij betreft verboden worden in Europa, omdat hier de wetgeving zodanig is aangepast dat vrouwen geen boerka nodig hebben om zich te beschermen tegen mannen, en het een gevaar voor de samenleving is omdat men niet kan zien wie zich er achter verschuilt, daar ben ik het volkomen mee eens. Wél zouden vrouwen een hoofddoek mogen dragen of een aanverwante hoofddoek zoals veel moslima's die dragen.  Dat is een ander verhaal. Dat kan nauwelijks gevaar opleveren voor de samenleving.

Waarom moeten wij dit allemaal weten ?

Het is goed om je erin te verdiepen en weten waar het over gaat, omdat er van allerlei kanten van alles wordt "geroepen" en ook veel mensen heel angstig zijn en worden voor de Islam. Ja, er zijn enkele kleine groeperingen zoals Sharia4Belgium etc, die ook van alles lopen te roepen. Als je zelf weet wat de Shariah inhoudt dan heb je een weerwoord, en hoeven de mensen ook niet zo angstig te zijn.  Hier gaan geen handen afgehakt worden in Europa, omdat de consensus daar tegen is ! En zo ie zo, is er helemaal geen shariah wetgeving in Europa die officieel toegepast wordt of gaat worden, zoals de Shariah nu is tenminste. Wat wel iets goeds is in de Shariah is het verbieden van heffen van renten bij leningen en schulden. Daar worden de armen mee geholpen ja. Goed tegen de kredietcrisis !! In de Bijbel spreekt Jezus ook tegen woekeraars trouwens. Geen gek idee als moslims en christenen met de overeenkomsten en goede dingen aan de slag gaan !

Er staan in de Koran op vele plaatsen teksten zoals : God/Allah is berouwaanvaardend, genadevol, en barmhartig ! Dit weerspreekt enige vorm van buiten proportionele, barbaarse straffen.

Aangezien we te maken hebben met allerlei mensen van allerlei pluimage in de hedendaagse samenleving moet je wel goed op de hoogte zijn wil je er echt over meepraten en weet je ook wat wél en niet echt gevaarlijk en onzin kan zijn.

Als ik de Koran lees, concentreer ik me vooral op teksten die een vredelievende, kalmerende boodschap hebben, en die zijn er heel veel, en vervult het me met een gevoel van vertrouwen in God.

                   De mens maakt er een puinhoop van, God niet. 

Ik heb me de laatste jaren zorgen gemaakt over de ontwikkelingen in de wereld, en met name de angst die bevolkingsgroepen voor elkaar hebben. Angst is een slechte raadgever.

Ik hoop dat iedereen die dit leest ook gaat nadenken en dat we als mensen elkaar niet zo oordelen op geloof of huidskleur of nationaliteit. De boodschap van Martin Luther King en Ghandi zouden voor ons allen een goede inspiratie bron kunnen zijn.

© copyright Erica 2012

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
En dat vind je niet alleen in streng gereformeerden gemeenschappen in Nederland, maar ook binnen de katholieke kerk, en binnen de Hindoe gemeenschap, en allerlei andere geloofgemeenschappen. Het heet "niet open staan en het niet respecteren van de overtuiging en mening van een ander".
De duivel zit niet in de twee geloven, maar in de mensen die van allerlei geloven iets vreemds maken........
Daarom zingen we wel van vrede op aarde.
Maar ik heb er vrede mee dat ik niet meer Ben aangesloten bij een geloofsgemeenschap.
En zolang de mens extreem reageert op een ander geloof dan wordt dat samenleven nooit wat.
Want 2 geloven, daar schuilt de duivel tussen, is nog steeds gaande in de streng gereformeerde gemeenschappen in Nederland.
mooi artikel, wat in feite voor elk geloof en overtuiging moet kunnen.
Een heel verhaal... Ja, we zouden veel meer samen moeten leven en niet langs elkaar heen. Mooi artikel!