De Gulden Snede: Theologie

Door Epsonet gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

De gulden snede is een getal en een verhouding dat door mensen wordt gezien als het perfecte, het schone. In het Engels: The Golden Ratio. Deze verhouding is op veel onverwachte plaatsen te zien en komt meer voor dan je denkt. De gulden snede wordt aangeduid met Phi (&981;). De gulden snede is een constante van 1,6180. De gulden snede komt veel voor in de wiskunde, natuur, godsdienst, kunst en architectuur en ook in het menselijk lichaam. Dit artikel gaat over de gulden snede in de theologie.

In de theologie komt de gulden snede minder voor dan in andere vlakken, maar toch vinden veel mensen deze verhouding op godsdienstige vlakken. Voor sommigen is dit zelfs het bewijs dat er een God bestaat, omdat deze wereld geschapen zou zijn volgens de perfecte verhoudingen en niet zomaar een oerknal uit het niets is geweest. In de mens komt de gulden snede verhouding namelijk erg vaak voor. Toeval of creatie?

Phi (Φ)

Aan de letter phi zit volgens sommigen ook een theologische kant, deze mensen zeggen dat Φ (Phi) een geheime betekenis heeft. Φ  bestaat uit een rondje en een streepje. Men zegt dat het rondje niets/0 is en het streepje is een eenheid, oftewel God. Niets wordt gescheiden door God, die de aarde naar met de verhouding gemaakt zou hebben. Ook wordt er gezegd: De Fibonaccireeks begint met niets en dan komt er 1 bij, god, waarna die ‘twee’ ook weer meer creëren.

De bijbel

Veel dingen in de bijbel kunnen ook duiden op phi. Bijvoorbeeld in het verhaal van de Ark van Noach: Exodus  25:10:  Laat van acaciahout een ark maken, een kist van tweeëneenhalve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog.
2,5 el/1,5 el = 1,666 ≈ φ   Dit is het dichtste bij phi wat kan bij zulke lage getallen. 1,666 is dezelfde uitkomst als 5/3, wat een onderdeel van de Fibonaccireeks is. Deze getallen worden dan weer genoemd in Exodus 27:1: Het altaar moet u maken van acaciahout. Het moet vijf el lang en vijf el breed zijn, dus vierkant, en drie el hoog.
In Genesis 6:15 Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. Dit zijn weer dezelfde verhoudingen als voorheen.
Ook het getal 666 kan worden herleid naar phi, op meerdere manieren zelfs. 666 wordt beschouwd als het getal van de duivel. De eerste manier is de sinus van 666: sin666 = -0.80901699 = ½ φ in het negatief. Hetzelfde getal, -0.80901699, kan je krijgen op de volgende manier: 6x6x6 = 216. Cosinus216 = -0.80901699. Deze manier is iets verder gezocht, maar komt toch goed uit. De derde manier is nog ingewikkelder, maakt komt toch ook weer uit. Als men namelijk een gelijkbenige driehoek maakt met benen van 1 en een basislijn van φ en dit in een cirkel stopt met een radius van 1, dan staat het onderste been na twee rotaties op een hoek van 666®.

Mekka en de Ka’aba

Moslims bidden altijd naar Mekka, hier staat de Ka’aba wat het belangrijkste gebouw is voor de islam. Maar ook hier zitten verhoudingen van phi in verborgen. Mekka wordt namelijk gezien als het gulden snede punt van de wereld.  Dit is om verschillende redenen:

  • De verhouding van de afstand tussen Mekka en de noordpool van de afstand tussen Mekka en de  zuidpool is precies 1,618: De afstand tussen Mekka en de zuidpool is 12348,32km en de afstand tussen Mekka en de noordpool is 7631,68km. 12348,32/7631,68 =1,618
  • De afstand tussen beide polen delen door de afstand van Mekka naar de Zuidpool is ook opnieuw weer 1.618.
  • Horizontaal geld hetzelfde, als men op een wereldkaart de breedte opmeet is dit 1,618 van de afstand van de linkerkant tot Mekka. Dit geldt zelfs ook voor een diagonale lijn van linksonder naar rechtsboven.
  • In heel de Koran wordt het woord Mekka maar één keer genoemd. Dit is in het 96ste vers van de Ali Imran Soerah. In dit vers staan in totaal 47 letters. Als men 47 deelt door 1.618 krijgt men 29,0. En precies het 29e woord in het vers is Mekka.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De profeet Mohamed (vzmz) heeft gezegd dat Mekka de navel van de aarde is. En voor een perfect lichaam is de afstand navel-voet gedeeld door de afstand navel-hoofd ook de gulden snede 1,6180. Waar zou hij alle die informatie vandaan gehaald hebben?!
Phi is nog belangrijker dan pi.. goed artikel!
Interessant vind ik dit. Je artikel had mijn aandacht. Duim!
Ja een paar maanden geleden er een stuk over geschreven,de gulden snede wordt nog dagelijks gebruikt.

Pork geeft de DUIM.
FAN wordt hij ook.

DRIMPELS.
Interessant onderwerp. Overal in de natuur is de Gulden Snede terug te vinden. De film 'Pi' van Darren Aronofsky zal je bevallen.