Avalon wikipedia - avalon blog - nee het mytische eiland in de britse wateren! Avalon! Schatten van de aarde!

Door Tipgever83 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Een mytisch eiland in de Britse wateren. Waar hagel, regen noch sneeuw ooit valt... Avalon!

AVALON

Een paradijs waar het altijd lente was en niemand ouder werd, waar het eeuwig vrede was en waar er niet gewerkt hoefde te worden. Dit omdat het land er altijd vruchtbaar bleef. Dat was Avalon! Het lijkt fel op andere mytische rijken zoals Atlantis, waar de bewoners een gouden tijd beleefden maar Avalon werd bekend als de plaats waarheen men de held, de Engelse Koning Arthur bracht nadat die zijn laatste veldslag bij Camlann had gestreden en om daar te bekomen en te genezen van zijn wonden. Deze verbinding tussen Koning Arthur en Avalon werd populair gemaakt door een Engelse schrijver uit de 12de eeuw. Geoffrey Van Monmouth en zijn boek " De geschiedenis van koningen van Brittanië", een echte bestseller in de Middeleeuwen, legde hierbij Avalon vast als de naam en laatste verblijfplaats van Koning Arthur. In een later boek " Het leven van Merlijn" gaat hij Avalon beschrijven als een eiland. Hij noemt het het gezegende eiland dit omdat alle gewassen er vanzelf groeien en dit doordat de aarde hier alle dingen in grote hoeveelheid voort brengt. Op het eiland woonden 9 tovenaressen onder leiding van Morgen (Morgan le Fay) die het op zich zou genomen hebben om Arthur te genezen mits hij op het eiland verbleef. Ook in de 12de eeuw genoten de Arthur legenden enorm grote populariteit en daardoor nam de vraag toe wat er daarna met hem was gebeurd! Monniken van Glastonbury, ten westen van Engeland kwamen met het grote verhaal dat zij zijn stoffelijke resten hadden opgegraven in de begraafplaats van hun oude abdij, samen met een kruis met latijns opschrift. Op het kruis stond te lezen:"Hier, op het eiland Avalon ligt begraven de beroemde Koning Arthur met Guinevere, zijn tweede vrouw".

Het eiland Avalon, waar men de gewonde Koning Arthur naartoe heeft gebracht na zijn laatste veldslag. Sinds de zogenaamde ontdekking door de monniken van Glatsonbury van zijn graf in de oude abdij is het eiland Avalon vereenzelvigd met Glatsonbury in Somerset. Hier op de foto zie je de Glatsonbury Tor, uittorend boven het moerassige landschap, gaf hiermee de indruk een eiland te zijn.

Koning Arhtur's graf?

De monniken zouden waarschijnlijk wel iemand opgegraven hebben want archeologen hebben sporen gevonden van de opgravingen van de monniken maar of het werkelijk over de overblijfselen van Koning Arthur ging riep wel wat twijfel op. Die twijfel kwam er omdat de opgraving plaatsvond niet lang nadat een verwoestend vuur het oudste stuk van de Abij van Glastonbury zo goed als helemaal had verwoest. De "Oude Kerk" zoals het eenvoudig heette, waarbij de schatten en andere relikwieën verloren waren gegaan en die hadden nu juist het status en waren de bron van inkomsten. Daardoor was het dringend nodig het prestige te herstellen, de bron van inkomsten opnieuw te activeren en pelgrims aan te trekken. Daardoor kwam deze ondekking en opgraving de Anglo-Normandische heersers van Engeland dan ook verdacht goed van pas. De kroniekschrijver Gerald Van Wales schreef een aantal jaren later dat Hendrik II de monniken van Glatsonbury zou hebben aangemoedigd om naar Arthur's graf te zoeken. Vele verhalen werden er verteld over Koning Arhtur's zijn mysterieuze einde. En een einde is er gekomen aan de sprookjes en dat was juist wat Hendrik II nastreefde.

Gehuld in de mysterie kreeg de abdij van Glatsonbury een bovennatuurlijke bijbetekenis door de zeer oude begraafplaats, die teruggaat tot in het begin van het Christendom (de abdij is zo oud dat het preciese ontstaan niet meer te achterhalen viel) in Engeland. De rustplaats van vele koningen en heiligen uit het begin van onze jaartelling. En hiermee natuurlijk ook een ideale en unieke plaats waar Koning Arthur had begraven kunnen zijn.

 "Riothamus"

Geoffrey Van Monmouth, de engelse schrijver uit de 12de eeuw bracht het beeld van het door tovenaressen bewoonde magische eiland Avalon met zijn historische feiten en bovennatuurlijke draden naar voor. De naam zou volgens hem zijn afgeleid van een oud-Engels woord aval dat een "appeleiland" betekent. Dit zou door vele kenners worden betwist maar moest Geoffrey toch gelijk hebben zou Avalon echt wel passen in de overlevering van aan appels gekoppelde mythische eilanden. Een zekere Ashe suggereert dan weer dat er achter de Arthurfiguur de man zou kunnen schuilgaan die in historische aantekeningen zou hebben vermeld staan als "Riothamus" koning der Bretons. Riothamus blijkt in het engels geen naam, maar een titel te zijn. "Rigotamos" of "opperste koning". De carrière van Rigothamus vertoont zeker en vast overeenkomsten met die van Arthur. Hij heeft echt bestaan, was waarschijnlijk een Britse veldheer vlak na de Romeinse overheersing en ook was de terugtocht van Riothamus in de richting van de Bourgondische stad Avallon. Dit Avallon was echter geen eiland maar het idee zou zich misschien afstammen uit de overlevering van een genezing brengend toevluchtsoord dat rond de eerste eeuw na Christus gesitueerd werd door een geschiedschrijver Pomponius Mela op het eiland Sein, dat voor de kust van Bretagne lag. Hier leefden, net zoals op Geoffrey's eiland, 9 tovenaressen die iedere zieke die hun te hulp riep beter maakte.

Bardsey, een eiland voor de kust van Noord-Wales waarvan werd beweerd dat het de graven van 20.000 heiligen herbergde. Wellicht beschouwde ment Glatsonbury ook een eiland en met een oeroude begraafplaats, ook als zo een dodeneiland.

Paradijselijke eilanden

Het Avalon van Geoffrey lijkt op de paradijselijke eilanden die volgens de mythologie ergens in het westen lagen. Onder deze paradijselijke eilanden vallen ook Atlantis, de Tuin van de Hesperiden met hun gouden appels en de Gelukseilanden van de Grieken. Ook St. Brendan Eiland, dat overdekt was met appelbomen en dat werd beschreven in het 9de eeuwse manuscript "Voyage of St. Brendan" was ook één van die paradijselijke eilanden omdat Geoffrey Avalon het Gelukseiland noemde en het verbond met het mytische, met appels geassocierde eilanden. Dit waarschijnlijk omdat in de Keltische en andere mythologieën de appel de vrucht was van de onsterfelijkheid!

De dood van Arthur. Dit door de 19de eeuwse Engelse schilder James Archer. Volgens Sir Thomas Malory, die in de 15de eeuw leefde zou Arthur op een geheimzinnige wijze door vrouwen met zwarte kappen, waaronder ook drie koninginnen, naar Avalon zijn gebracht.

Reeds gepubliceerde artikelen van de schatten van de aarde:

Weldra in de schatten van de aarde: De berg Ararat, de rustplaats van de Ark van Noach!

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hey

Mooi neergeschreven, is mooie materie om je in te verdiepen.

Groetjes
goed informatief artikel, duim
Mooie serie artikels ben je mee aan de gang...duim
Prachtig hoor!
interessant, goed artikel!
Deze materie heeft me al tientallen jaren beziggehouden. Wist je dat Morgan Le fey, de halfzus was van Arthur en ze aanvankelijk zijn sterkste vijand was? Ze had maar liefst 8 zusters,de andere geheimzinnige vrouwen waarvan je spreekt ware waarschijnlijk haar zusters Morgause en Elaine.In vele oude geschriften wordt Avalon trouwens "The isle of Apples" genoemd. Er is veel terug te vinden in de studies van Myrddin beter bekend als Merlijn over dit onderwerp. Heb hier trouwens op xead een artikel over hem geschreven.
Mooie serie!