Tarot- de kunst van het kaartleggen en lezen.

Door Lathica gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

De herkomst van de tarotkaarten staat niet vast. Bekend is wel dat ze met het verschijnen van groepen rondzwervende mensen, die uit Voor-Indie zouden stammen, in de dertiende eeuw in Europa zijn gekomen.

GESCHIEDENIS EN HERKOMST:

De beroemde tarotspellen, die de laatste jaren steeds meer in de mode zijn gekomen, bestaan uit 78 kaarten waarvan 22 als de grote en 56 als de kleine arcana worden aangeduid. De herkomst van de kaarten staat niet geheel vast. Duidelijk is wel dat het tarot zich in de dertiende eeuw in Europa heeft verspreid toen bepaalde groepen- vermoedelijk afkomstig uit Voor-Indie - begonnen rond te zwerven. Uit archiefonderzoek bleek dat in het jaar 1367 de Duitse stad Bern een verbod op de kaarten afkondigde. Tien jaar later dook het spel in Florence op onder de naam naibb, wat in het sanskriet zoveel als middelpunt van het wiel betekent. De occultist Gerard Anaclet Vincent Encausse (1865-1916), alias Papus, waren ervan overtuigd dat het tarot uit het oude Egypte stamde en de geheime kennis van de priesterschap weergaf. In het Egyptisch betekent ta 'weg' en ro 'koning', waardoor tarot zou staan voor 'weg van de koning' of 'koninklijke weg'.

HET RAIDER-WAITE-SPEL:

Het oudste bewaard gebleven tarotspel in het Marseillaanse, dat waarschijnlijk dateert uit 1760. De bekendste versie is echter het zogenoemde Raider-Waite-spel van Arthur Edward Waite uit 1910, waarvan de kaarten getekend zijn door Pamela Smith. Waite was lid van de Order of the Golden Dawn en zijn spel is gebaseerd op de werken van Eliphas Levi (1810-1875), een Franse diaken en schrijver die als grondlegger van het moderne occultisme wordt beschouwd. Waite bleef bij oude voorbeelden, al noemt hij zijn tarot verbeterd. Aleister Crowley (1875-1947) gaf in de jaren veertig van de twintigste eeuw een eigen tarotspel uit, dat verboden was met de Egyptische god Horus. Crowley verwees naar de uit de kabbala bekende levensboom, de tien sefirot, de emanaties van God.

GROTE EN KLEINE ARCANA:

Het Latijnse woord arcana is het meervoud van arcanum, wat 'geheim' betekent. De grote arcana bestaat uit 22 troefkaarten met de nummers 0 tot 21. De kleine arcana bestaan in totaal uit vier reeksen van elk veertien kaarten, tien getalskaarten en vier hofkaarten (koning, koningin, ridder en schildknaap). Doorgaans worden voor waarzeggen en esoterische inwijding de 22 grote arcana gebruikt. Veel magiers en esoterici beschouwen de 22 grote arcana als 'archetypen'.

WAT ZIJN ARCHETYPEN?

Met archetypen worden volgens de psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) oerbeelden of oersymbolen bedoeld die uit het collectieve onbewuste opkomen en die in de dromen van mensen van alle culturen en tijden weerspiegeld worden. Archetypenbehelzen de collectieve (gemeenschappelijke) ervaringen van de mensheid. Door het tarot en de uitleg ervan kunnen zulke archetypen inhouden waarneembaar worden gemaakt. Tarotkaarten verbinden met andere woorden het bewustzijn met het onderbewustzijn. Kenners van het tarot maken daarvan gebruik door de verborgen mogelijkheden van een persoon bloot te leggen, door die met de 22 grote arcana uit de diepte van de ander naar boven te halen. Overigens zijn hiervoor verschillende handleidingen beschikbaar. De 56 kleine arcana worden in passief ( bokalen en munten) en actief (staven en zwaarden) verdeeld en per kleur bij de tekens van de dierenriem oftewel de maanden ingedeeld en als magische grondsymbolen uitgelegd. Staven horen bijvoorbeeld bij het element vuur en de sterrenbeelden Ram, Leeuw en Boogschutter; bokalen horen bij het element lucht en de sterrenbeelden Tweelingen, Weegschaal en Waterman.

TAROT IN DE PRAKTIJK:

Bij het tarotspel worden vier, zes of tien kaarten getrokken, die daarna volgens bepaalde systemen worden gelegd. Op basis daarvan worden uitspraken over door de speler gestelde vragen gedaan. Bij het legsysteem dat bekendstaat als het kruis worden de kaarten door een speler geschud tot hij wordt tegengehouden door degene die iets wil weten over zichzelf of zijn toekomst. De eerste speler trekt vier kaarten, legt ze open als een kruis voor zich en gebruikt daarbij het volgende schema:

Kaart 1 (rechts) betekent: dat is uw thema/vraag;

Kaart 2 (links) betekent: dat met u niet doen;

Kaart 3 (boven) betekent: dat is de weg;

Kaart 4 (onder) betekent: daarheen voert de toekomst.

INZICHT IN HET EIGEN ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL:

De beschreven handelwijze is de eenvoudigste en de vaakst gespeelde variant die ook waarzegsters graag gebruiken. Als mogelijkheid tot voorspellen ligt aan het tarot de gedachte ten grondslag dat de toekomst van een mens al in zijn onderbewustzijn bekend is. Men hoeft dat dus door het tarot alleen maar te openen. Ook zijn alle ontwikkelingsmogelijkheden die een mens bezit te ontraadselen door het onbewuste trekken van kaarten en de aansluitende uitleg. De betekenis van elk afzonderlijke kaart ligt vast; het gaat erom te ontdekken hoe die betekenis voor de betreffende vragensteller is uit te leggen. Kaart nummer 13 bijvoorbeeld, 'de dood', betekent niet het lichamelijke einde van de vrager maar een radicaal nieuw begin, een nieuwe orientering. De gehangene anderzijds staat voor de volkomen overgave, voor het aanvaarden van het eigen lot.

 

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
interessant om te lezen! dank je en duim erbij
altijd interessant al weet ik er weinig van ... Nu wat meer dus :)
Fan en duim erbij. ik heb het lange tijd gedaan. kaartleggingen en zo af en toe doe ik het nog wel eens. blijft leuk.
@Juna: ja het is inderdaad een leuke bezigheid :).
Leuk artikel!