Glashelder zicht

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Dit artikel gaat niet direct over brillen, maar over de manier waarop we naar bepaalde dingen kijken en over bepaalde dingen denken. De brillen zijn uitsluitend bedoeld om het onderwerp te illustreren.

De juiste kijk

Het zal iedereen bekend zijn dat we allemaal de dingen door verschillende brillen bekijken. Ook als het gaat om geloofszaken. Daarover wil ik hier in het bijzonder iets schrijven. Daarom stel ik voor dat we achtereenvolgens eens even door verschillende brilletjes kijken, ten einde uit te vinden welke het beste zicht geeft, want dat is wel zo handig.
 

Vaak zijn we geneigd om de dingen te bekijken door:

De roze bril 


Door deze bril kijken we wanneer we in de waan verkeren in het vlees volmaakt te kunnen worden (Galaten 3:3), dat wil zeggen: dat we menen er te komen door het houden van de wet. Dat is een vruchteloos streven, hetgeen ons bij de handen zal afbreken, omdat het een feit is dat het vlees zich niet onderwerpt aan de wet van God, en dat ook niet eens kan. Het vlees kan niets anders dan de dood bedenken en is volslagen vijandig tegen God. (Romeinen 8:6-7) Het vlees en Gods Geest staan als vijanden lijnrecht tegenover elkaar. (Galaten 5:17) De Heer Jezus Christus zei dan ook: 'De Geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut.' (Johannes 6:63) Daar komt nog bij dat 'de letter (de wet) doodt, maar de Geest levend maakt.' (2 Korinthiërs 3:6) Het is zelfs zo dat we onszelf onder de vloek brengen, als we ons onder de wet plaatsen; 'want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.' (Galaten 3:10)  'Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, die is schuldig aan alle.' (Jakobus 2:10) Voor wie Christus toebehoort, geldt, 'dat wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij gevangen waren, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter.' (Romeinen 7:6) (Naar alle waarschijnlijkheid is hier onze eigen vernieuwde geest bedoeld, omdat 'geest' in dit gedeelte met kleine letter geschreven is.)

Die roze bril verschaft ons nog een andere bril, namelijk:

De zwarte bril


Het is duidelijk dat we door deze bril we zwart zien en in absolute duisternis verkeren, waarbij ons zicht beperkt blijft tot onze eigen vierkante meter. We voelen ons op onszelf terug geworpen en denken dat alles van ons afhangt en van ons verwacht wordt. Wanneer we opmerken dat we het niet voor elkaar krijgen, is de frustratie compleet. Dan komen we tot de ontdekking dat we onszelf onder de wet hebben geplaatst en daarmee onder het oordeel, waardoor we ons ook steeds veroordeeld voelen (Galaten 3:10), omdat we niet in staat zijn de wet van God te volbrengen. Dan hebben we dus de verkeerde bril op! Zet af dat ding! Want: 'Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden.' (Galaten 3:13)

De volgende twee brillen bieden verheldering, eerst:

De rode bril


Deze bril biedt zicht op het bloed van de Heer Jezus Christus, daarom hebben we die nodig om ons altijd te herinneren aan het feit dat de Heer Jezus Zijn kostbare bloed vergoten heeft om onze schuld bij God te betalen, waarmee Hij ons voor eeuwig vrij gekocht heeft. Door zijn kostbare bloed zijn we gerechtvaardigd en van een plaats in het Vaderhuis verzekerd. Met recht kunnen wij daarom zingen: 'Heer Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer Uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat U bracht. En U wast mij, witter dan de sneeuw, mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.'  (Opwekking 315) Hoewel bloed rood van kleur is, wast het bloed van de Heer Jezus ons toch echt zo wit als sneeuw. Als we achter Zijn bloed schuilen en God dat bloed ziet, hetgeen uiteraard de voorwaarde is, dan gaat Hij ons voorbij (dat wil zeggen: veroordeelt Hij ons niet). 'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn; want de wet van Geest van het leven in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.' (Romeinen 8:1-2)

Dan is het nu tijd voor:

De witte bril


Deze geeft zicht in de duisternis. Hiermee krijgen we het juiste beeld van God en kunnen we onszelf zien zoals God ons ziet, namelijk in Christus. Dat is onze identiteit als we bij Hem horen. In Hem zijn we volmaakt, hetgeen wil zeggen dat God ons zo ziet. Het is van het grootste belang dat we deze bril voortdurend dragen! Dat we in Christus blijven, want Hij is onze gerechtigheid. Dat betekent dat Zijn gerechtigheid ons is toegerekend. We hebben Zijn Geest ontvangen, en 'door die Geest kunnen we roepen: Abba Vader!  Want Hij getuigt met onze eigen geest, dat we kinderen van God zijn.' ((Romeinen 8:15-16) Als we ons door Zijn Geest laten leiden, zijn we niet onder de wet (Galaten 5:18), maar kan de vrucht van de Geest zichtbaar worden in ons leven (vers 22). Tegen zulke dingen is geen wet. (vers 23)


De rode en de witte bril hebben we dringend nodig om glashelder te kunnen zien,

maar de roze en de zwarte bril zijn beide rijp voor de afval. 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.