De betrekkelijkheid van alle dingen in het leven.

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Op een of andere manier ervaren we allemaal een zekere leegte in ons leven. Al hebben we zo'n beetje (bijna) alles wat ons hartje begeert, toch blijft daar dat verlangen naar meer. Wat ontbreekt ons toch?

Kort en krachtig...?

Een veelvuldig gebruikte uitspraak luidt: "Het leven is kort, geniet ervan zolang als je kunt".

Maar! Heb je het ook al eens zo bekeken? "Het leven is kort, maak zolang het nog kan gebruik van de gelegenheid om beschikking te treffen voor wat erna komt". Het gaat hier natuurlijk niet over het afsluiten van een begrafenisverzekering en het regelen van je begrafenis. Ik geloof vast dat je deze zaken al lang en breed keurig voor elkaar hebt. Nee, dit gaat over iets veel ingrijpenders, iets dat verder gaat dan het graf.

Of toch eeuwig...?

Want het is een feit 'dat het de mens beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel.' Aldus het woord van God. (Hebreeën 9:27) Daar zou ik het niet op aan laten komen, zo van: "ik zie wel". 'Want "vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!" (Hebreeën 10:31) En dat is het laatste wat God je toewenst. Hij wil je een hoopvolle toekomst geven, bij Hem in zijn heerlijkheid. Hij heeft je geschapen om in zijn tegenwoordigheid te leven en Hem als je liefhebbende Vader te leren kennen. En om dat mogelijk te maken gaf Hij het allerliefste wat Hij had, Zijn eigen veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Hij nam alles op Zich wat tussen jou en God in staat, en heeft op die manier voor jou de weg terug tot het Vaderhart van God geopend.

Een kwestie van leven of dood...

God is niet een vaag mystiek iets, ergens heel ver weg. Hij is een zeer reëel aanwezige Persoon en heel dichtbij. 'Zoekt de HERE , terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.' (Jesaja 55:6) Dat zoeken en roepen moet je zelf doen, en dat mag gewoon zoals je bent. God komt niet met een breekijzer bij je binnen. Hij laat de keuze aan jou over. Het is: vóór of tegen Hem, mét of zonder Hem. Ik mag wel aannemen dat je voor jezelf toch zeker het beste zult kiezen. Let wel: het is een kwestie van leven en dood!
Jezus Christus had álles voor jou over, het heeft Hem álles gekost. Maar Hij had het graag voor je over, omdat jij zeer kostbaar en uniek bent in zijn ogen en Hij enorm veel van jou houdt.

Hij had alles voor je over...

'Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen.' (Psalm 63:4)
God is goed voor alle mensen, 'aangezien Hij Zich niet onbetuigd heeft gelaten in goeddoen, door ons uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en onze harten te vervullen met voedsel en vreugde.' (Handelingen 14:17)  Het allermeest is de goedertierenheid (vriendelijke goedheid) van God zichtbaar en tastbaar geworden, doordat Hij het allerliefste dat Hij had, Zijn inniggeliefde Zoon Jezus Christus, voor ons gegeven heeft. Maar niet alle mensen weten Zijn goedheid te waarderen.

Alles...

Al blaak je van gezondheid, heb je een super carriëre en zit je goed in de slappe was, wat maakt dat uit zonder de vriendelijke goedheid van God? 'Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?' (Mattheüs 16:26) 'Want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezittingen.' (Lukas 12:15)

Of niets...

Er was eens iemand die zei: 'Ik ben van alle gemakken voorzien en ga nu eens lekker op mijn krent zitten te genieten van het leven, en na mij de zondvloed, het zal mijn tijd wel duren.' (Lukas 12:16-21)
Hij kreeg als respons: 'Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn? (Lukas 12:20) Het betreft iemand 'die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.' (Lukas 12:21) '... van hem echter die niet heeft (oftewel niet rijk is in God), ook wat hij heeft (of meent te hebben, namelijk zijn leven inclusief zijn bezittingen), zal van hem worden genomen.' (Mattheüs 25:29b)
Ons wordt dan ook geadviseerd, om ons geen schatten op de aarde te verzamelen, waar mot en afvreter ze bederft en waar dieven inbreken en stelen; maar schatten in de hemel te verzamelen, waar geen mot of afvreter ze bederft en waar geen dieven inbreken of stelen; want waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn.' (Mattheüs 6:19-21)

100% winst...

Natuurlijk gaat het daarbij niet om zichtbare en tastbare bezittingen, want die zijn tijdelijk. (2 Korinthiërs 4:18) Het gaat hier om dat wat waarde heeft voor God. En wat heeft waarde voor God? Alles wat in afhankelijkheid van en uit liefde tot Jezus Christus gedaan wordt, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig blijven bestaan.

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
prima artikel.
dikke duim erbij.