Door lijden tot heerlijkheid

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Lijden is in onze samenleving niet gewenst. Ook onder christenen heeft het een negatieve reputatie. Terwijl lijden juist onze geestelijke groei bevordert en onze relatie met Hem, die voor ons het zwaarste lijden heeft ondergaan, uitdiept. Lees meer in het artikel...

Door lijden tot heerlijkheid

Geen prettige aangelegenheid...

Natuurlijk is lijden nooit prettig, welke vorm het ook aanneemt. Toch maakt het een wereld van verschil uit, waarvoor wij lijden, wat de aanleiding voor ons lijden is. De apostel Petrus gaf zo'n verschil aan in zijn eerste brief, hoofdstuk 4:14-16, waar we lezen: '...naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van Zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig, omdat de Geest van de heerlijkheid en kracht op u rust. Maar (!) laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Als hij echter als christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam.'

Een eer om oneer te verdragen...

Voor de ene vorm van lijden moet men zich schamen, en in de andere vorm van lijden mag men roemen. Zoals ook Petrus en de andere apostelen 'zich verblijdden dat zij waardig waren geacht voor de Naam oneer te verdragen.' (Handelingen 5:41)  

Naar de wil van God...

'Daar Christus dus in het vlees geleden heeft, moet u zich ook met dezelfde gedachte wapenen; want wie in het vlees lijdt, heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd niet meer te leven naar de begeerten van de mensen, maar naar de wil van God.' (1 Petrus 4:1-2)

Erop bedacht zijn...

Dat we ons met die gedachte moeten 'wapenen', geeft aan dat we er erop bedacht moeten zijn dat we in dit leven te lijden zullen hebben. Dat lijden kan verschillende vormen aannemen. Uiteraard zijn ook ziekte, verzoeking, eenzaamheid en dergelijke vormen van lijden waar wij mee te maken kunnen hebben. Maar allereerst en in het bijzonder is nu deze vorm van lijden bedoeld; namelijk, dat we in de ogen van de mensen van de wereld buitenbeentjes zijn, omdat we 'ons niet mee storten in dezelfde poel van liederlijkheid waarin zij zich woelen, waar zij ook rekenschap van moet geven aan Hem die gereed staat levenden en doden te oordelen.' (1 Petrus 4:3-5)

Niets vreemds...  

We moeten er niet vreemd van opkijken dat we te lijden hebben, er overkomt ons niets vreemds. Vooral deelhebben aan het lijden van Christus is reden tot blijdschap. (1 Petrus 4:12-13). Want als wij met Christus lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:17) Dit vooruitzicht maakt dat lijden toch eigenlijk verdraagbaar.

Nauw met elkaar verbonden...

Voor onze begrippen ligt tussen lijden en heerlijkheid een wereld van verschil. Toch zijn ze nauwer met elkaar verbonden, dan wij zo gauw zouden vermoeden. Lijden brengt ons namelijk tot heerlijkheid. (Romeinen 8:17-18) 

God is trouw...

'Laten daarom ook zij die naar de wil van God lijden, hun zielen de trouwe Schepper toevertrouwen met goeddoen.' (1 Petrus 4:19) Niet dat God persé wil dat wij lijden, maar als wij in Zijn wegen wandelen, zullen wij vroeg of laat automatisch met lijden te maken krijgen, daar voert geen weg aan voorbij. Maar 'ons heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke; en God is getrouw, die niet zal toelaten dat wij verzocht worden boven wat wij kunnen verdragen; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, zodat u ze kunt verdragen.'   (1Korinthiërs 10:13)

Bergen worden vlak...

'...Dit is het woord des HEREN tot (vul je naam maar in): niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van (...) wordt gij een vlakte.' (Zacharia 6-7) En we komen heel wat bergen op onze weg tegen, is het niet? Maar die bergen van lijden worden één voor één tot een vlakte voor ons aangezicht. Niet door ons eigen toedoen, maar door de Geest van niemand minder dan de Allerhoogste.

Veel kracht in het lijden.

 

 

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel! Lijden maakt onderdeel uit in het leven van de Christen.
goed artikel, lijden loutert
goed artikel! duim
Jawel Ben, op de praktijk komt het aan. Bij ernstige ziekte kunnen we uiteraard gewoon gebruik maken van beschikbare pijnstillende middelen. Deze vorm van lijden heb ik in het artikel ook niet specifiek benaderd. Zelf heb ik veel ervaring in het lijden, dus is het geen studeerkamertheorie. Wel laat ik me door het woord van God leiden om het lijden in het juiste licht te kunnen plaatsen.
Mooi artikel. Ik ben het met je eens. Veel mensen willen helaas niet meer lijden voor Christus. Ze hebben niets meer voor Hem over en bij het minste of geringste verlaten ze de kerk en zeggen God vaarwel. Laten we hopen en bidden dat we op een dag de hemel ons thuis zullen maken en dat we veel mensen met ons mee mogen nemen. Duim, fan, favoriet. Rachel
Een duim omhoog. Op papier lijkt het heel wat, maar de praktijk is anders. We hoeven tegenwoordig niet meer onnodig te lijden. En als een mens stervende is, zorg dan dat diegene genoeg morfine krijgt. Als dat moet worden opgeschroeft komt de dood meestal snel. Ben blij dat dit zo is gegaan met mijn, te jong gestorven, zus.
Suc6 op Xead.