De wonderen van de islam

Door Zakaria314 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

de wonderen van de islam lees je allemaal hier

de islam

Veertienhonderd jaar geleden heeft Allah de Qoer'aan als een boek ter leiding aan de mensheid neer gezonden. Hij riep de mensen op zich door de waarheid te laten leiden door zich aan de Qoer'aan te houden. Want het vers zegt immers: Maar het is niets anders dan een overdenking voor allen van de wereldwezens.(Qoer'aan 68:52)
Vanaf de eerste dag dat hij geopenbaard werd tot aan de dag des oordeels, zal dit laatste goddelijke boek de enige gids voor de mensheid blijven.
De ongeëvenaarde taal en stijl van de Qoer'aan en zijn superieure wijsheid zijn beslist een bewijs dat dit het Woord van Allah is. Verder heeft de Qoeraan nog vele wonderbaarlijke eigenschappen die bewijen dat de Qoer'aan het woord van Allah is. Eén van deze eigenschappen is het feit dat een aantal wetenschappelijke waarheden die we nu pas door middel van de technologie van de twintigste eeuw kunnen ontdekken, veertienhonderd jaar geleden in de Qoer'aan genoemd zijn.
Natuurlijk is de Qoer'aan geen wetenschappelijk boek. Maar vele wetenschappelijke feiten die op een bijzondere bondige en gedegen manier in de verzen tot uiting zijn gekomen, zijn pas door middel van de technologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, ontdekt. Deze feiten konden in de tijd dat de Qoer'aan geopenbaard werd niet bekend zijn geweest en dit is dan een nog duidelijker bewijs dat de Qoer'aan het woord van Allah is.
Om het wetenschappelijke wonder van de Qoer'aan te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar het wetenschappelijke niveau van de tijd waarin dit Heilige Boek geopenbaard werd.
In de zevende eeuw, toen de Qoer'aan geopenbaard werd, had de Arabische samenleving, wat de wetenschap betreft veel bijgelovige en ongegronde opvattingen. Omdat ze de technologie niet hadden om het universum en de natuur te onderzoeken, geloofden deze vroegere Arabieren in legenden die zij van hun voorouders gehoord hadden. Zij namen bijvoorbeeld aan dat de bergen de hemel ondersteunden. Zij geloofden dat de aarde plat was en dat er hoge bergen aan beide einden stonden. Men dacht dat deze bergen pilaren waren die het hemelgewelf hoog hielden.
Maar al dit bijgeloof van de Arabische maatschappij werd door de Qoer'aan uitgewist. In soera Rad, vers 13 wordt er gezegd: Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren. (Qoer'aan 13:2) Dit vers verwerpt het geloof dat de hemel zich boven ons bevindt vanwege de bergen. Bij vele anderen onderwerpen werden belangrijke feiten geopenbaard in een tijd waarin men die niet kon weten. De Qoer'aan, die in een tijd werd geopenbaard waarin de mensen heel weinig wisten over astronomie, natuurkunde of biologie, bevat sleutelfeiten over tal van onderwerpen, zoals de schepping van het universum, de schepping van de mens, de structuur van de atmosfeer en het delicate evenwicht dat het leven op aarde mogelijk maakt.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dit is voor mij als Joodse een niet te verteren stukje als je het niet erg vind om kritiek te ontvangen, ik zie dat je zelf nergens reageert dus ik ga even los natuurlijk. Wat denk je ervan om af en toe een witregel ertussen te zetten? Is makkelijker en beter lezen voor hen die het interesseert, ik kan hier weinig mee. Dit is niet de Koran die een Moslima vriendin mij liet lezen hoor, dus ik weet niet waar je dit boekje kunt kopen, maar zou het best willen weten. Je hebt dit waarschijnlijk overgeschreven, anders vind ik je ontzettend fanatiek als Moslim (A). Weet niet of je man of vrouw bent, dus daar word ik ook niet echt wijzer van, maar heb wel met moeite het hele stuk uitgelezen om het gedachtegoed van Allah eens goed van een andere kant tot me door te laten dringen, nogmaals, ik kan er niets mee.
Dank voor het delen, groet van leny