Zijn wij niet allemaal zoals Pilatus ?

Door HPaulus gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Dit artikel gaat over het dilemma van de keuze tussen het goede en het kwade dat ieder mens dag en dagelijks heeft.

 

Pilatus was in die dagen de Romeinse stadhouder, die Jesus veroordeelde tot het Kruis.
Hij was een man, die door het machtige Romeinse rijk in die opstandige provincie werd gestationeerd met het doel de rust te bewaren en onrust de kop in te drukken.

Vanuit dat perspectief "volgde" hij de weg van die man, Jezus genaamd, die wonderen verrichtte en een steeds groter aantal mensen tot Zijn volgeling maakte. Voor Pilatus was Jezus een potentieel gevaar voor rebellie en onrust.

Pilatus was een man van verdeel en heers. Hij zou alles doen en alles laten om de rust in zijn provincie te bewaren zodat zijn baas, de keizer van Rome, tevreden over hem zou zijn en hem dienoverenkomstig belonen. In die context gezien werd Jezus voor hem geleid.

Pilatus had een vrouw, Procula, genaamd, die zeer onder de indruk was gekomen van Jezus en al Zijn daden. In feite was Procula een volgeling van Jezus en één van de eerste Christenen.
In de nacht voordat Jezus voorgeleid werd aan Pilatus had Procula een droom, waarin haar verteld werd dat Jezus onschuldig was.

Toen Pilatus, Jezus zag en Hem ondervroeg kwam ook hij al gauw tot de conclusie dat deze man die voor Hem stond onschuldig was. Pilatus bevond zich in een duivels dilemma.

Aan de ene kant het morrende opgestookte volk, dat Jezus dood wilde. Daaraan niet tegemoet komen zou een mogelijke opstand tot gevolg hebben. Een opstand waar Pilatus nu juist alles voor over zou hebben om niet te krijgen; een opstand, die grote gevolgen zou hebben voor zijn macht en status. Aan de andere kant zijn vrouw, met haar droom, die aandrong op vrijlating van Jezus, omdat Hij onschuldig zou zijn. En om het nog moeilijker te maken zag hij zelf ook wel dat de man die voor hem stond onschuldig was. Wat moest hij nu doen ?

 

 

Ondanks zijn status en macht, was Pilatus geen sterke persoonlijkheid. Het ging hem niet om recht te doen, maar om de huidige stabiele situatie te bewaren. Koste wat het kost.

Om zich uit deze penibele situatie te redden kreeg hij een lumineus idee.

 

Hij zou het volk laten kiezen tussen de moordenaar Barabbas en Jezus. Hij was er bijna zeker van dat het volk voor Jezus zou kiezen en niet voor het vrijlaten van een gevreesde moordenaar.

Dat ontsloeg hem van het maken van een keuze, hij waste zijn handen zogezegd in onschuld, toen het volk voor de vrijlating van de moordenaar en de veroordeling van Jezus koos.

 

 

 

 

 

Sinds die tijd wordt Pilatus voor zijn gedrag ernstig veroordeeld. Immers hij was degene die Jezus veroordeelde tot een onvoorstelbaar pijnlijke dood voorafgegaan door onmenselijke vernederingen. 

Ook Pilatus had de vrije keuze om voor Hem of tegen Hem te kiezen.

Het is voor ons mensen zo eenvoudig anderen te oordelen en te veroordelen. Makkelijk vanaf een afstand. Die slechte Pilatus toch ! Maar beter ware het, niet te vergeten, dat het eigen handelen ten opzichte van de medemens ook niet altijd in overeenstemming is met wat God van ons vraagt.

In die zin maken wij mensen dag en dagelijks verkeerde keuzen, die in overdrachtelijke zin opnieuw leiden tot de veroordeling van Jezus. Iedere keer als wij Zijn Liefde niet verstaan of sterker nog niet beantwoorden, zijn wij gelijk Pilatus.

Zo'n dilemma waarin Pilatus zich bevond, is geen ander dan de dilemma's waar ieder mens dag in dag uit voor staat. Altijd staat er iets op het spel en afhankelijk van de positie die de mens bekleedt is dat meer of minder.

Dus mijn medemens, denk in het vervolg eerst goed na, voordat je jouw mond opent en een ander mens oordeelt en of veroordeeld. Vergeet nooit dat het gedrag wat je nu veroordeeld, morgen jouw gedrag kan zijn in een andere situatie en in een andere context.

Gek genoeg zijn het niet zelden gelovige mensen die de andere mens oordelen en veroordelen.
Juist zij, die leven vanuit Gods liefdevolle richtlijnen stellen zich vaak op als "betere"mensen, dan de niet gelovige medemens. Dat is een ernstige misvatting en getuigt van misplaatste hoogmoed

Ieder mens, gelovig of niet, is onderhevig aan dezelfde verlokkingen en verleidingen. Het feit dat je gelooft, maakt je niet minder vatbaar daarvoor.

 

 

Juist de gelovige mens, die het grote kado van Gods Liefde kent, zou eerder nederig moeten zijn,in plaats van hoogmoedig,  juist in die wetenschap een zondig mens te zijn. 

 

 

 

Dus, oordele niet opdat u niet veroordeeld worde, oftewel wie zonder zonde is gooie de eerste steen.

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Proberen we niet allemaal regelmatig onze handen in onschuld te wassen, om te kunnen zeggen daar wisten wij niks van ,daar waren wij niet bij.

Pork geeft in zijn onschuld de DUIM.
FAN is hij al.

DRIMPELS. zijn als dromen in het water,
Een heel goed artikel. Je zegt het precies zoals het is. En inderdaad, christenen kunnen heel hoogmoedig zijn terwijl juist zij beter moeten weten. Jezus was heel duidelijk wat hoogmoed betreft. Misschien worden wij ooit wijzer. Dat zou mooi zijn.
Heel mooi geschreven. Ik ben het er helemaal mee eens dat we allen continue moeten kiezen tussen goed en kwaad, de verleidingen weerstaan en de zonden niet te begaan. Maar niemand is beter dan een ander, de kunst is om nederig te blijven ongeacht. Duim voor het schrijven