Het ontstaan van het Jodendom

Door NBurnie gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

http://20247-solden_pp_300x250.jpgimpression?p=1&s=45038&t=url&f=BAN&name=

 

Een artikel over het ontstaan van het Jodendom, het geloof en heilige geschriften

Het ontstaan van het Jodendom

Volgens de oude overleveringen van de Joden is het Jodendom ontstaan bij Abraham. Abraham aanbad maar een god en is hiermee dus de grondlegger van het monotheistische geloof. Zijn vader en grootouders aanbaden meerdere goden. En volgens het verhaal in de bijbel, werd hij door God geroepen om weg te trekken uit zijn land. Abraham is geboren in Ur dat ligt nu in het huidige Iran. Abraham ging samen met zijn vrouw Sara op pad en na vele jaren omzwervingen kwamen zij in het huidige Israel terecht.   Ze kregen twee zonen, Ismaël en Isaak. Ook Isaak krijgt met zijn vrouw Rebekka twee zonen: Esau en Jakob. De verhalen over Abraham, Isaak en Jakob, ook wel aartsvaders genoemd, zijn heel belangrijk voor het joodse volk. Zij noemen hun God ook wel: ‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’.

Een ander belangrijk verhaal gaat over Mozes, die het joodse volk heeft geleid toen ze vluchtten uit Egypte. Door een grote hongersnood was het joodse volk in Egypte terecht gekomen, waar ze als slaven moesten werken. Mozes kreeg van God de opdracht om het volk te bevrijden uit de slavernij en hen terug te brengen naar het beloofde land Israël. Onderweg in de woestijn maken God en het volk een belangrijke afspraak met elkaar: ze sluiten een verbond en ontvangen de tien geboden.

De geschiedenis van het joodse volk kent nog meer verhalen, verdreven worden uit hun land. Zo werd het land Israël bijvoorbeeld veroverd door de Babyloniërs en werd de Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Door al deze veroveringen verspreidde het joodse volk zich over delen van Azië, Afrika en Europa. Tragisch dieptepunt is de vervolging door de Nazi’s in de jaren 30 en 40 van de vorig eeuw. Toen zijn er miljoenen joden omgekomen in vernietigingskampen. Momenteel leven er op de hele wereld ongeveer 13 miljoen joden. Daarvan wonen er 5,1 miljoen in Israël en 5,3 miljoen in de Verenigde Staten. In Nederland wonen er ongeveer 35.000.

cf58438554a587b2cdcbd44409d7e9c3Sm9kZW5k

Het geloof

De joden geloven dat er maar één God is. Hun belangrijkste gebed is het ‘Sjemá’, begint met de woorden “Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één!” God heeft wel een naam, maar die mag niet uitgesproken worden. Daarom noemen ze Hem bijvoorbeeld ‘De Eeuwige’. Maar soms ook ‘De Heilige’ of ‘De Naam’. Ook mogen er geen afbeeldingen van God gemaakt worden.

Voor de joden is God de schepper van hemel en aarde. Hij heeft het volk geholpen te ontsnappen uit de slavernij in Egypte (daarover gaat de film ‘De prins van Egypte’). Mozes werd toen de leider van de joden. Onderweg in de woestijn sloten God en het joodse volk een Verbond. Dat is een belangrijke afspraak. God belooft daarin voor zijn volk zorgen; als een goede vader zal Hij voor ze zijn. De joden beloven zich aan de opdracht van God (de thora) te houden. Het is de opdracht om de wereld heilig en goed te maken. 

Heilige geschriften en teksten

De Tora is voor de Joden het aller heiligste boek. Het is een perkamenten rol waarop de vijf boeken van Mozes in staat  beschreven. De Tora is geschreven in het Hebreeuws en is het eerste deel van de Tenach, de Joodse bijbel. Het tweede deel van deze bijbel is de Nevi iem, dit zijn boeken van de profeten. Het derde deel van de Tenach is de Chetoeviem dat zijn boeken met verhalen en gedichten. De Tora bestaat uit vijf boeken, die Mozes zorgvuldig heeft samengesteld en wordt ook wel pentateuch genoemd (penta betekend vijf). Deze zijn o.a.:
1.) Genesis (Bereshiet)
2.) Exodus (Sjemot)
3.) Leviticus (Wajikra)
4.) Numerie (Bamidbar)
5.) Deuteronomium (Devariem)

43253ebe4f08d4b0585fbe39dbe56b9cSm9kZW5k

De Joden geloven dat ze door God uitgekozen zijn om de Tora te ontvangen. Zeven weken nadat Mozes de Israelieten uit Egypte had gehaald, beklom hij de berg Sinai. Daar heeft God hem toen de Tora openbaard en Mozes de opdracht gegeven om de geboden in een stenen tafelen uit te houwen. De Stenen tafelen werden in een gouden kist, de Ark van het Verbond, bewaard.


http://www.boedhasburnett.weebly.com

http://www.zorgvoorspiritualiteit.weebly.com

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant artikel...zo leer je eens wat! D
Mooi artikel