Jacht Op Jeugdworgmaffia.

Door Diamantje66 gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

ER WAS EENS... DE JEUGDWORGMAFFIA, DIE DOET AL JAREN MET ONZE KINDEREN ALLERLEI GEMEENS, HET WORDT HOOG TYD VOOR STRAF.JA,JA.!!

 
› Jacht op Jeugdzorg Maffia,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Samson Criminele organisatie Demmink Doofpot Jeugdzorg Kinderbescherming Mishandeling Stichting Bakker Schut

In december 2008 stuurde een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten een ‘brandbrief’ naar de rechtbank over de veelvuldige uithuisplaatsing van kinderen. Ze hadden ervaren dat dit middel niet langer als ultimum remedium werd toegepast doordat mogelijkheden tot hulp binnen het gezin niet werden benut.
Ook zou de rechter te veel leunen op het advies van de gezinsvoogd, die vaak nauwelijks contact heeft gehad met het gezin. Verder wezen ze op de traumatiserende wijze waarop de kinderen soms uit huis worden gehaald, zonder overleg met de ouders en soms met hulp van de politie. En dat terwijl er vaak niet eens een geschikte plek is en kinderen van instelling naar instelling gaan met alle negatieve gevolgen van dien.
Recent Entries
Jacht op Jeugdzorg Maffia
Corruptie bij Jeugdzorg
Jeugdzorg mishandelt kinderen
   Jacht op Jeugdzorg Maffia
by Mr. J.L. de Kreek —
Opgeslagen onder:
• Commissie Samson
• Jeugdzorg
• Criminele organisatie
Vanaf loketbjz.nl wordt heden expliciet kennisgegeven van het feit dat er juridisch jacht gemaakt wordt op medewerkers van Stichtingen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in verband met deelname aan een conglomeraat aan strafbare feiten waaronder tevens begrepen deelname aan een criminele organisatie. Juridisch jacht houdt strafvorderlijkheden in voor betrokken medewerkers persoonlijk. Niemand van Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming kan er op vertrouwen niet onderwerp van strafrechtelijk onderzoek te zijn.
Wat vooral verbaast is het blatante bedriegen en de rigide houding van Jeugdzorg in verband met de onderzoekingen van de Commissie Samson, en ook het schokkend hoge aantal kindermishandelingen en/of kindermisbruik in de jeugdzorg. Was het thuis slecht, in de jeugdzorg is het slechter. Middelen worden contraproductief ingezet en beleid en strategie van het ministerie van veiligheid en justitie is er op gericht dat politie en justitie zicht wordt ontnomen op personen en/of netwerken die deelnemen aan kindermisbruik en/of kindermishandeling. Bestrijders van kindermisbruik zijn de grootste misbruikers is de pijnlijke constatering.

Wetgeving en bijpassende Beleidsregels en Protocollen zijn dusdanig ingericht, dat deze in de uitvoering welhaast automatisch tot ontwrichting van gezinnen leiden. Gezien de mate waarin betrokken organisaties niet flexibel zijn en de medewerkers ondanks dat feiten helder het tegendeel uitwijzen en nadat zij op de fouten gewezen zijn, de misdragingen voortzetten is schuld in de zin van opzet gegeven. Binnenkort zullen er namen genoemd worden van personen die in eerste instantie in deze bedoeld worden als deelnemers aan een criminele organisatie. Op voorhand wordt verklapt dat de naam van de secretaris generaal Joris Demmink die ambtelijk hoofdverantwoordelijk is voor Jeugdzorg en door onderhavig bureau ook verdacht wordt van deelname aan internationale en terrorisme gerelateerde misdaden, expliciet genoemd staat in de bijpassende recente aangifte.


Aangifte tegen Jeugdzorg
Op vrijdag 15 juni 2012 is aangifte gedaan tegen een tiental personen werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de Raad voor de Kinderbescherming in verband met deelname aan een conglomeraat aan misdrijven, te weten: valsheid in geschrifte, aanmatigen van rechten, verstrekking van onjuiste gegevens, in hulpeloze toestand brengen, smaad, laster, onttrekking van een minderjarige aan het ouderlijk gezag, schaking, wederrechtelijke vrijheidsberoving, gijzeling, oplichting, dwang door ambtenaar, onbevoegd binnentreden van een woning, onbevoegd opvoeren titels, verstrekking onjuiste gegevens, uitlokking eigen richting, diverse misdrijven tegen de zeden in verband met minderjarigen en/of hulpbehoevenden, deelname aan een criminele organisatie.
Lees verder . . .
Jeugdzorg op TV
De jeugdzorg in Nederland ligt met enige regelmaat onder vuur. Netwerk berichtte onder andere over pubers die zonder iets te hebben misdaan, in de gevangenis belandden. Ook schonk Netwerk aandacht aan seksuele misstanden in een jeugdinrichting. Alles over jeugdzorg in staat in het dossier op Netwerk.tv.
Video


Navigatie
• LoketBJZ
• Jacht op Jeugdzorg Maffia,

--------------------------------------------------------------
 
JEUGDWORG SPROOKJE,,

--------------------------------------------------------------


Er waren eens een stel domme mensen,
In Amsterdam,
Met alleen maar slechte wensen,
Die te dicht bij kinderen kwam.

Ze wisten absoluut helemaal niets van verstandelijk beperkte kinderen af,
En waren ook nog piepjong,
Toch gaven zij juist ouders straf,
En maakten hierbij een risicovolle sprong.

Heel veel geitjes,en moeder geit,
Zagen het grote,boze,beest,
Ze raakten alles kwijt,
Ondanks dat de geitjes nog nooit ergens waren geweest.

De geitjes kwamen bij andere mensen,
Met het grote,boze beest als bewaker erbij,
Met nog slechtere wensen,
Daarvan werden de geitjes niet blij.

Jagers kwamen om het grote,boze beest af te maken,
Maar het grote opperbeest vond dat niet goed,
En heeft de geitjes met z,n grote,scherpe klauwen willen raken,
En overal was bloed.

Toen kwam de moeder geit terug,
En met gevaar voor eigen leven,
Nam ze de geitjes op haar rug,
Om ze haar liefde weer te geven.

Maar eenmaal vlak bij huis gekomen
Zag ze rare mensen staan
Haar wens zou niet meer uitkomen
Huilend liet moeder geit opnieuw gedwongen haar kindjes gaan.

Weer was daar het grote,boze beest,
Van hem kreeg moeder geit straf,
Hij was al eerder bij haar langs geweest,
En nam haar al haar geitjes af.

Moeder geit wrong haar handen,en liep te smeken,
Maar werd tot labiel,zwakzinnig persoon verklaard,
Ze besloot ze te wreken,
En nam al het geld wat ze had opgespaard.

Ze ging naar het geitengerecht,
Om te streven,
Na alles wat ze had uitgelegd,
Haar,de geitjes terug te geven.

Maar het grote,boze beest,
Want hij was het,
Was moeder geit al voor geweest,
En had moeder geit gevangen gezet.

Huilend smeekte moeder geit haar vrij te laten,
En haar de kinderen terug te geven,
Maar het grote,boze beest had het niet in de gaten,
En zei dat ze verder moest gaan met haar eigen leven.

Het duurde uiteindelijk jaren,
Voordat moeder geit haar kinderen terug had,
En alles had kunnen verklaren,
En ze kreeg daarmee nog veel meer problemen op haar pad.

Want doordat de geitjes bij de moeder waren weg gehaald,
Waren ze lichamelijk en psychisch zwaar achteruit gegaan,
En kreeg moeder de prijs zwaar betaald,
Door alles wat de geitjes was aangedaan.

Het grote,boze beest,
Had de geitjes pijn gedaan,
En was op een vreselijke manier met ze bezig geweest,
En zwaar getraumatiseerd kwamen ze weer bij moeder geit aan.

Moeder geit had intussen rondgebeld,
Naar alles en iedereen,
Ze had alles verteld,
En stond daarmee eindelijk niet meer alleen.

Ze had nu ook een rechtsfiguur,
Die het juridisch voor haar op nam,
Hij ging letterlijk voor haar door het vuur,
Waardoor het op de langere termijn toch nog goed kwam.

En nu is er eindelijk iemand,
Die nog verder gaat,
Die neemt het strafrechtelijk vervolgen bij de hand,
En die er vierkant voor staat.

Nu kijken wat dit gaat brengen,
Op de lange termijn,
Voor al die zwarte maffia jeugdworgkrengen,
Positieve verandering hierin is dan wel heel erg fijn.!!

Dit was natuurlijk zomaar een fantasie verhaal,
Over de zwarte maffia jeugdworg,
Maar het is wel waar allemaal,
Staat voor de complete waarheid borg.!!
 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het laatste sprookje loopt gelukkig goed af.
Hopen dat het eindelijk klaar is dan voor jou, maar dan zal er weer een nieuw gezin zijn dat wordt getroffen.

Pork geeft de DUIM.

DRIMPELS.