10.000 jobs voor jongeren, concurrentievervalsing?

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

De regering Di Rupo zal vanaf 2013, 10.000 stageplaatsen voorzien enkel en alleen voor jongere werklozen, jobs die normaal door iedereen kunnen worden ingevuld. Vindt u dit eerlijk? Zijn alle Belgen (lees: werklozen) plotseling niet meer gelijk?

10.000 jobs voor jongeren, concurrentievervalsing?

Minister van werk, Monica De Coninck wil begin 2013, 10.000 stageplaatsen voorzien exclusief voor jongeren. Werkgevers die deze jongeren in dienst nemen zouden een fikse loonlastverlaging krijgen. Daarnaast komen er ook nog eens fikse loonlastverlagingen voor werkgevers die oudere werknemers aan de slag houden.

Thuis blijven en stempelen

Door deze maatregelen is het voor bedrijven niet meer interessant om bijvoorbeeld iemand tussen de 30 en 55 jaar aan te werven. Die moeten maar gaan stempelen van Monica De Coninck. Werklozen tussen de 30 en de 55 jaar zijn alle in elke crisis uit de boot gevallen. Waarom deze discriminatie? Waarom niet alle werklozen over eenzelfde kam scheren? Of zijn de jongere en oudere werklozen misschien meerderwaardig?

Bedrijven willen algemene loonlastenverlaging

Het is nochtans het ideale moment om de loonlasten in België te verlagen en terzelfdertijd het fileprobleem op te lossen en bovendien is het nog goed voor het milieu ook. Ik stel voor om bij elke nieuwe aanwerving een loonlastenverlaging te geven indien men een werkloze werknemer aanwerft die dicht in de buurt van het bedrijf woont. Nu houdt men vaak geen rekening met waar de werknemer woont en laat men zijn werknemers dagelijks honderden kilometers afmalen om van en naar het werk te gaan en dit allemaal ten koste van het leefmilieu.

Daarom stel ik voor dat indien men iemand aanwerft die in een straal van 25 kilometer rond het bedrijf woont men dan een loonlastenverlaging moet krijgen bijvoorbeeld van 10 %, woont men binnen een straal tussen de 25 kilometer en de 50 kilometer dan krijgt men bijvoorbeeld slechts 5 % korting. Indien men personeel aanwerft die verder dan 50 kilometer woont, krijgt men niets. Het is goed voor het milieu en een werknemer die perse toch in een ver bedrijf wil gaan werken die heeft nog altijd de mogelijkheid om te verhuizen in de buurt van het bedrijf.

Deze maatregel is niet alleen goed voor het milieu maar zal ook minder files teweegbrengen en als men dan nog eens 2 % korting op de personenbelasting van de werknemer geeft die de verplaatsing naar zijn werk met het openbaar vervoer wil maken dan zijn we er helemaal.

Jammer genoeg is er ook een keerzijde aan de medaille. Minder verplaatsingen betekent minder benzine en minder benzine betekent een pak minder inkomsten voor de staat.

Aanwervingsstop

Doordat Monica De Coninck deze maatregelen nu al aankondigt maar omdat ze pas vanaf 2013 in voege treden, zullen heel wat bedrijven wachten met de aanwerving van extra personeel tot in 2013. Het aantal vacatures zal dan ook de volgende maanden sterk dalen of ze zullen een aantal  30 tot 55-plussers zoeken die stom genoeg zijn om voor enkele maanden met interimcontract de leemte op de arbeidsmarkt in te vullen. Eind 2012 worden die dan vlotjes aan de deur gezet en kunnen ze plaats ruimen voor de jongeren die de helft goedkoper zijn.

Laat de vrije markt spelen

In de komende jaren moeten er toch 300.000 à 500.000 banen opnieuw ingevuld worden. Waarom dan voordelen geven aan bepaalde groepen van werklozen? Die jobs moeten toch worden ingevuld of er nu een loonlastverlaging komt of niet en bovendien zijn er volgens de cijfers van de overheid slechts 420.000 werklozen. Dus werk zat mijns inziens. Vandaar dat men beter zou inzetten op opleiding met werkzekerheid i.p.v. cadeau’s te geven aan de werkgevers of is dat een idee van de Open VLD? 

Iedereen gelijk volgens de grondwet

Zo zie je maar dat onze Belgische grondwet maar een vodje papier is die in werkelijkheid niets voorstelt. Het basisprincipe dat iedereen gelijk is voor de wet is dus pure onzin en Monica De Coninck bewijst met haar voorstellen nogmaals dat sommige Belgen (de jongere en de oudere werklozen) voor haar meer waard zijn dan de anderen. Ik heb op zich niets tegen 10.000 stageplaatsen zolang ze voor alle werklozen toegankelijk zijn!

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik weet niet precies hoe het in Belgie zit met pensioenen en bezuinigingen etc. Maar als deze maatregelen in NL zouden worden doorgevoerd zou ik daar 100% voorstander van zijn. De jongere generatie moet waarschijnlijk al veel meer lasten dragen dan de babyboomer generatie (langer doorwerken, lagere pensioenen, hogere studiekosten, hogere verzekeringen en andere lasten). Ik vind het daarom niet meer dan logisch dat deze maatregel wordt doorgevoerd om de jongere genartie ook weer een duwtje in de rug te geven!