Uit Het Jeugdworg Leven Gegrepen.!

Door Diamantje66 gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

WEER EEN GREEP, UIT HET JEUGWORG LEVEN, WAARBIJ JEUGDWORG ALWEER EEN GEZIN UIT EN AFKNEEP, WEER EEN VULLEN VAN DE GELDZAK STREVEN.!!

'Uit het Jeugdzorgleven gegrepen'
(Deze mail kwam vandaag binnen),

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste ……..

Ik ben het zo zat!!

Gisteren het procesverbaal gelezen van de rechtbank in Alkmaar, werd toegestuurd (omdat dit nodig is voor een Hoger Beroep in Amsterdam) waarbij de advocaat en mijn dochter NIET aanwezig konden zijn! Ruimschoots van te voren aangegeven door haar advocaat! Rechtszaak is gewoon doorgegaan!! Mijn dochter was het niet eens met een schriftelijke aanwijzing!

Gezinsvoogd is als een beest te keer gegaan! Advocaat en wij hebben 13(!) leugens genoteerd. Haar verhaal eindigt met een dreigement!
We gaan toch door!!!

Ik walg van Nederland.


AMK, Bureau Jeugdzorg
Raad van de kinderbescherming
Kinderrechter
Gezinsvoogd (OTS)
Vingerwijzing naar de politiek

Een variant op regelhulp.nl

De rechter kan beslissen dat ouders verplicht hulp krijgen van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd helpt niet mee of aan de opvoeding van de kinderen. Zij komen namelijk om in het schrijfwerk zeggen ze in plaats van gesprekken te hebben met ouders en kinderen. Zij bedoelen eigenlijk te zeggen: zij komen om in het slechte plak en knipwerk waar zij in hun meestal parttime baan voor 80% mee bezig zijn. Dit heet ondertoezichtstelling (OTS).
Begeleiding van het gezin.
Een gezinsvoogd moet eigenlijk erop letten dat het goed gaat met uw kind. Maar hij/zij begeleidt en ondersteunt uw kind en u niet bij de opvoeding. Ook brengt hij/zij de gewenste hulpverlening aan uw gezin niet op gang.
Bij belangrijke beslissingen over uw kind, (meestal gedicteerd aan de ouders door de gezinsvoogd, zonder voorafgaand diagnostisch onderzoek), moet u toch overleggen met de gezinsvoogd. Met overleg wordt in dit geval bedoeld, gewoon doen wat de gezinsvoogd zegt en niet tegenstribbelen. Uw mening of inzicht wordt niet gewaardeerd. Geeft u uw menig toch of verschilt u van inzicht met de gezinsvoogd, krijgt u schriftelijke aanwijzingen.
Deze aanwijzingen van de gezinsvoogd MOET u opvolgen. Daar komt u vanzelf achter wanneer u protesteert bij de rechter tegen deze aanwijzing. De gezinsvoogd vertelt dan leugens, zegt dat u tegenwerkt, vertelt halve of compleet verdraaide waarheden aan de rechter, (die niks gelezen heeft) maar de leugens van de gezinsvoogd gelooft. HIJ/ZIJ is deskundig. U niet! Er wordt namelijk niet aan waarheidsvinding gedaan. Blijft u protesteren? Uithuisplaatsing is de volgende maatregel!
Een OTS duurt veel langer dan een jaar. Vindt de kinderrechter na het verhaaltje van de gezinsvoogd dat de problemen nog niet opgelost zijn? Dan kan hij de OTS verlengen. In dat geval blijft de gezinsvoogd u en uw kind begeleiden tot hun 18e en soms wel 23e levensjaar!
Dit is erg belangrijk voor de instandhouding van bureau Jeugdzorg. Zij verdienen hier, zonder daar echt werk voor te verzetten, kapitalen aan. En daarom is het nodig. Het meeste verdienen ze aan uithuisplaatsingen.
Gunt u bureau Jeugdzorg een groot inkomen? Dan moet u blijven protesteren! Dat hebben zij het liefst! (Eigenlijk) Hoewel…. Zonder protest van uw kant en vaak ook zonder uw medewerking of medeweten gebeurt het toch wel hoor. Als de kas weer gespekt moet worden bijvoorbeeld.
Hoe krijgt uw gezin een gezinsvoogd?
1.Er zijn grote zorgen over uw kind bij familie, buren, hulpverleners, leerkrachten, of andere mensen die u gewoon een hak willen zetten. Zeggen u en uw kind te “kennen”. Zij laten dat weten aan Bureau Jeugdzorg (BJZ) of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).Deze bureaus werken op dezelfde manier als de gezinsvoogd. Onderzoeken niets. U komt er nooit meer van af.
2.Bureau Jeugdzorg schakelt dan de Raad voor de Kinderbescherming in. Zij werken heel nauw samen. Liggen bij wijze van spreken onder 1 deken.
3.De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt ook niet wat de situatie is van uw kind. De kinderbescherming praat nauwelijks met u en de mensen die zeggen u en uw kind te kennen. Daar maakt de kinderbescherming een rapport van dat aan alle kanten rammelt. Vaak staan er ook verhalen in die zij zelf hebben geschreven. Dat gebeurt omdat zij weten dat elke mondelinge of schriftelijke informatie die zij vrijelijk, ook per telefoon(!) kunnen verkrijgen, van een handtekening voorzien moet worden, een handtekening van diegene die die informatie geeft. En dat is veel te omslachtig. Dus schrijven zij zelf verhaaltjes. Of maken andere verhaaltjes van de informatie die zij hebben gekregen.
4.De kinderrechter krijgt dat rapport. Maar leest het niet echt met aandacht. Hij gaat er vanuit dat de Raad van de Kinderbescherming goed werk heeft geleverd.
5.De kinderrechter beslist na het gesproken woord van enkele RvdK Miepen tijdens de zitting dat u en uw kind gedwongen begeleiding krijgen bij de opvoeding, van een gezinsvoogd. En de komma staat op de juiste plaats. Anders zou u de zin anders kunnen lezen/interpreteren.
Als ouder kunt u ook zelf een OTS aanvragen voor uw kind. Dat kan bij de kinderrechter. Maar u zult ervaren dat u, vanaf het moment dat u met de meest integere en eerbare bedoeling Ots hebt aangevraagd, u acuut de duivel in huis hebt gehaald.
Meer informatie over gezinsvoogdij?
Op de website www.rvdkjongeren.nl staat veel informatie over OTS en de Kinderbescherming. De site is bedoeld voor jongeren, maar ook ouders vinden er veel nuttige informatie.
Verder kunt u kijken op kinderbescherming.nl en Rijksoverheid.nl. 
U wordt wel dringend geadviseerd de inhoud van de informatie op de juiste merites te beoordelen!
Voorwaarden en afspraken waaronder hulpverlening verleend wordt zijn keurig netjes vastgelegd in geschreven maar vaak ook ongeschreven wetten die moeilijk te wijzigen zijn. Dank zij onze politici.
Onze politici die zeggen recht, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid te zullen dienen en uit te dragen. Zeggen dat de beschaving van de maatschappij afgelezen kan worden aan de wijze waarop er binnen die maatschappij zorg wordt verleend!
HA!!!
Politici maken zich druk om de splinter in andermans ogen, maar zien de balk in eigen ogen niet.
UW volksvertegenwoordigers! Behept met “een andere perceptie van de werkelijkheid”!
Het wordt zo langzamerhand weer tijd voor “de bestorming van de Bastille”, als u begrijpt wat ik bedoel. Totale burgerlijke ongehoorzaamheid!
Angst is een slechte raadgever, ouders! IN GODSNAAM!!! PROTESTEER!! Niet alleen op schrift maar ook daadwerkelijk! In de praktijk! Huil, schreeuw, wordt openlijk woedend, weiger!! Zet de hakken in het zand!!

P.S. Door een angstcultuur in stand te (laten) houden, zijn en zullen heel veel ouders en kinderen en hun familieleden ten onder gaan in wanhoop en ellende. Maar…. Geen zorg! OVERAL staat hulpverlening klaar voor u! Tot en met psychiatrische hulp toe! Die vrijwel op dezelfde wijze te werk gaat.
En ook als u oud en versleten bent  (na lang strijden en hard werken) staat al weer hulpverlening voor u klaar! En ja! U raadt het al! Zij gaat ook op een zelfde  wijze te keer. WILT u dit??
OF….. Neemt u voor die tijd het heft ZELF in handen? Nemen we SAMEN het heft in handen?
Zullen we dan maar??!! Het ergste wat u kan overkomen is in de bak gezet te worden! En ZOVEEL bakken zijn er toch niet!,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PITTBULLEN.!!,,,

-------------------------------------------------------

 

Walgelijke,walgelijke jeugdworg,
O,wat ben ik vreselijk boos,
Dit heet niet langer jeugdzorg,
Maar kwel en treiter doos,

Uit bovenstaande blijkt dit hitlersysteem,
Dit;””OUDERS MOETEN DOEN WAT WIJ ZEGGEN””
Dat is waarom ik dit niet langer meer neem,
Zonder ook nog maar iets uit te leggen

.

Je krijgt als ouders een dwangmaatregel opgelegd,
Op dat moment heb je feitelijk al “”levenslang””
De onwrikbare grens wordt daarmee niet meer verlegd,
Want alles moet onder dwang.

Er komt een gezinsvoogd aan te pas,
Die ouders moet gaan ondersteunen,
Afdeling:””jonge aanwas””,
Die ouders in feite alleen maar de grond in komt dreunen.

 

Vervolgens zeggen ze dat ze geen tijd hebben,
Vanwege de te hoge werkdruk,
Dan kan alle positiviteit flink weg ebben,
En alles is stuk.!!

Als je je mening wil geven,
En je trekt je eigen plan,
Heb je in feite onder dit hitlerjuk geen leven,
Want daar maken zij een schriftelijke aanwijzing van.

 

Die schriftelijke aanwijzing kun je aanvechten,
Om vervolgens 4 weken voor de kat z,n kont te zitten wachten,
Om het pleit dan te laten beslechten,
En ondertussen heeft bjz/wsg/rvdk je kind weten te verkrachten.

Ga je dan nog door,
Dan krijg je keihard straf,
Dan komt de corrupte drilboor,
En pakken ze je kinderen af,.

 

Durf je dan nog steeds je ongezouten mening te geven,
Zoals wij,
Wordt je op valse basis van je ouderlijke macht ontheven,
En ben je er gloeiend bij.

Ga je dan nog door met kwellen,
Met allerlei feiten,
Dan gaan ze de politie bellen,
En gaan ze valse aangifte doen,om je in de cel te laten smijten.

 

Doel;
Pure intimidatie,
Breken dat gevoel,
En verdere infiltratie.

Ik heb dit allemaal zelf mee gemaakt
Van bjzpedo tot ots en uhp,
Het heeft me allemaal tot in het diepst van mijn ziel geraakt,
Maar ik doe er niet meer aan mee.

 

Dit wordt nu het 6e jaar,
Dat ik die pedofiele william vogelverschrikker jeugdverkrachting weiger,
Maar nu ben ik er helemaal mee klaar,
Ik trek gewoon mijn eigen plan,en steiger.

Ik ga ze nu een keer mijn wil opleggen,
Want mijn wil is wet,
Ze doen nu maar eens een keer wat wij zeggen,
Waarmee die arrogante hufterhouding maar eens opzij wordt gezet.

 

Ik ben de baas,
Niet zij,
Zij zijn nog minder dan tenenkaas,
Ik ben van mezelf en vrij.

Morgen 18 juni is er weer een demonstratie anti jeugdworg,
Deze bloedhond gaat dan flink te keer.!!
Wat nou goede jeugdzorg.?
Echt niet.!!we pikken dit niet meer.!!

 

De pers zou ook komen,
Dus wie weet.!!,
Kwestie van doorstomen,
Onze strijd wordt bloedheet.!!
 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Blijf doorgaan want hoop doet leven en eens zal het beter worden.

Pork geeft een DUIM .

DRIMPELS veert op.
Ik heb uw verhaal gelezen vraag me af hoe het zover kan komen.