x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Wat Er In De Verkiezingsprogramma,s Staat Betreffende Jeugdzorg

Door Diamantje66 gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

LEES WAT ER OVER DE JEUGDZORG STAAT, IN DE POLITIEK, HET IS ALLEMAAL ZWART KWAAD, EN LANGZAAM WORDT JE ZIEK.!!

Wat er in verkiezingsprogramma's staat betreffende Jeugdzorg,
------------------------------------------------------------------
SP

Wij hebben de taak onze kinderen een eerlijke kans te geven op een goede toekomst. Daarom helpen we gezinnen met een lager inkomen. En zorgen we voor hulp bij opvoeding.
We nemen maatregelen om kindermishandeling te voorkomen en de jeugdzorg op orde te brengen.
Bijna nergens is het falen van de politiek zo duidelijk als in de jeugdzorg.

(Kijk, dit is tenminste eens een duidelijke uitspraak! Stukje zelfkennis zullen we maar zeggen. Ben benieuwd welke vruchten dit gaat afwerpen, voor alle ouders/kinderen, die al jaren bezig zijn de politiek op de hoogte te brengen van het perverse systeem dat Jeugd’zorg’ heet).

Miljarden worden uitgegeven aan managers, bureaucratie en instanties die langs elkaar heen werken. Met als gevolg ontwrichte gezinnen, ouders en kinderen zonder toekomst.
(al weer een stukje inzicht! Nu, doorpakken!)

In het rapport ‘De jeugdhulpverlener aan het woord’ blijkt dat de werkdruk veel te hoog is; medewerkers verdrinken in het papierwerk en hulpverleners hebben veel te weinig tijd voor de kinderen.
(Ongegeneerd zelfbeklag! Werkdruk te hoog, verdrinken in papierwerk, weinig tijd voor de kinderen! O, en als reactie daarop gaat de jeugdhulpverlener kinderen van ouders vervreemden/afpakken door ze uit huis te plaatsen? Gaan ze daarom ouders onder druk zetten (dreigen) met allerlei maatregelen?

Jeugdhulpverleners willen meer zeggenschap over hun eigen werk (nog meer?) en minder controle van bovenaf (ze willen helemaal geen controle!).

Ook willen zij geen marktwerking in de jeugdzorg.
(De enige werking waar jeugdhulpverleners achter staan is het ongecontroleerd uitoefenen van macht. Jammer SP, dit noem ik niet doorpakken.)

-         Er komen meer plekken in de jeugdzorg, zodat jongeren niet meer hoeven te wachten op de noodzakelijke hulp. Het opsluiten van jongeren in de jeugdzorg gaan we voorkomen.
(Fijn! Betreft dat ook de jongeren die onterecht, wekenlang, in de separeerruimte verblijven, na onbenullige incidentjes met ‘begripvolle en invoelende’ SPW stagiaires van 19 jaar?)
We willen meer gezinshuizen en pleeggezinnen (door wie gescreend?) en meer plekken voor opvang van zwerfjongeren. We investeren meer in preventie, zodat we problemen kunnen voorkomen.
(De beste preventie is: Jeugdzorg onder verscherpt toezicht plaatsen! De macht afnemen die zij zichzelf toe-eigenen. De rechter het werk laten doen waarvoor hij is aangesteld: nagaan of er naar waarheid wordt gesproken en gehandeld door die jeugdzorgwerkers.)
Jeugdzorg gaat waar mogelijk naar de gemeenten.
(Het wordt de gemeenten door het rijk opgedrongen. Het probleem Jeugdzorg, dat de landelijke politiek jaren heeft laten liggen mogen de gemeenten nu gaan opknappen.)

-         De marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wordt teruggedraaid. Jeugdhulpverleners krijgen meer tijd voor contact met kinderen en gezinnen.
(Ik zie het verband niet tussen het terugdraaien van die marktwerking en het meer tijd krijgen van jeugdhulpverleners voor het contact met kinderen en gezinnen. Wordt er soms bedoeld dat  jeugdhulpverleners geestelijke gezondheidszorg gaan bieden aan kinderen en gezinnen? Bezitten zij dan aantoonbaar gekwalificeerde deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg? Staan zij als zodanig geregistreerd?)   

-         Vanuit laagdrempelige centra in de buurt worden ouders ondersteund bij de opvoeding, wordt hulp en zorg geboden en als dat nodig is rechtstreeks doorverwezen naar specialistische hulp. (Ouders/kinderen kijk uit! Kijk uit voor begripvolle, luisterende medewerkers van consultatiebureaus, schoolartsen, kinderopvangleid(st)ers. Kijk ook uit voor vriendelijke buren, ze klikken bewust en onbewust alles door)

-         Er komt een permanente campagne tegen kindermishandeling. (ook de kindermishandeling door Jeugdzorg?) Er komen meer behandelplaatsen voor kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Ach, de SP geeft in ieder geval, als enige politieke partij toe, dat de politiek wat betreft jeugdzorg gefaald heeft. Als ik vervolgens hun punten t.a.v. jeugdzorg verder bekijk, zal er de komende jaren niet veel verbeterd worden. De jeugdzorgoctopus slaat zijn tentakels uit!

Dan even kijken wat in het programma van de nationale COMPASSIE-partij staat over jeugdzorg te vinden is.

Het CDA:

-         Wij zijn een familie- en gezinspartij.
-         Het gezin is voor ons de plaats waar mensen “thuis” zijn, de plaats waar mensen opgroeien, gevormd worden, groeien tot wie ze later zijn, de plaats waar mensen tot hun recht kunnen komen.
(Leuk om te lezen. Aardig binnenkomertje. Kijken hoe ze dat gaan invullen.)

Familie en Gezin
-         Ouders betalen voor de schade die hun kinderen aanrichten. (Geld op de allereerste plaats!)
-         Er moet vroegtijdig kunnen worden ingegrepen als het bij de opvoeding in risicogezinnen misgaat. (door wie er ingegrepen moet kunnen worden? Dominee, pastoor, buurman, de meester, jeugdzorg? En wie bepaalt wat er in de opvoeding misgaat? Een klikkende anonieme buurman of meester?)
-         Het netwerk rond het gezin speelt een belangrijke rol: de zorg voor de jeugd is niet alleen van professionals. (dat wisten wij allang, maar die professionals eigenen zich de (bemoei)zorg op allerlei slinkse manieren toe) 
-         Kindermishandeling verdient een straffe aanpak. (Helemaal mee eens! Oók de kindermishandeling gepleegd door en onder het toeziend oog van Jeugdzorghulpverleners! Het woordje straffe klinkt dreigend, maar is erg vaag. Het CDA zal toch hoop ik wel bedoelen: strafrechtelijke aanpak?)
-         Opvoedingsondersteuning kan het beste via de gemeenten worden georganiseerd.
(Dit is wel erg kort door de bocht en weinig onderbouwd. Dit noem ik afschuifverantwoordelijkheid.)
-         Daarom wordt de decentralisatie van de jeugdzorg onverkort doorgezet. (noemt  men dat nu het radicale midden?)

Bestuur
-         De positie van gemeenten, de ‘eerste overheid’, wordt versterkt, met name in het sociale domein (decentralisatie op gebieden, op het gebied van werk en sociale zekerheid, de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg).

Dit was het, wat betreft jeugdzorg in het programma van het CDA. Hierna heb ik ook nog even gekeken wat het CDA over Recht te melden heeft:

Recht
-         Wij hechten aan onze democratische rechtsstaat. (daar hecht ik ook aan, daarom is het zo wrang te constateren dat de waarden van de rechtsstaat op dit moment door o.a. partijen als het CDA zwaar onder druk gezet worden, zo niet verkwanseld.)
-         Wij voeren in het buitenland een beleid waarvan de toepassing van het internationale recht de kern is, vrijheid, vrede en veiligheid essentiële ingrediënten zijn en de mensenrechten een centrale opdracht vormen.
(Welk beleid wil het CDA dan in het binnenland voeren? Hoe hanteren zij de mensenrechten en kinderrechten in eigen land? In een rechtsstaat gaat het vooral om demenselijke waardigheid! Hoe rechtsstatelijk gaat Nederland daar mee om als het ouders/kinderen betreft die te maken krijgen met jeugdhulpverleners? )
-         Wij staan voor een overheid die de waarden van de rechtsstaat en de democratie beschermt. (Welke waarden van de rechtsstaat? Bedoelt het CDA daar ook mee:transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid van  overheidsinstellingen die zich bezig houden met Jeugdzorg naar ouders/kinderen? .

Het CDA, staat de C voor Compassie? Ik kan er weinig van terugvinden in hun programma. Als de C nog steeds Christen betekent geldt dit evenzeer! De toe-eigening van deze naam door deze politieke partij is haast blasfemisch te noemen.
 



1. 
platform familierecht16 juni 2012 10:49
Geweldig stuk,ik hoop dat je alle partijen zo bespreekt, dat maakt de keuze in september misschien iets makkelijker.,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GEHARREWAR IN DE POLITIEK OVER JEUGDZORG,
------------------------------------------------------------------------------------------,

Tja jeugdzorg en de politiek,
Is een grote bak woordensoep,
,t is een grote,onontwarbare kliek,
Een””wij weten het nog niet”’troep.

 

Zie je de sp,
Die bestaat uit ex gezinsvoogd x veel.!!
Dan weet je bij voorbaat al waar het schip strandt,
Dan vliegt de angst je letterlijk naar de keel,


Als je dan al niet je vingers eraan hebt gebrand.

Nine kooiman en staatssecretaris van vws van zanten,
Lijken heel vooruitstrevend,
Wisten van wanten,
Dacht ik,maar zijn verder weinig toegevend.

 

Ze zeggen dat ze onze kinderen een goede toekomst gaan geven,
Maar hoe dan.?
Ja…ik weet het wel,jeugdzorg en de rvdk moeten worden opgeheven,
Dan volgt er het enige juiste van.

De politiek in jeugdzorg,
Faalt,
Het kabinet staat niet voor onze kinderen borg,
Terwijl de burger ervoor betaalt.

 

40.000 euro per kind per jaar,
Ik doe hier niet aan mee,
Ik ben ermee klaar,
En zeg keihard; NEE.!!!!!

Miljoenen worden er uitgegeven,
Nee zeg ,t is niet waar,
Terwijl stomme jeugdzorginstanties en de politiek volkomen langs elkaar heen leven,
En dat doet allemaal maar.!!

 

In een rapport””de jeugdzorgwerker aan het woord””
Wordt vertelt dat de werkdruk te hoog is,
Dat is toch ongehoord,
Dan is er binnen je instantie wel heel veel mis.

Kinderen zonder pardon uit huis trekken is dan een legale reden.?
Niemand iets vragen,
De jeugdzorg is flink afgegleden,
Door ouders steevast constant weer huizenhoog op de kast te jagen.

 

Enne….o,ja,ze moeten teveel op hun dikke d
Druk bezig zijn,
Met nieuwe leugens planten op hun pc,
En hebben geen tijd voor de kinderen,dat is dus weer fijn.!!

Ze eisen ook over hun werk meer zeggenschap,
Nou,ik dacht het toch effe niet.!!
Ze krijgen van mij een rottrap,
En een paar blauwe ogen,zodat het jeugdworgwezen ons niet meer ziet.

 

Ook willen ze geen controle meer van bovenaf,
Ook al niet meer,
Is het een koninginneair die je jezelf soms gaf.?
Je bent echt niet meer dan een stuk schoensmeer.!!

Vervolgens wil men ook geen marktwerking in de jeugdzorg,
Nee ,t enige wat ze aan werking doen is zwarte macht,
Echte jeugdworg,
Zo zwart als de nacht.!!

 

Er komen meer plekken in de jeugdzorg,
Zodat ook een jongere niet meer wacht,
Mmmm,toch sm worg,
Wordt dus aangerand en verkracht.

Ze spelen met jouw kind een goor spel,
Zet jouw kind zich af,
Belandt het keihard in de isoleercel,
Dan krijgt jouw kind daarvoor dus keihard straf.

 

En als je dan zo,n smerig tehuis gaat bellen,
Gaat die leidng janken;””ja,we wilden het eigenlijk niet,
Maar we hebben toch maar besloten het kind ermee te kwellen,
En nu heeft het lekker veel verdriet.

Dan willen ze ook meer gezinshuizen en pleeggezinnen,
Jaaaa,jongens nog meer propaganda verspreiden,
Bij welke scholen,en/of ouders zullen we vast beginnen,
Om nog meer weerloze kinderen zwaar te laten lijden.

 

En maar reclame maken,
“”nog meer pleeggezinnen gezocht””
Kunnen we nog meer ouders afkraken,
Jeugdzorg door de bocht.!!

Meer investeren in preventie.?????
Nee,de gehele jeugdworg onder toezicht,
En voor de ouders allemaal clementie,
Want het is de jeugdworg,waar het aan ligt.

 

En de macht afnemen,
Van al die voogdtrutten,
En uit al die zwarte systemen,
Laten ze maar mooi ergens anders gaan kutten.!!

Laat de rechter doen waar hij voor is opgeleid,
Het spreken van recht,
Het is nu een hele andere tijd,
Dus moet hij ook horen wat heel het gezin ervan zegt.!!

 

Het doen van waarheidsvinding,
Op zoek naar de waarheid,
Waar het allemaal ook alweer om ging,
En een einde aan alle strijd.

En straks wordt het gemeentelijke jeugdzorg,
Aan de gemeentes opgedrongen door het rijk,
Dan staat de gemeente voor goede jeugdzorg borg,
Nou,naar mijn mening wordt dat een groot lopend lijk.!!

 

Er zijn immers nu al gemeentes die zeggen,
Zoek het maar uit met je problemen,
Ga deze maar ergens anders uit lopen leggen,
Of je moet maar een andere insteek nemen.

Dus verandering.?daar geloof ik niet zo in,
Het is jeugdworgslecht, ,t wordt jeugdworgslecht,en het blijft jeugdworgslecht,
En er komt never nooit een positief begin,
En daar is alles mee gezegd.

 

Vanui cjg,s wordt nu laagdrempelige hulp geboden,
Ehhh…hulp,je wordt letterlijk in hun kamp vast gezet,
Alles wordt je verboden,
En het is uit met de pret.

Er komt een permanente campagne tegen kindermishandeling,
Ook tegen die van de jeugworg.?
Als iemand nog weet waar het om ging.?!
Kindermishandeling is GEEN GOEDE ZORG.!!!!

 

Maar ja,de sp geeft tenminste als enige toe,
Dat de jeugdworg en de politiek hebben gefaald,
Anders en beter.?ja,fijn,maar hoe.?
Zolang de burger maar betaald

Nog steeds heeft de jeugdworg alle macht,
Nog steeds worden er kinderen weggeroofd,
Nog steeds wordt er door de jeugdworg aangerand en verkracht,
En er is niemand meer die nog enigszins in ze gelooft.

 

Ik in elk geval niet meer,
Voor mij hebben ze zwaar gefaald,
Mij deden ze alleen maar zeer,
Maar ze zullen op zeker ooit worden gekielhaald.!!

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zo Diamantje , Jij moet de politiek in het is zo goed doordacht en ook extra in dichtvorm TOP Taco