Administratieve absurditeiten bestaan

Door Katcom gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Kafka leeft en houdt zich schuil in de Belgische administratie.

Hoera

Ik heb goed nieuws!
Voor al diegenen die Kafka missen: hij leeft.
Voor al diegenen die op zoek zijn naar Absurdistan: het bestaat, en niet eens zo ver weg …
Voor al diegenen die houden van maffe en onwaarschijnlijke situationele humor: vooral blijven lezen.

Zeer korte inleiding

België, ik schreef het al eerder, is structureel niet het meest eenvoudige land ter wereld.
In een vorig artikel had ik het al over de indeling in gewesten, gemeenschappen en federale materies. Naast deze indeling is er ook een praktische(?) indeling waarbij ongeveer alles wat je kan bedenken in deeltjes wordt gesplitst, die vervolgens door verschillende instanties worden behandeld.
Naar aloude traditie bestaat er ook geen of hoogstens een minimale structurele communicatie tussen deze instanties.

BTW & belastingen

Het principe

“De huidige structuur van de Algemene Administratie van de inning en de invordering berust op bestaande eenheden geërfd van de Administratie van de directe belastingen en de Administratie van de BTW.
De samensmelting van de diensten van de invordering van de Directe belastingen en van de BTW werd reeds uitgevoerd op het niveau van de centrale diensten doch moet op het niveau van de plaatselijke diensten nog plaatsvinden.
De plaatselijke diensten blijven dus verder werken op afzonderlijke wijze.”(http://fiscus.fgov.be)
Ergens tussen deze structuur zweven ook nog “gewestelijke kantoren …..

De praktijk

Hoe het begon

Vanaf ongeveer 1990 had mijn echtgenoot een eenmanszaak.
Enkele jaren geleden, meer bepaald in 2005, werd deze stopgezet en omgevormd tot een BVBA.
Eén van de formele verplichtingen hierbij was het stopzetten van het oude BTW-nummer en het aanvragen van een nieuw.
Zo gezegd, zo gedaan. Enkele weken na de aanvraag krijgen wij een brief van meneer X met daarin ons nieuwe BTW-nummer.
Wij blij, dat ging vlot!
We hadden echter iets te vroeg gejuicht ….
Nog enkele weken later kregen we opnieuw een brief van diezelfde meneer met daarin de boze mededeling “dat hij vernomen had dat wij een BVBA hadden gesticht en dat we dus dringend een BTW-nummer moesten aanvragen, anders volgde er een boete”

Hoe naïef kan je zijn?

Op dat ogenblik had ik nog het volste vertrouwen in zowel de werking van officiële instanties als de  goede wil van de meeste mensen.
Ik telefoneer even naar X en leg hem uit dat wij wel degelijk een nummer hebben aangevraagd.
Hij antwoordt, iets minder vriendelijk, dat hij niets ontvangen heeft, waarop ik dan weer antwoord dat wij niet alleen een aanvraag deden maar zelfs (door hem ondertekend) een antwoord hebben met daarin ons nieuwe nummer.
De reactie daarop is vrij bits “dat dat niets zegt of bewijst en dat ik maar moet bewijzen dat ik de eerste brief heb opgestuurd”

Hieruit kan ik alleen maar afleiden dat er bij bepaalde Belgische ambtenaren een traditie bestaat waarbij om de zoveel tijd lukraak enkel mensen worden uitgekozen die dan plotseling een BTW-nummer of andere erkenning krijgen toegestuurd.
De logische verklaring, namelijk dat een antwoord meestal volgt op een eerdere vraag of brief, blijkt immers in deze niet te kloppen.

En dan …

Ik zal u niet vervelen met details maar we zijn ondertussen zes jaar verder en wij hebben ondertussen voor zowat elke aangifte, jaarlijks zes in totaal, drie of vier verschillende afrekeningen en ontelbare “dreigbrieven” met boetes omdat bepaalde aangiften (waarvoor we al wel een afrekening ontvingen) of brieven (waarop al wel een antwoord kwam) niet zouden zijn opgestuurd.

Het zal u niet verbazen dat wij ondertussen, voor zover niet elektronisch, elk snippertje papier aangetekend verzenden. Volgens onze geliefde administratie helpt ook dat echter niet want “Wie bewijst dat het papier dat u zegt wel echt in die aangetekende briefomslag zat?”.

De oplossing?

Ik overweeg ondertussen ernstig om elke aangifte, elke brief of wat dan ook door een deurwaarder persoonlijk bij de betreffende administratie te laten bezorgen.
Dat lijkt me nog altijd minder tijdrovend, zenuwslopend en zelfs goedkoper dan de huidige manier van werken.

Arbeidsongeschiktheid, ziekenfonds en RIZIV

Het principe

“Om aanspraak te kunnen maken op de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moet elke rechthebbende een verzekeringsinstelling kiezen. De verzekeringsinstellingen betalen, onder toezicht van het RIZIV, de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.” (http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/insurers/informations/index.htm)

“Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt inzake gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. ….. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België (1). Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. ……  Het RIZIV heeft zeer uiteenlopende opdrachten en voert die uit in nauw overleg met zijn “partners”: - de ziekenfondsen ….” (http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/missions/index.htm)

De praktijk

Korte situatieschets

In de tijd dat de beesten nog spraken, en nog voor de eenmanszaak waarvan hoger sprake, groeide de hobby van mijn man uit tot een officieel bijberoep.
Dit liep enkele jaren tot volle tevredenheid, tot hij op een ongeluk kreeg en een hele tijd arbeidsongeschikt was. Zijn revalidatieperiode was niet enkel fysiek zwaar maar woog ook emotioneel en sociaal zwaar door. Van ‘sociaal beest’ werd hij immers plots gedwongen van ’s morgens tot ’s avonds het behang te bestuderen. Vooral om die reden vroegen wij toestemming om het bijberoep verder te mogen laten lopen, zo kwam er nog eens iemand over de vloer.
En praten, ja, dat kon hij nog wel!

We blijven dom

Wij als (te?) brave burgers besluiten niet op zoek te gaan naar achterpoortjes, niet te doen alsof onze neus bloedt en vooral niet zwart te gaan werken. We doen dus netjes aangifte bij het ziekenfonds, dat hiervoor zelfs speciale formulieren bezit. Wat zijn we weer gezagsgetrouw.
Voor alle zekerheid vraag ik nog een keer of ik met dit formulier volledig in orde ben. Het antwoord luidt dat ik verder niets moet doen en dat mijn ziekenfonds dit doorgeeft aan het RIZIV.
Inderdaad.
Enkele weken later staat er plots een RIZIV-beambte in ons huis met de mededeling dat hij vernomen heeft dat mijn man zijn bijberoep nog zou uitoefenen, en dat hij daarvoor kan gestraft worden.

Ik probeer nog uit te leggen dat hij dat vernomen heeft omdat wij aangifte deden, en dat het toch niet logisch zou zijn om daarvoor gestraft te worden. Mijn logica blijkt echter, nogmaals, niet van administratieve aard.

 

 

En dan?

Het RIZIV startte een rechtszaak waarbij wij een substantieel bedrag zouden moeten terugstorten.
Leuk detail: volgens de bewijsvoering is mijn echtgenoot er zelfs in geslaagd om te werken van op de operatietafel. De zaak bloedde enkele jaren stilaan dood.
Vorige week krijg ik een brief “ik vraag om deze te heropenen”…..

En wat hebben wij geleerd?

Doe zo veel mogelijk incognito en blijf vooral administratief onzichtbaar.
Wanneer je op papier niet bestaat wordt je immers ook niet gecontroleerd.
En wanneer je niet gecontroleerd wordt, kan je ook niks fout doen ……..

Algemene conclusie

SHIT!!!

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ambtenaren door wie zijn ze uitgevonden.
Pork de DUIM.
DRIMPELS.
Ik vraag mij altijd af wat die ambtenaren 's avonds tijdens het eten aan moeder de vrouw vertellen over hun dagbesteding. Iets in de trant van "vandaag weer lekker 3 mensen over de kling gejaagt en ze zitten nu nog steeds op de kast; lekker die boontjes, vrouwlief" zoiets? Sterkte!
De BTW ...ik heb er groete moeite me. Over alles wat je omzet 19 procent en ze willen nog meer. Dan volgt nog de belasting...Kafkiaans!inderdaad. Duim taco