Regering Di Rupo richt sociaal bloedbad aan. Het begin van de Europese lente!

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Vanaf 1 november 2012 dalen de werkloosheidsuitkeringen in België met een kwart. De gevolgen zullen castastrofaal zijn niet alleen voor de armen maar ook voor de rijken die met meer en meer criminaliteit zullen geconfronteerd worden.

Regering Di Rupo richt sociaal bloedbad aan. Het begin van de Europese lente!

Daling van de werkloosheidsuitkeringen


Vanaf 1 november 2012 dalen de werkloosheidsuitkeringen gemiddeld met een kwart in Vlaanderen. Hondervijftigduizend mensen die maandelijks elk 150 euro minder uitgeven dat betekent dat er jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro consumptie per jaar minder zal zijn wat ongeveer een 2000 extra banen zal kosten. Deze mensen komen dan op hun beurt ook in de werkloosheid terecht en consumeren dan ook minder. Je krijgt m.a.w. een sneeuwbaleffect. Het geld die ze zogezegd besparen, verliezen de Staat op andere domeinen. Minder inkomsten van BTW en accijnzen zijn een indirect gevolg.

De samenwonenden leveren het meest in en hun uitkering daalt tot 483 euro per maand. Voor de vrouw van de dokter die al jaren aan de dop staat lijkt me dat geen enkel probleem. Voor een koppel met drie kinderen waar beide partners werkloos zijn, is dat wel erg. Heel wat mensen komen in de armoede terecht.

Men zal niet vlugger werk zoeken maar trager ...

Het is niet zo dat iemand waarvan de werkloosheidsuitkering vlugger daalt, sneller werk zal zoeken. Hij zal minder snel aan een job geraken omdat hij bijvoorbeeld moet besparen op een aantal kosten. Hij zal bijvoorbeeld zijn dure internet- of telefoonabonnement opzeggen waardoor hij volledig geïsoleerd raakt.  Hij zal minder sollicitatiebrieven schrijven omdat postzegels ook duur zijn en zijn budget dit niet meer aankan. Zijn auto zal hij verkopen en het openbaar vervoer nemen omdat het goedkoper is maar hij heeft hierdoor minder kans om een job te vinden dat je met de uren van het openbaar vervoer kan combineren. Hij zal ook niet meer geneigd zijn om interimcontracten van korte duur aan te nemen gezien die hem geen bonus opleveren als hij terug na een maand op de werkloosheid terecht komt. De uitkering blijft even laag.

Aanslagen, overvallen, moord, zelfmoord, ...

De daling van de uitkeringen zal ook een impact hebben op de criminaliteit. Het aantal winkeldiefstallen en inbraken zal geleidelijk aan toenemen. Wie in geldnood zit, doet domme dingen. Er zijn mensen die zelfmoord gaan plegen maar er zijn ook ziekelijke geesten die zich gaan afreageren op de Belgische Staat door bijvoorbeeld ergens letterlijk een bloedbad aan te richten.

Het is jammer dat er zo weinig solidariteit is in ons land. Ok, er is wel solidariteit als het gaat om het redden van Dexia of hun bestuurders kwijtschelding te geven. Dan zijn de politici er als de kippen bij om met geld over de brug te komen en dit alleen omdat ze zelf of hun familie veel geld dreigen te verliezen. Maar als er een Belgische dakloze sterft van de kou dan kijken we allemaal de andere kant op. Eigen belang eerst, is het motto van vele Vlamingen.

Om terug te komen op de daling van de werkloosheidsuitkeringen in Vlaanderen vanaf 1 november, in onderstaande grafiek vindt u een globaal overzicht.


Het eerste jaar werkloosheid wordt in drie periodes ingedeeld. De eerste periode van drie maanden  gaat men 65 % van het loon krijgen of 1510 € maximum maar dat pas vanaf 2013. Typisch Belgisch. Als je iets moet betalen, dan liefst zo snel mogelijk, als je iets moet krijgen dan moet je wachten. De tweede periode van 3 maanden, krijg je nog 60 % van het loon of 1394 € maximum. De volgende zesde maanden krijg je nog maximum 1300 €. Dit is op zich geen slecht voorstel. Het is zelfs beter dan nu het geval is.

Vanaf het tweede jaar maakt men plotseling een onderscheid tussen gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende. Waarom dit onderscheid niet onmiddellijk maken? De groene lijn splitst zich in drie lijnen en voor elke categorie vind je de maximumbedragen. Voor de volgende jaren werkloosheid dalen deze lijnen voortdurend om uiteindelijk tot op de forfaitaire minima terug te vallen.

Oplossingen?

Het grote probleem met dit systeem is dat de werkloze geen alternatief namelijk een job wordt aangeboden. Op zich is het een goed systeem op voorwaarde dat bij de ingang van elke nieuwe periode waar een daling van de uitkering mee gepaard gaat door de VDAB een passend contract wordt aangeboden aan de werkloze. Gaat hij daar niet op in dan daalt de uitkering. Indien de VDAB geen passend contract kan aanbieden dan mag ook de uitkering niet dalen. Kortom men mag mensen niet straffen voor jobs die er niet zijn. Werklozen een aantal werkaanbiedingen voorstellen is niet voldoende. Het moet een concreet voorstel zijn in overeenstemming met de capaciteiten en familiale toestand van de werkloze. Wie geen auto heeft, heeft recht op werk dichtbij huis.  Vele van die aanbiedingen die men nu geeft,  zitten immers meerdere keren in de computer of er zijn voor elke aanbieding honderden kandidaten zodat de kans dat je ooit die job krijgt nihil is. De VDAB zoals ze nu werkt, functioneert niet. Via de VDAB ben ik nog nooit aan een job geraakt enkel via de lange armen van politici.


De hervorming van de werkloosheidsuitkeringen mag er volgens mij enkel komen als er aan de werkloze een alternatief (= contract) wordt voorgesteld. Indien alles zo blijft zullen er veel meer slachtoffers (lees doden) zijn dan er jaarlijks in ons verkeer vallen.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Nieuwe reacties weergeven