Een alternatief voor de gevangenistraf: de autonome werkstraf!

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

De Belgische gevangenissen zitten overvol en toch spreken de rechtbanken maar af en toe een autonome werkstraf uit i.p.v. een gevangenisstraf. In dit artikel vindt u alle informatie over de autonome werkstraf en wie ervoor in aanmerking komt.

De autonome werkstraf

De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren gratis werk ten bate van de gemeenschap.

Wat is een autonome werkstraf?

De autonome werkstraf is een hoofdstraf die wordt uitgesproken in correctionele zaken of in politiezaken. In correctionele zaken kan de werkstraf enkel voor misdrijven die worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, bij politiezaken voor overtredingen die worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen.

Wanneer kan een rechter een werkstraf opleggen?

De rechter kan slechts dit soort straf opleggen indien de beklaagde of zijn raadsman aanwezig is op het proces en daartoe zijn instemming geeft.

Telkens een rechter iemand veroordeelt tot een werkstraf moet hij ook een vervangende straf bepalen (gevangenisstraf of boete). De hoogte van die boete of de duur van de gevangenisstraf zijn onder meer afhankelijk van de ernst van het misdrijf alhoewel rechters zich te vaak laten beïnvloeden door de media. Wie een misdrijf pleegt waar de media veel aandacht aan besteed zal meestal een zwaardere boete of gevangenisstraf worden opgelegd.

Waar wordt een autonome werkstraf uitgevoerd?

Wanneer iemand veroordeeld wordt tot een autonome werkstraf, zal de justitieassistent een enquête houden om de inhoud van de straf te bepalen en vervolgens in de opvolging te voorzien.

De autonome werkstraf wordt uitgevoerd bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen, de gewesten, VZW’s of verenigingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk.

Concrete voorbeelden van tewerkstellingsplaatsen zijn de technische diensten, groendiensten, bejaardentehuizen, bibliotheken, …

Komt iedereen in aanmerking voor een autonome werkstraf?

In principe wel als het gaat om misdrijven in correctionele zaken bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en bij politiezaken met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen.

Uw strafrechterlijk verleden heeft geen invloed op het toepassen van een autonome werkstraf. Indien de rechter u een werkstraf weigert, moet hij zijn beslissing met redenen omkleden. Het openbaar ministerie of de rechtbank kan wel eerst een justitie assistent de opdracht geven om een enquête op te stellen. In deze enquête wordt nagegaan of u in staat bent de werkstraf uit te voeren gelet op uw beroepssituatie, uw gezinssituatie of uw gezondheidstoestand.

Voor een aantal misdrijven, is de autonome werkstraf uitgesloten:

  • 1/misdaden met betrekking tot het nemen van gijzelaars
  • 2/verkrachting, aanranding van de eerbaarheid met de dood van het slachtoffer tot gevolg
  • 3/bederf van de jeugd en prostitutie op of met behulp van minderjarigen
  • 4/doodslag

De autonome werkstraf en de uitvoering ervan.

De werkstraf moet worden uitgevoerd binnen twaalf maanden na de datum waarop de gerechtelijke beslissing definitief is genomen. De duur van de werkstraf schommelt tussen 20 en 300 uur (tot 600 uur bij recidive). Een werkstraf van 45 uur of minder is een politiestraf. Een werkstraf van meer dan 45 uur is een correctionele straf.

Tijdens de uitvoering van de werkstraf wordt u begeleid door een justitieassistent van het justitiehuis die zijn bevindingen doorgeeft aan de probatiecommissie.

Indien u de werkstraf volgens de afgesproken voorwaarden hebt uitgevoerd, brengt de justitieassistent de probatiecommissie ervan op de hoogte. Uw dossier wordt gesloten. De autonome werkstraf wordt niet vermeld op het getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Wat gebeurt er als de werkstraf niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd?

In dat geval moet u voor de probatiecommissie verschijnen al dan niet met uw advocaat waarbij u de gelegenheid krijgt om uit te leggen waarom de werkstraf niet of slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd.  De probatiecommissie brengt daarna verslag uit aan de procureur des Konings en het openbaar ministerie kan dan beslissen of de vervangende geldboete en/of gevangenisstraf gedeeltelijk of volledig zal worden uitgevoerd.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.