Poolse werknemers in Nederland, de vraag vanuit Nederland en de immigratie van Polen

Door Ck gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Informatie over de vraag vanuit Nederland naar buitenlandse werknemers en de immigratie van Poolse arbeiders

Verschillende vragen over (de vraag naar) Poolse arbeiders en de immigratie van Poolse arbeiders

Hoeveel Poolse arbeiders zijn er op dit moment in Nederland?

Volgens de laatste metingen, gedaan in het vierde kwartaal van 2011, bevinden zich in Nederland op het moment ongeveer 200.000 geregistreerde Midden- en West-Europeanen. Dit is niet helemaal waarheidsgetrouw, aangezien de overheid vermoedt dat zich ook veel arbeiders illegaal in Nederland hebben gevestigd. Het wordt steeds duidelijker dat er ook veel Polen illegaal naar Nederland komen. 10 jaar geleden was dit aantal veel groter, omdat Polen geen lid was van de EU. Nu dat veranderd is, daalt het illegale aantal Polen wel. Maar toch zijn er nog steeds Polen illegaal in Nederland. Er wordt zelfs wel eens beweerd dat uitzendbureaus daaraan meewerken, omdat het hen kosten scheelt. Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft aan dat er op 1 januari 2010 zo’n 80.000 Polen in Nederland woonachtig waren. Elk jaar komen er zo’n 14.000 bij, dus waarschijnlijk is het aantal in Nederland woonachtige Polen zo’n 95.000. De SIOD vermoedt dat er zo’n 100.000 Oost-Europeanen in  Nederland zijn, voornamelijk Polen, Roemenen en Bulgaren. Immigranten die hier minder dan 4 maanden komen werken hoeven zich niet te registreren, dat maakt de hoeveelheid Polen in Nederland nog groter. Hoeveel Polen er nou uiteindelijk aanwezig zijn is niet bekend, maar het moeten er meer dan 100.000 zijn. De Poolse arbeiders zijn er vooral tijdelijk. 60% van de Polen zal binnen 10 jaar weer terug gaan naar Polen.

Hoe heeft de immigratie van Poolse arbeiders zich de laatste jaren ontwikkeld?

Pas in 1995 kwam de immigratie van Polen naar Nederland echt op gang. Elk jaar kwamen er zo’n 1.500 polen naar Nederland. De immigranten die voor 2004 naar Nederland kwamen bestonden voor 60-65% uit vrouwen. Dit zijn de zogeheten ‘Poolse bruiden’ die hier in Nederland op zoek waren naar een welvarende man. Toen in 2004 polen toetrad tot de EU, kwam er een sterke wending. Procentueel nam het aantal immigrerende vrouwen af naar zo’n 47%. Ook was de reden totaal anders: de Polen kwamen hier om te werken, geld te verdienen en dan weer terug te gaan. Doordat Polen lid van de EU was geworden, was het voor de Poolse arbeiders makkelijker geworden om naar Nederland te emigreren.

Waarom is er in Nederland vraag naar buitenlandse arbeiders?

Op de site van de overheid zelf staat al beschreven wat het nut is van buitenlandse arbeiders in Nederland: Buitenlanders kunnen het tekort aan arbeiders in Nederland verminderen, immigranten die een hogere opleiding hebben kunnen helpen innoveren, en kunnen ook voor de overheid en het bedrijfsleven veel betekenen. De overheid is er op gericht om die buitenlandse arbeiders aan te trekken die Nederland nodig heeft. Ook probeert ze oneerlijke concurrentie en misbruik te voorkomen.
Wat de overheid hier zegt klinkt heel rooskleurig. Helaas is de werkelijkheid anders. Buitenlanders kunnen hier alleen terecht om de eerste reden die wordt gege
ven: er is een tekort aan arbeiders in Nederland. Het is natuurlijk nog maar de vraag of dit echt het geval is. Gezien het werk dat de Polen hier verrichten, kun je je afvragen of er gewoon te weinig Nederlandse arbeiders zijn, of dat de Nederlandse arbeiders niet bereid zijn bepaald werk te doen. Er is in Nederland weinig vraag naar innovatie door Polen. Want ook de Polen die hoog opgeleid zijn, hebben werk in de ongediplomeerde sectoren. Nederland is op zoek naar mensen die bereid zijn werk te doen dat Nederlanders te simpel, te vies of te zwaar vinden. Dat is de harde werkelijkheid, waar ook wij als Nederlanders een hoop van kunnen leren. Een reden voor werkgevers om op zoek te gaan naar buitenlandse arbeiders is het voordeel. Polen werken vaak onder een zo geheten uitzend-cao of als zzp’er. Bij beiden zijn er voor werkgevers grote kostenvoordelen in verband met premies en belastingen.

Hoe zal de immigratie van Poolse arbeiders zich gaan ontwikkelen?

Op korte termijn zal het aantal arbeidsmigranten verder toenemen. Elk jaar komen er 14.000 Polen hierheen, en dat zal de komende paar jaar zo blijven. Toch is er op de korte termijn in Nederland geen extra vraag naar arbeidsmigranten. Het aantal banen zal waarschijnlijk wel iets toenemen, maar vraag en aanbod zullen dan in evenwicht zijn. Dat al die migranten toch naar Nederland komen, kan werkloosheidsproblemen veroorzaken. Waarschijnlijk is dit dan vooral negatief voor Nederlandse arbeiders. Werkgevers kiezen eerder voor migranten omdat die goedkoper zijn. De prognoses op lange termijn geven ernstiger problemen aan: volgens het CBS zal de potentiële beroepsbevolking tot 2040 met 900.000 dalen. Maar de verwachting is ook dat door demografische ontwikkelingen het structurele arbeidsaanbod drastisch zal dalen. Deze afname zal een krimp veroorzaken vooral in de agrarische sector, maak-industrie en de overheid. In 2 van deze sectoren zijn ongelooflijk veel Polen werkzaam. Omdat dit allemaal op lange termijn is, is het nog maar de vraag of er krapte op de arbeidsmarkt zal komen, en dus ook of er extra vraag naar migranten zal komen. Er is al wel geprobeerd autochtone werklozen aan het werk te krijgen, maar de prikkel om te gaan werken is niet groot, aangezien het werk vaak lichamelijk zwaar is en veel van deze banen zijn ook maar tijdelijk. Het is dus wel goed mogelijk dat er nog een stijging van de vraag naar migranten zal komen.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Kortom de wet moet aangepast worden, grenzen dicht,verplichte aantoonbare nederlandse diplomas,werkverguningen,en een quota stellen aan polen etc die hier willen werken,
Polen,bulgaren,letland,litouwen,ik kom ze overal tegen in de bouw,met oneerlijke concurentie met een verschil van dagloon rond de 50 euro komen ze werken,en wel met honderden,duizenden tegelijk.onze eigen regering werkt hiermee in alles in de hand om alles kapot te maken.op grote bouwputten smeken ze om werk, waar een nedelander duurder is en zij bieden zich aan voor de helft om te werken.het resultaat mag er zijn,je eigen kinderen die nu thuis zitten en afgestudeerd zijn komen elke keer te laat bij een vacature die gelijk voor hun neus weggesluisd wordt voor die ene oosblokker of wat het dan mag wezen en ook voor de helft minder zelfs.waar is deze regering nu mee bezig!.het blijkt dat alles gaat om de staatskas die gebaseerd is op winst maken op goedkope arbeidskrachten uit die landen.de eigen nederlandse beroepsbevolking wordt in de steek gelaten,en moeten het zelf uitzoeken. en waan je jezelf nog veilig omdat je een vaste baan hebt,kijk uit want een ontslag is zo geregeld en dan beginnen de problemen pas echt omdat je dan niet wordt geholpen,maar de pool die een ww uitkering aanvraagd wordt wel geholpen.
Duidelijke taal,duim en fan.
Uitstekende analyse Duim Taco