Nationale dodenherdenking; waarom Wel?

Door Gewoonieko gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Als reactie op het artikel "dodenherdenking zou moeten worden afgeschaft" van Typisch_ik

Vanmiddag las ik het  artikel van Typisch_ik, over de dodenherdenking en zijn visie hierop. Het komt er op neer dat deze, wat Typisch_ik betreft, kan worden afgeschaft en hij beschrijft in zijn artikel zijn motivatie.
Misschien komt het omdat ik als voormalig beroeps militair op uitzending ben geweest. Of omdat ik de verhalen van mijn Opa over de oorlog, me nog levendig voor de geest kan halen. Misschien ook heeft het te maken met het feit dat ik in de buurt van Westerbork woon, en al meerdere keren het voormalig kamp bezocht. Hoe dan ook; zijn artikel trof me, raakte me en ik voelde me geroepen om een beetje tegengas te geven. Een beetje maar.
Op 4 mei herdenken we allen die in oorlogssituatie, waar of wanneer dan ook, zijn gesneuveld. Dat echter op 4 mei de nadruk ligt op hoe slecht de Duitsers wel niet waren, zoals Typisch_ik stelt, bestrijd ik. De toespraken die ik ken, of ooit hoorde, gaan vooral over wereldvrede en de huidige situatie in de wereld. Ik kan mij werkelijk niet herinneren ooit iets over Duitsers gehoord te hebben. Oh ja, er zullen vast individuen zijn die deze link wel maken, maar dat is dan de kortzichtige bekrompenheid van het individu. Hetzelfde individu welk ook nog wrok koestert jegens Duitsland en haar inwoners wellicht. Elk normaal denkend mens zal begrijpen dat je de zonen niet straft voor de daden van de vaders. Dit  zou eigenlijk ook moeten opgaan voor voetbal, maar blijkbaar gelden daar andere regels dan tijdens een oorlog.
Een andere reden die er wordt gegeven om de dodenherdenking af te schaffen is dat de Tweede   Wereldoorlog lang niet de ergste oorlog is geweest. Wellicht. Echter, beste Typisch_ik, zoals u ook zelf stelt; de dodenherdenking gaat over meer dan de Tweede Wereldoorlog. Bovendien gaat het in een herdenking niet om de omvang, of de ernst van de wreedheden. Het gaat om mensen, mannen en vrouwen, die door de jaren heen zijn omgekomen terwijl zij zich inspanden voor de vrede waar dan ook ter wereld.
Voor de herdenking van 2011 werd het verzoek van de Duitse ambassadeur, de heer Thomas Läufer, om bij de herdenking aanwezig te zijn, afgewezen. Hier lijkt Typisch_ik zich erg over op te winden. De reden voor deze afwijzing echter is dat de herdenking een strikt nationaal karakter heeft, waarbij officiële buitenlandse gasten niet welkom zijn. Dit gaat op voor Engelsen, Amerikanen, Polen en ja, ook Duitsers. De buitenlanders die wel aanwezig zijn, zijn veelal veteranen die op persoonlijke titel deelnemen. Hier wordt dus een strikte lijn gehanteerd. Of deze lijn de juiste is weet ik niet. Waar het wat mij betreft om gaat in deze is dat er geen verschil wordt gemaakt tussen Amerikanen, Engelsen of Duitsers, hetgeen wel gesuggereerd wordt door Typisch_ik.
En natuurlijk is het prijzenswaardig dat ook Duitsland jaagt op voormalige Nazi’s. Echter is er voldoende terug te vinden over hoe traag de Duitse justitie heeft gehandeld in een groot aantal zaken.

Neem als voorbeeld de zaak van Heinrich Boere. Direct na de oorlog werd deze oud SS’er, die betrokken is geweest bij de moord op tientallen verzetsmensen tijdens de oorlog, in Amsterdam veroordeeld. Eerst tot de doodstraf, maar die werd later omgezet in levenslang. Duitsland echter heeft altijd geweigerd om hem uit te leveren. Boere was na de oorlog naar Duitsland gevlucht en kreeg het Duitse staatsburgerschap. Vandaar. Het zou tot 2008 duren voordat hij in Duitsland voor de rechter kwam. En die vond hem toen te oud en te ziek. Boere slijt zijn laatste jaren in een bejaardentehuis. De vraag is dan ook of Duitsland hieromtrent wel de lof verdient die ze krijgt?

Nationale dodenherdenking 4 mei. We staan even stil bij hen die gevallen zijn. Ja, de Tweede Wereldoorlog was de eerste aanleiding. Ja, we herdenken de Amerikanen, Engelsen, Polen, Joden,  Nederlanders en nog veel meer die zijn gestorven in de oorlog. Gestorven omdat ze geloofden in vrede en vrijheid. De vrijheid die maakt dat Typisch_ik en ikzelf hier kunnen schrijven wat we willen. Een internationale dodenherdenking welke leidt tot globale verbroedering is een mooi gedachtengoed, maar ondenkbaar zolang we op nationaal niveau niet tot verbroedering in staat zijn.

 

 

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het blijft een gevoelig onderwerp, goed geschreven, duim.
Aicha staat op uit haar stoel en applaudisseert voor gewoonieko.

Ik snap niet dat je je kan storen aan het wel herdenken van de doden? Als je dat niet wilt doen, dan doe je het niet, geen verplichting! Ikzelf, vind het wel belangrijk gewoon omdat mijn familie in Kroatië midden in een oorlog belandde, mijn man uit zijn land (Macedonië) is gevlucht. En vooral dat er mensen zijn geweest die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Oorlog is voor sommige mensen nog steeds dicht bij, ja ook hier in Europa. Nu is het nog te vroeg om van de mensen te verlangen dat de dodenherdenking moet worden afgeschaft. Wanneer de tijd daar wel 'rijp' voor is? wie zal het zeggen, maar nu in ieder geval nog niet.
Goede motivatie. leuke discussie tussen jullie ;-)
Ik heb beide artikelen gelezen en ik denk dat er sprake is van twee verschillende benaderingen van 1 onderwerp. Dat is erg boeiend. Zelf kies ik voor de benadering van typisch-ik.
Ik denk dat de benadering die hierboven omschreven wordt meer te maken heeft met emoties dan met ratio.
Dat wij het niet eens waren, wisten we al, en dat jij op jouw beurt van mij geen duim krijgt, had je vast en zeker al aan zien komen. Dat mijn artikel wellicht controversieel zou zijn, wist ik ook, evenals dat ik er waarschijnlijk maar weinig vrienden mee zou maken. Geen verrassingen dus wat dat betreft. Interesseert me verder ook niet. Dan nu mijn commentaar op je artikel?

Ik citeer: "Waar het wat mij betreft om gaat in deze is dat er geen verschil wordt gemaakt tussen Amerikanen, Engelsen of Duitsers, hetgeen wel gesuggereerd wordt door Typisch_ik."

Bovenstaande suggereerde ik helemaal niet. Zie stukje hieronder:

"Echter, roepen al die voorstanders van dodenherdenking niet dingen als dat "naast Nederlandse slachtoffers ook bijvoorbeeld Amerikaanse, Engelse en Canadese soldaten worden gedacht die hun leven gaven voor onze vrijheid?" Hoezo kan men dan nog spreken van een puur Nederlandse aangelegenheid? Slaan we dan ook verzoeken van Amerikanen, Engelsen en Canadezen af? Zou ik tamelijk frapant vinden. Echter, zouden zij de dodenherdenking wél bij mogen wonen, geven we dan niet een vijandig signaal af aan Duitsland?"

Nu vraag ik je, waar zie jij staan dat ik stel dat er verschil wordt gemaakt tussen Amerikanen, Engelsen of Duitsers? Ik doe niets anders dan 2 mogelijke scenario?s beschrijven, die ik allebei nogal krom vind. Ãls je me dus citeert, lees dan a.u.b. eerst goed wat ik heb geschreven?

Je laatste zin ("een internationale dodenherdenking welke leidt tot globale verbroedering is een mooi gedachtengoed, maar ondenkbaar zolang we op nationaal niveau niet tot verbroedering in staat zijn.") vind ik kant noch wal raken. Hoezo geen verbroedering op nationaal niveau? Ik wist niet dat we in een burgeroorlog verzeild waren geraakt?

Zoals ik in mijn artikel al stelde, als men oprecht wereldwijde verbroedering na wil streven, zal men toch echt verder moeten kijken dan de eigen landsgrenzen. Dat veel mensen dat niet inzien en tegelijkertijd mijn mening met de grootst mogelijke vijandigheid benaderen (in sommige gevallen nog voor ze goed en wel weten wat mijn mening nou eigenlijk precies inhoudt, nietwaar Sandra-Philippo?) zegt voor mij al meer dan genoeg.

Je mening respecteer ik, maar daarmee is dan ook alles gezegd.
Erg goede reactie op het artikel van Typisch Ik. Dodenherdenking moet blijven!
Ook ik blijf er voorstander van dat dodenherdenking moet blijven. Goed artikel. duim Rachel