De vrouw terug aan de haard! Een goed idee?

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

In dit artikel probeer ik een oplossing te vinden voor het grote probleem van armoede en werkloosheid. De economische crisis, de bankencrisis en straks nog een nieuwe oliecrisis en milieucrisis beheersen de politieke agenda. Een herverdeling van de bestaande arbeid kan wonderen doen. De vrouw terug aan de haard?

De vrouw terug aan de haard! Een goed idee?

Harde cijfers

12,5 % van de Belgen tussen de 18 en de 59 jaar leven in een huishouden waar niemand betaald werk verricht. Ongeveer 45 % van alle werkende personen zijn van het vrouwelijk geslacht. Moesten we dat aantal kunnen terugdringen tot 35 % dan zou de werkloosheid met 75 % dalen. Wat ik daarmee wil bedoelen is dat moesten we nu nog leven in een wereld met “de vrouw aan de haard” dan zou de werkloosheid in ons land zo goed als nihil zijn.

Niemand wil natuurlijk terug naar het tijdperk van “de vrouw aan de haard” behalve een aantal moslimfundamentalisten maar het is wel een goede denkpiste om na te denken hoe we de werkloosheid kunnen terugdringen tot het absolute minimum. Volgens mij is er werk voor iedereen en in eigen streek.

Herverdeling

Het werk moet gewoon herverdeeld worden. Desnoods moet de man maar aan de haard om de voorstanders van vrouwenrechten te vriend te houden maar het doel heiligt de middelen. Wist u dat 4 % van de Belgische beroepsbevolking er zelfs een tweede job op nahoudt terwijl een groot aantal alleenstaande mannen en vrouwen werkloos zijn.

Daarom pleit ik voor een systeem waarbij elk gezin (alleenstaande of samenwonenden) minimum recht heeft op één voltijdse job of op een minimuminkomen uit arbeid van bijvoorbeeld 3500 € bruto voor een gezin en 2000 € bruto voor een alleenstaande. De overheid kan hierbij een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld aan werkgevers een korting te geven op de bedrijfsvoorheffing als ze die kandidaten nemen die nog geen voltijdse job in hun gezin hadden of onder een bruto-inkomen van 3500 € zaten. Op die manier zal ook de armoede bestreden worden.

Wat doe je met de huidige toestand?

Ik ben een groot tegenstander van het wijzigen van de spelregels tijdens een wedstrijd zoals de regering Di Rupo onlangs deed met het optrekken van de pensioenleeftijd. Ik ben akkoord met de optrekking van die leeftijd maar dan enkel en alleen voor die mensen die nog met werken moeten beginnen (de min-18 jarigen). 

De huidige toestand mag blijven bestaan. In een gezin waarbij bijvoorbeeld man en vrouw beiden gaan werken, verandert er niets. Ze mogen beiden blijven verder werken ongeacht hun inkomen. Het wordt echter moeilijker wanneer één van beiden werkloos wordt en ze nog boven de grens van de 3500 € bruto zitten met één inkomen. De persoon die werkloos is geworden zal minder vlug aan werk geraken gezien de werkgever voor hem of haar geen korting zal krijgen op de bedrijfsvoorheffing en dus eerder geneigd zal zijn iemand aan te nemen uit een gezin waar niemand een voltijdse job heeft of geen 3500 € bruto verdient.

Zal dit de staat veel geld kosten?

De korting die de werkgever krijgt op de bedrijfsvoorheffing zal de overheid wel iets kosten maar die korting kan afgebouwd worden in de tijd. Bijvoorbeeld het eerste jaar 20 % korting, het tweede jaar 10 % en de volgende tien jaar 5 %. De korting moet wel lang in de tijd gelden om te vermijden dat werkgevers mensen ontslaan na bijvoorbeeld een jaar en ze dan na een week opnieuw aannemen. Het grote voordeel voor de overheid is er doordat er minder werkloosheidsuitkeringen zullen moeten worden uitbetaald. Hoe kan dat nou zult u denken, er komen geen extra arbeidsplaatsen bij door dit systeem. Er komen geen extra arbeidsplaatsen vrij dat is juist maar we moeten ook het systeem van de werkloosheidsuitkeringen herbekijken en enkel uitkeringen betalen aan die gezinnen waar het bruto-inkomen lager ligt dan 3500 € bruto.

Een gezin waar één van de twee partners meer dan 3500 € bruto verdient en de andere wordt werkloos, daar moet de overheid geen uitkering meer betalen. Zit men onder de 3500 € bruto dan kan men een uitkering krijgen tot men aan die grens zit. In bepaalde gevallen gaat men i.p.v. 900 € uitkering nu, in de nieuwe situatie slechts 100 € zal krijgen omdat het inkomen van de partner te hoog is. Op die manier gaan de werkloosheidscijfers wel degelijk dalen. Die mensen die de uitkering niet nodig hebben, vallen uit de boot.

Het idee van “de vrouw (of de man) aan de haard” is nog niet zo’n gek idee. Het kan de armoede in onze samenleving verminderen. Wie kan daar nou tegen zijn?

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Er valt wel iets te zeggen voor je argumentatie. Hoe dan ook: ongeacht het inkomen dat je haalt uit werk: werken is beter dan thuiszitten! De sociale en mentale impact van werk hebben, is vele malen groter dan de centen die eraan vasthangen. Je moet eens om je heen kijken wat er van mensen terecht komt die geen werk hebben of hun werk zijn kwijt gespeeld...