Vrijwillig(er) aan de kant

Door Tijntje1970 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Uitgebreide vertaling van een brief van de gemeente aan het hardwerkende vrijwilliger. Bedragen kloppen helaas... (waren niet in de initiële brief vermeld maar komen met naam en toenaam terug in de verslagen van de betreffende deelgemeente)

Geachte mevrouw X,

We zijn ons bewust dat u reeds enkele jaren een uitkering geniet. Tevens waarderen wij het feit dat u 60 uur per week een bijdrage levert aan de gemeenschap op vrijwillige basis. U leidt voor een bedrag dat ver onder het minimum loon ligt een organisatie die een belangrijke en opvallende basis aan de gemeenschap levert. Met uw organisatie heeft u de afgelopen jaren een gat gevuld waar wij als Gemeente -en zeker voor het u toegekende bedrag- geen invulling aan kunnen geven.

De brug die u heeft gebouwd binnen de diverse culturele en sociale groeperingen binnen de Gemeente is van zwaarwegend belang. Er is duidelijk een dalende lijn in criminaliteit en een stijgende lijn in veiligheid en sociale binding.

Uw enthousiasme en toewijding hebben ertoe geleidt dat u gekozen bent tot ‘vrijwilliger van het jaar’. De aanstekelijke passie waarmee u ook de mensen om u heen weet te enthousiasmeren, draagt er noemenswaardig toe bij dat de sociale standaard met rasse schreden vooruit gaat en zaken als onderling begrip en verdraagzaamheid de verwachting ver overstijgen.

Tot heden kreeg u voor uw op vrijwillige basis verleende diensten een aanvulling van wel € 60,00 per maand (teruggerekend toch wel zeker € 0,25 per uur) op uw uitkering. Voor uw organisatie die inmiddels zo’n 900 leden heeft die elkaar op vrijwillige basis ondersteunen, uit hun sociale isolement halen en zorgen voor een betere harmonie en leefomgeving moest u het tot nu doen met een subsidie van  € 800,00 per maand. Hiervoor mocht u een winkelpand huren, verzekeringen afsluiten, energierekeningen betalen, diverse evenementen organiseren, enz.

Helaas moeten wij als Gemeente nu ingrijpen. De toelage op uw Bijstandsuitkering komt te vervallen. Van de gelegenheid willen we gelijk gebruik maken om u te kennen te geven dat de subsidie voor uw organisatie ook komt te vervallen. De Overheden hebben collectief besloten dat de subsidies voor vrijwilligerswerk een te groot gat in de begroting slaan.

Omdat wij ons wel realiseren dat een functie zoals u vervult onmisbaar is in de samenleving, hebben wij besloten om, in het kader van de bezuinigingen, hier een andere oplossing voor te zoeken. We hebben inmiddels een aantal coördinatoren aangesteld (4 stuks à € 65.000,00 per jaar), een IT-bedrijf dat een computerprogramma aan het schrijven is waar we de vrijwilligersadministratie in kunnen verwerken (à € 135.000,00) en een web-designer die onze website met vrijwilligersdatabase aan het maken is (à € 43.000,00). Natuurlijk moeten we ook een contactpunt hebben. We hebben inmiddels een aannemer opdracht gegeven om het buurthuis aan te passen (à € 250.000,00). Als al deze zaken volledig operationeel zijn, kunt u zich wellicht melden bij één der coördinatoren om te peilen of deze nog een positie voor u weggelegd zien in de nieuwe opzet.

Rest ons nog u te bedanken voor uw inzet gedurende de afgelopen 10 jaar en u een prettige 61ste verjaardag toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

De 22-jarige beleidsmedewerkster van uw Gemeente

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bent u ook nog zo trots om Nederlander te zijn met dit soort bezuinigingen ?
Wat erg!
Is dit echt waar?
Hoe kan dat he, onrechtvaardig.
Goed dat je het meldt.
Duim
Tex
Hier schrijf je in een notendop waar zaken volkomen scheef zijn gegroeid wat betreft medemenselijkheid. Gossie, wat fijn toch, al die mensen die denken mee te denken...