Huisvesting van Poolse arbeiders

Door Ck gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Verschillende vragen over huisvesting van Poolse arbeiders in Nederland

In welke vormen van huisvesting zijn Poolse arbeiders over het algemeen ondergebracht?

Er zijn veel vormen van huisvesting voor Poolse arbeiders die in Nederland werken. De meesten zijn gehuisvest in hostels, pensions, woningen, omgebouwde slooppanden of andere gebouwen, of op een park of camping. Welke vorm van huisvesting de werknemers krijgen hangt af van hoe lang ze van plan zijn in Nederland te verblijven. (kort: max. 4 maanden, middellang: max. 3 jaar, permanent) Als arbeiders kort in Nederland verblijven zijn ze meestal in onzelfstandige woonruimte gevestigd, als werknemers langer in Nederland gevestigd zijn hebben ze vaak wel zelfstandige woonruimte.
Hieronder volgt een tabel waarin staat hoe de meeste Poolse arbeiders over het algemeen gehuisvest zijn:  
Woonsituatie                                          % aantal Polen
Op een kamer                                         42.8
In zelfstandige woonruimte                  33.1
In een recreatie- of vakantiewoning    6.3
In een caravan of woonwagen             2.4
In een hotel, hostel of pension            14.0
Anders                                                      1.4

Doordat per 1 mei 2007 de tewerkstellingsvergunning voor Poolse arbeiders afgeschaft is, komen er de laatste jaren steeds meer Polen naar Nederland. Hierdoor is er een vorm van huisvesting die steeds belangrijker wordt: het Polenhotel. Het voordeel hiervan is voor de Poolse werknermers dat ze daar samen zijn met veel mensen uit hun eigen land, die hun eigen taal spreken. 

Verder is bekend dat 17.5% van de Poolse arbeiders zijn/haar slaapkamer deelt met 0 andere personen of met hun eigen partner. 47.8% deelt zijn/haar kamer met 1 andere persoon. 24.6% deelt zijn/haar kamer met 2 andere personen. 10.2% deelt zijn/haar kamer met 3 of meer andere personen.

De huur van woonruimte is lager naarmate een kamer met meer personen gedeeld wordt.
In vergelijking met werknemers uit andere landen geven Poolsewerknemers het minste uit aan huur.
Poolse werknemers die in Nederland komen werken stellen meestal weinig eisen aan hun huisvesting. Meestal zijn de huizen waar Poolse arbeiders in Nederland in wonen groter dan de huizen in Polen zelf. Wat Poolse arbeiders wel belangrijk vinden, is dat de huisvesting goedkoop is. Meestal komen de werknemers hier om wat te verdienen, en dan willen ze niet teveel uitgeven aan huisvesting.

Wat zijn de ontwikkelingen in de huisvesting van Poolse arbeiders de laatste 10  jaar?

De belangrijkste ontwikkeling wat betreft Poolse arbeiders in Nederland de laatste 10 jaar is dat het aantal werknemers enorm toegenomen is. Dit komt door de afschaffing van de tewerkstellingsvergunning in 2007. Vooral het aantal Polen dat om hun werk naar Nederland gekomen is, is hard gestegen. 

De stijging van het aantal Poolse arbeidsmigranten heeft een ontwikkeling in de huisvesting met zich meegebracht. De stijging van het aantal Poolse arbeidsmigranten zorgde ervoor dat er veel meer huisvesting beschikbaar moest komen. Dat heeft in veel gemeenten voor problemen gezorgd. Doordat werkgevers en uitzendbureaus ineens veel meer werknemers onder moesten brengen keken ze minder nauw naar de plek waar ze de werknemers onder brachten. De kwaliteit van de huisvesting is de afgelopen jaren dan ook sterk afgenomen.

‘’Met de grote aanwas van het aantal arbeidsmigranten lijken de huisvestingsproblemen sterk te zijn toegenomen; vooral gemeenten in de buurt van arbeidsintensieve land- en tuinbouwbedrijven kampen ermee. Volgens gemeenten en de georganiseerde uitzendbranche zijn malafide uitzendbureaus voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de huisvestingsproblemen, omdat zij géén of hele slechte voorzieningen treffen.’’     

Een gevolg van het stijgende aantal Poolse arbeiders in Nederland is dat er steeds meer Polenhotels uit de grond gestampt worden. Daarin kunnen veel Poolse werknemers bij elkaar wonen en hebben de Poolse arbeiders mensen om zich heen die hun eigen taal spreken en Poolse gewoontes kennen. Er is zelfs al 1 Polendorp, waar 1200 Polen kunnen wonen. 

De ontwikkeling die dus in de huisvesting van Poolse arbeiders te zien is, is dat de huisvesting grootser is geworden. Omdat er meer Polen ondergebracht moeten worden ontstaan hele hotels of dorpen. Verder is de kwaliteit van de huisvesting achteruitgegaan. 

Wat zijn de oorzaken van de huisvestingsproblemen van Poolse arbeiders in Nederland?

De laatste jaren komen er steeds meer meldingen binnen bij gemeenten dat er behoorlijke problemen bestaan wat betreft huisvesting. (Dit geldt niet alleen voor Poolse arbeiders). Per 1 mei 2007 is voor Poolse arbeiders geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Daardoor komen er sinds mei 2007 steeds meer Poolse werknemers naar Nederland. Het aantal Poolse werknemers dat naar Nederland kwam is veel groter dan verwacht. En een groot aantal van deze migranten heeft zich gevestigd in probleemwijken, wijken die juist opgeknapt moesten worden. Bovendien bleven/blijven de Poolse werknemers langer in Nederland dan verwacht werd. Deze oorzaken zorgden ervoor dat het aantal meldingen over huisvestingsproblemen van Poolse arbeiders veel meer toegenomen is dan het aantal meldingen van werknemers uit andere landen. In 2007 heeft een onderzoek uitgewezen dat de huisvestingsproblematiek soms ernstig is.

Er zijn verschillende oorzaken voor huisvestingsproblemen van Poolse arbeiders. De belangrijkste oorzaken volgen hieronder:
- Een eerste oorzaak is dat de toestroom van werknemers in Nederland te groot is: er zijn niet voldoende woningen om de arbeidsmigranten onder te brengen. Daardoor komt het voor dat gemeenten te veel werknemers in een huis moeten plaatsen, of dat ze situaties die ze liever niet toestaan nu wel moeten toestaan.
- Een tweede oorzaak is dat gemeenten te laat reageren/hebben gereageerd op het feit dat een aantal werkgevers hun verantwoordelijkheid voor de huisvesting van Poolse arbeiders niet hebben genomen. Daardoor werd de huisvesting in sommige gemeenten een probleem, terwijl er in andere gemeenten geen of weinig problemen ontstonden.
- Een derde oorzaak van de huisvestingsproblemen is dat niet alle arbeidsmigranten geregistreerd staan bij de gemeente. Hierdoor is het de gemeente niet altijd bekend dat er te veel mensen in een huis wonen.   
- Verder is het belangrijk dat werk en huisvesting van Poolse arbeiders aan elkaar gekoppeld zijn. Als een werknemer zijn werk verliest, heeft hij vaak ook geen woonplek meer. Daardoor neemt het aantal daklozen toe.
- Ook komt het voor dat werknemers niet in de gemeente wonen waar ze werken. Het is dus belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen verschillende gemeenten. Niet alle gemeenten vinden het noodzakelijk om betrokken te zijn bij werknemers uit andere gemeenten, waardoor er nogal eens een loopje genomen wordt met de huisvesting.

Deze oorzaken zijn de belangrijkste oorzaken. Het is voor iedere gemeente verschillend hoe er op de (grote) komst van Poolse arbeiders gereageerd wordt, en daarom zijn huisvestingsproblemen ook voor iedere gemeente anders.

Wat voor problemen zullen zich in de toekomst voordoen wat betreft de huisvesting van Poolse arbeiders?

Wat betreft de toekomst is het zo goed als zeker dat het aantal Poolse arbeiders dat naar Nederland komt zal blijven toenemen. De meeste Polen geven aan dat ze waarschijnlijk niet permanent in Nederland zullen blijven, maar voor de tijd dat ze er zijn hebben ze wel huisvesting nodig. 
Het grootste probleem voor de toekomst lijkt te zijn dat de huisvestingsproblemen die  er nu zijn, opgelost moeten worden. Anders blijven dezelfde problemen in de toekomst  spelen en zullen die alleen maar groter worden.
Het gaat dan om huisvestingsproblemen als:
• Er wonen te veel Polen in één huis.
• Het onderkomen van de Poolse arbeiders is van (te) lage kwaliteit.
• Er zijn problemen met de verhuurder.
• Dakloosheid
Het oplossen van deze problemen is lastig, omdat het ene probleem vaak voor versterking van het andere probleem zorgt. Om bijvoorbeeld op te lossen dat er teveel werknemers in één huis wonen worden er in veel steden meer woningen beschikbaar gesteld, maar de kwaliteit van die woningen is minder goed.
Om deze problemen in de toekomst zo klein mogelijk te houden zullen gemeenten, woningcorporaties en uitzendbureaus beter op elkaar ingespeeld moeten raken.
De laatste tijd zijn de huisvestingsproblemen van vooral Poolse werknemers een belangrijk probleem voor de politiek. Er worden zeker maatregelen getroffen. Zo maakt de gemeente Rotterdam strenge afspraken:

Om ervoor te zorgen dat tijdelijke Midden- en Oost-Europese uitzendkrachten niet uitgebuit worden en goed gehuisvest worden in Rotterdam hebben de gemeente Rotterdam, uitzendbureaus en woningcorporaties vandaag twee convenanten getekend. Woningen die voor sloop in aanmerking komen, worden door de woningcorporaties aan NEN-gecertificeerde uitzendbureaus beschikbaar gesteld. Het gaat om 1.500 tijdelijke woonplekken voor de periode van vijf jaar, die maximaal 18 maanden mogen worden bewoond. Alleen bonafide uitzendbureaus kunnen deelnemen. De uitzendbureaus committeren zich, in ruil voor deze tijdelijke huisvesting bovendien aan regels voor huisvesting en arbeidsomstandigheden en zij stimuleren taalcursussen onder hun werknemers. Ook zetten de leden van de uitzendkoepels zich in om de komende vijf jaar minimaal 500 Rotterdamse werkzoekenden te bemiddelen naar werk.

Er wordt geprobeerd om het probleem dat het grote aantal Poolse arbeiders dat naar Nederland komt niet ondergebracht kan worden, op te lossen door Polenhotels. Het probleem dat daarbij komt kijken is de financiële kant. 
Het lijkt erop dat de genoemde huisvestingsproblemen in de toekomst zullen blijven spelen. Wel komen er steeds meer afspraken tussen gemeenten en instanties om de problemen zo klein mogelijk te houden en er zo goed mogelijk op in te spelen.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Duidelijk! Naar mijn mening vind ik dat er juist betere omstandigheden gecreëerd mogen worden ook al is het voor tijdelijk, eigenlijk is het hetzelfde vraagstuk als jaren geleden met de komst van buitenlanders toen ging het voornamelijk om de turkse bevolking, wat zo cru is dat mensen die het hardste roepen om zoals zij het noemen "dat soort mensen" zelf verantwoordelijk zijn dat buitenlanders naar Nederland komen omdat zijzelf niet dit soort werk willen doen en niet voor dat salaris.
Goede uiteenzetting! Duim!