Peters syndroom, faalangst

Door Murielxead gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Een cultuurfenomeen gebaseerd op het Peters Principle! Een algemeen menselijk euvel.

Algemene observatie


Het bedrijfsleven

Een kortzichtige en onjuiste promotiebeleid in bedrijven, waardoor de werknemers veelvuldig eindigen op een positie, waar ze incompetent voor zijn.
Elke werknemer in een hiërarchie zal gewoonlijk opklimmen tot hij zijn niveau van incompetentie bereikt heeft.
Het komt er op neer, dat mensen, die in een bedrijf in een bepaalde functie bijzonder
goed voldoen, worden voorgedragen voor promotie. Echter is het zo, dat de werkzaamheden in een meer leidinggevende functie van andere aard zijn, waardoor andere eisen aan de werknemer gesteld worden en het is dan zeer de vraag, of hij aan deze beantwoorden kan. Voldoet hij goed in de hogere baan, dan volgt weer promotie tot het onafwendbare incompetentieniveau.

Oorzaak

In onze Westerse wereld heeft het carrière maken iets dwangmatigs gekregen. En in het uitzonderingsgeval, dat men zelf een promotie op juiste gronden niet accepteren wil, wordt er
van familiezijde wel zo'n morele druk uitgeoefend, dat men zich laat overreden.
Westerse mentaliteit streeft naar carrièrevorming, naar de hoogst bereikbare plaats op de maatschappelijke ladder, naar macht, annex materieel gewin.

Gevolgen

Kwalen  zoals maagzweer, slapeloosheid,  impotentie, kunnen optreden bij zogenaamd
succes, d.w.z. bij het bereikt hebben van het incompetentieniveau.
Je kunt werk 'boven je macht' volhouden worden, totdat ziekteverzuim zich manifesteert.
Slachtoffers van het 'Peter principe' zien we helaas legio. Populariserend gezegd, kan worden gesproken over personeelsleden die in een bedrijf een positie bekleden, die ze geestelijk niet aan kunnen en die tot mentale uitputting met klachtenvorming leidt.

Maatregelen

Jammer genoeg wil of kan  niet iedereen te grote verantwoordelijkheden aan. Wil men arbeiders sociaal 'promoveren', dan dient dit bijzonder goed voorbereid te gebeuren. Sprekend over arbeidsmilieus zal het zinvol zijn meer 'proefplaatsingen' in te lassen alvorens definitief iemand te bevorderen.
Interessant zou het in dit verband zijn, de functie van een 'waarnemer' of plaatsvervanger in een bedrijf nader te analyseren en te bestuderen, m.a.w. van iemand, die tijdelijk een hogere functie bekleden moet. Gezien mijn eigen ervaringen zou een termijn van drie maanden wel eens doorslaggevend kunnen zijn, wat de beoordeling van de competentie betreft.

 

Faalangst


De angst om te falen, te kort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen. De basis  kan soms realistisch zijn. Zo kunnen veel negatieve ervaringen of mislukkingen de kans op faalangst vergroten. Ook kan in sommige situaties, zoals het optreden voor een groot publiek, veel op het spel staan: denk aan topsporters of bekende artiesten. Een concertpianist kan bang zijn om de partituur te vergeten, een toneelspeler om zijn rol te vergeten.

Plankenkoorts kan gezien worden als een specifieke vorm van faalangst die vaak bij podiumkunstenaars zoals toneelspelers, cabaretiers of musici optreedt. Bij onrealistische faalangst is er sprake van een overmatig grote bezorgdheid of angst, die niet in verhouding staat tot de werkelijke kans op falen. Ook kan deze het gevolg zijn van een te hoog streefniveau, te strenge eisen aan zichzelf gesteld, te hooggespannen verwachtingen, of overschatting van de negatieve gevolgen van eventueel falen.

Varianten
Faalangst kan, afhankelijk van de aard van een te leveren prestatie of het gedrag waarover men onzeker is allerlei vormen aannemen.

Motorische faalangst: de angst om te falen bij bijvoorbeeld sportieve prestaties (een sportwedstrijd) en bij cognitieve prestaties (huiswerk , proefwerk, rijexamen, een toelatings- of eindexamen).

Cognitieve faalangst/sociale faalangst  bij sociale activiteiten (spreekbeurt, geven van een lezing). Ook het eigen uiterlijk, sociaal gedrag of seksuele prestaties kunnen bij volwassen aanleiding zijn tot faalangst.


Positief of negatief
Faalangst kan soms een negatieve maar soms ook een positieve uitwerking hebben.
• Bij positieve faalangst helpt de aanwezige angst en de daarbij optredende spanningstoestand juist om beter te functioneren, of zich beter te concentreren dan onder normale condities het geval is. De stress of nervositeit vormt hier als het ware een extra prikkel, en werkt daarom dus positief. Ook kan positieve faalangst leiden tot het extra goed voorbereiden op een moeilijke taak of situatie waar men tegenop ziet.
• De negatieve heeft daarentegen een desorganiserend karakter, speciaal in situaties waarin men op de prestaties wordt beoordeeld (examens of taken die als moeilijk worden ervaren).


Consequenties
Bij bovengenoemde omstandigheden gaat 'irrelevant gedrag' een hoofdrol spelen.  Transpireren, uitstelgedrag, gekke gedachten, tobben, trillende handen, slapeloosheid, hartkloppingen,  kunnen ervoor zorgen dat je door de (extreme) stress een black-out kunt krijgen.
Dit kan zelfs tot een vicieuze cirkel leiden. Iemand met faalangst presteert onder zijn kunnen, waardoor voor hem of haar bevestigd wordt dat hij of zij 'het inderdaad niet kan'. Bij de volgende gelegenheid wordt het zelfs erger omdat het 'de vorige keer immers ook was mislukt'. Het is ook mogelijk dat hij of zij om die reden de test of taak slechter voorbereidt, 'want ik faal sowieso'. In beide gevallen heeft dit tot resultaat dat de persoon opnieuw kan falen, en de faalangst in stand blijft of nog verder versterkt wordt, zodat de cirkel zich herhaalt.


Conclusie


In het bedrijfsleven zullen werknemers die blootgesteld worden aan de vormen van incompetentie, tenderen naar ziekteverzuim. De werkgever zal een verstandiger personeelsbeleid moeten volgen met psychologische en sociale inspraak. Dit om onjuiste promotie te voorkomen.
Peter’s principle vertoont raakvlakken met de psychiatrie. De psychiater zal aandacht moeten besteden aan de werksituatie van de patiënt. Sociale incompetentie  verdient speciale aandacht bij schizofrene en suïcidale gevallen.
Werknemers en patiënten zijn tenslotte het meest gebaat met de eigenschappen levensmoed, zelfkennis en een 'gepast' gevoel van sociale eigenwaarde.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed onderbouwd, zo is het ook. Dank voor het delen, groetzzz leny
Dag lieve schat. Niet in de zon nu? Ik heb wat migraine en zit achter het glas met gordijnen half dicht. Maar kon het schrijven weer niet laten. Dikke zoen en bedankt!