Waarheen als slachtoffer van een verkeersongeval?

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

In dit artikel beschrijf ik een aantal diensten waar je in België terecht kan als je slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval al dan niet met dodelijke afloop. Veel sterkte aan de slachtoffers!

De politie

De politie of de dienst slachtofferbejegening bij de politie vangt de slachtoffers van een verkeersongeval in een eerste fase op. Ze bekijkt samen met de slachtoffers wat er moet gebeuren en heeft de betrokkenen informatie over wie u daarbij verder kan helpen. De slachtoffers krijgen een visitekaartje mee met het adres en het telefoonnummer van de persoon die ze kunnen contacteren indien ze nog vragen of problemen hebben.

Op de plaats van het ongeval maakt de politie een proces-verbaal op dat wordt overgemaakt aan het politieparket van het gerechtelijk arrondissement waar het ongeval plaats vond. Het is belangrijk als slachtoffer om het proces-verbaal nummer bij te houden. Wanneer men een bepaalde dienst wenst te contacteren heb je dat nummer nodig.

Het parket en de dienst slachtofferonthaal

Bij een verkeersongeval met zwaar gekwetsten of dodelijke afloop kunnen de slachtoffers of hun familie terecht bij de sociale assistenten en psychologen van de justitiehuizen bij de dienst slachtofferonthaal. Zij kunnen inlichtingen verschaffen over de gerechtelijke procedure en eventueel over de stand van zaken van het dossier bijvoorbeeld als het zou gaan om een vluchtmisdrijf. Daarnaast kunnen zij ondersteuning bieden bij inzage in het dossier, bijstand op de zitting in de rechtbank of bij een laatste groet aan het overleden slachtoffer.

Bij een verkeersongeval met enkel stoffelijke schade of lichamelijk letsel kan u zich schriftelijk wenden tot het parket, afdeling politiezaken van de plaats waar het ongeval gebeurde. Daar kan u vragen naar inlichtingen over het gevolg dat de magistraat na onderzoek zal geven na het opgestelde proces-verbaal. Vermeld daarom in uw schrijven steeds het proces-verbaal nummer.

Slachtofferhulp

Familie of verwanten van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen kunnen steeds bij de dienst slachtofferhulp terecht om te praten over wat hen overkomen is, om informatie of advies te krijgen, eventueel om begeleid te worden naar politie, arts of rechtbank, om te bemiddelen met hun advocaat, de verzekering of het parket of om de weg te wijzen naar andere mensen of diensten.

Het adres van een lokaal C.A.W. kan u verkrijgen door te bellen naar Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Diksmuidelaan 50, 2600 Berchem op het nummer 03/366.15.40.

VZW Ouders van verongelukte kinderen

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen is een organisatie die mensen die hetzelfde hebben meegemaakt (-familie zijn van een jong verkeerslachtoffer), opvangt, begeleidt en omkadert.

Je kan deze VZW contacteren op Léon Théodorstraat 85, 1090 Jette op het telefoonnummer 02/427.75.00 of op de website www.ovk.be

De verzekeringsmaatschappij

Het is van belang dat bij een ongeval, ook al heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt, het “Europees aanrijdingsformulier” in te vullen en dit zo snel mogelijk aan uw verzekeringsmakelaar over te maken.

Breng daarnaast uw verzekeringsmakelaar telefonisch op de hoogte van wat er gebeurd is.

Een goede opvang van jonge verkeersslachtoffers

Kinderen hebben een andere opvang nodig na een verkeersongeval dan volwassenen. Of ze nu getuige waren van een verkeersongeval, zelf gekwetst werden of een dierbare verloren in het verkeer, kinderen ervaren dit anders dan volwassenen. Daarom richtte VTM met gelden van de actie levenslijn de VZW ZEBRA op. Deze VZW wordt nu beheerd door de Koning Boudewijnstichting en kan je contacteren op Bondegenotenlaan 134 te 3000 Leuven en op telefoonnummer 016/31.91.10.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed, Duim en Fan!
Goed artikel, Veel mensen kunnen hier wat aan hebben,Nederlandse duim
Ik kom hier de eerste Belgische duim geven!
Goed artikel, ik heb een vriendin die haar zoon verloren is en ze heeft echt kunnen beroep doen op de verschillende diensten.