Werkloze veertigers te oud om te werken?

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Werkloze veertigers te oud om te werken?

Werkloze veertigers te oud om te werken?

 

Het is maar al te waar, het is de opvatting die werkgevers massaal hanteren.
Het Radboud Universiteit heeft hier onderzoek naar gedaan bij o.a., Shell, Akzo Nobel, Unilever en tal van MKB-bedrijven. Dit onderzoek, in de jaren 90 gestart, geeft duidelijk aan dat leidinggevenden een duidelijke voorkeur hebben voor twintigers en dertigers.


 
70 procent van de leidinggevenden vindt dat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer onder de 40 jaar moet liggen.
In de ICT ligt de leeftijdgrens nog lager. Daar nemen ze het liefst personeel onder de 35 jaar aan.
Bij 40 jaar trekken leidinggevenden al de scheidslijn en niet bij 50, zoals bij eerdere onderzoeken naar voren kwam.
Als je ouder bent dan 40 jaar dan kun je, volgens de leidinggevenden, veel minder rekenen op ontplooiingskansen. Dertigers krijgen daarom vaker voorrang bij sollicitaties.
Is hier dan geen sprake van leeftijddiscriminatie?
 
Leeftijddiscriminatie.
Leeftijdsdiscriminatie is sinds vorig jaar bij wet verboden. Dat weerhoudt bedrijven er niet van om ouderen zonder uitzondering te weigeren. Het CWI geeft daarbij wel aan dat de slechte economie in de praktijk betekent dat werklozen vanaf 40 jaar bijna niet aan een baan zijn te helpen.
 
Conclusie.
Het ideaalbeeld van leidinggevenden is een werknemersbestand dat gemiddeld jonger is dan 40 jaar. Ze denken allemaal dat je vanaf je 40e minder flexibel, creatief, innovatief en ambitieus bent.
In hun ogen is dat op de langere termijn een gevaar voor een gezonde bedrijfsvoering.
Een jongere leidinggevende geeft vaker een slechtere beoordeling aan een veertiger!
Helaas is dat een stereotypering die elke grondslag mist.
 
Je ziet over alle leeftijdscategorieën dezelfde scores als diezelfde leidinggevenden hun personeel individueel beoordelen.
En doordat jongeren inderdaad vaker promotie maken, denken leidinggevenden dat zij daardoor in hun gelijk worden bevestigd.
Maar ze hebben blijkbaar niet door dat het een voorspelling is die ze hiermee zelf laten uitkomen!
Werkgevers en leidinggevenden hanteren nogal wat vooroordelen over oudere werknemers, ze zouden minder flexibel zijn, vaker gefrustreerd, minder ambitieus, minder creatief en minder vernieuwend.
Door deze, ongefundeerde, vooroordelen biedt de leidinggevende de jongere werknemers meer opleiding, dus daardoor ook meer kansen.
 
Kortzichtigheid.
Door deze kortzichtigheid van werkgevers en leidinggevenden wordt, helaas, veel bedrijfskapitaal vernietigd doordat veel jongeren sneller van werkgever wisselen.
Senioren zijn in dat opzicht veel royaler, hebben meer ervaring, kunnen moeilijke situaties beter inschatten en weten wat hun zwakke en sterke kanten zijn.
Senioren zijn gewoon goede praktijk-leermeesters.
Leidinggevenden zouden deze oudere werknemers dan ook vaker moeten koppelen aan jongere werknemers, en door het contact met de jongeren blijven deze senioren zelf ook nog eens up-to-date.
Opvallend is wel dat oudere leidinggevenden meer tevreden zijn over de oudere werknemers.
Werkende senioren zijn met hun 'know-how' voor een bedrijf van onschatbare waarde!
 
Sollicitatieplicht voor oudere werklozen.
Zoals uit bovenstaande blijkt is sollicitatieplicht voor oudere werklozen feitelijk zinloos.
Als oudere solliciteer je je suf, terwijl werkgevers gewoon geen ouderen willen.
Voortdurend schrijven van sollicitatiebrieven, het afhandelen daarvan en de controle daarop is voor alle betrokken partijen een nutteloze en tijd- en geldverslindende operatie.
De sollicitatieplicht voor ouderen boven de 64 jaar is weer zo’n typisch voornemen van politici die heel ver van de dagelijkse (arbeidsmarkt) praktijk afstaan, en die zich daarom niet afvragen of datgene wat ze willen bereiken in de praktijk überhaupt haalbaar is.
Als u werkloos bent, heeft u een sollicitatieplicht tot uw 64e jaar!
Sinds 1 januari 2004 geldt voor werklozen ouder dan 57,5 jaar ook een sollicitatieplicht (inschrijven bij het CWI, aangeboden passende arbeid aanvaarden, meewerken aan noodzakelijke bij- of omscholing).
Volgens mij is dit onder de huidige omstandigheden totaal niet realiseerbaar!
 
In de volgende gevallen heeft u geen sollicitatieplicht:
- U bent op de eerste dag van uw werkloosheid 64 jaar of ouder.
- U bent met vakantie (binnen de voorwaarden die daarvoor gelden).
- U bent met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bezig met de
  start van een eigen bedrijf.
- U kunt niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.
- U volgt een opleiding die als noodzakelijk is beoordeeld voor uw re-integratie.
- U werkt op basis van een proefplaatsing.
- U verleent mantelzorg of doet vrijwilligerswerk met instemming van het UWV.
 
Dus:
pas als u 64 jaar wordt, bent u van deze sollicitatieplicht vrijgesteld.
Althans, voorlopig!

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi artikel, toch opvallend dat het in theorie niet mag, maar in praktijk zeker wel gebeurt. Heb zelf ook wel te maken gehad met leeftijdsdiscriminatie: ik was "te oud" voor een bijbaantje op mijn 22e! Meer aandacht voor dit onderwerp zou geen overbodige luxe zijn!

Duimpje erbij!
Het lijkt me toch duidelijk dat er een regeling getroffen moet worden voor alle bedrijven die dit soort praktijken toepassen. Ik maak me hier zo verschrikkelijk boos over. Je bent gewoon kansloos... en dat gezeur over de jongere generatie, dat ze zoveel beter zijn. Ik lach erom! Ervaring komt met de jaren, niet met de diploma!
Breek me de bek niet open Theun, ik word dit jaar 44 en heb inderdaad moeite met een leuke baan te vinden. Goed artikel!
Werkloze veertigers zijn niet te oud om te werken.. dat zijn we tot ons 64e niet.. alleen wie wil je boven de veertig..
En dan stap je vol goede moed een uitzendkantoor binnen... als 55 . Kom je tegenover zo'n midtwintiger te zitten voor een gesprek. Je 'hoort' ze denken: wat komt die oude tante hier doen? Althans, dat is mijn beleving... (zucht)...
Geweldig goed geschreven. Duim
Top artikel,duim en fan