Samen spelen is niet zo moeilijk. Deel 3

Door Fvm23 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Scriptie Deel 3 geschreven voor eind opdracht SPW.

Hoofdstuk 2: Spel

2.1:  Wat is Spel?
2.2: Welke soorten spel zijn er?
2.3: Wat is het doel van spel?
2.4: Wat betekent spel voor kinderen op de ZMLK?

2.1: Wat is spel?

Spel is belangrijk in het leven van een kind. Kinderen brengen een groot deel van hun leven spelend door. Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij het woord spel. Toch is het niet eenvoudig om het in een paar woorden te zeggen wat spel is. In het algemeen is het men er wel over eens dat een activiteit pas spel genoemd kan worden als voldaan is aan een aantal voorwaarden.
*spel heeft altijd een element van doen alsof: Het is “niet echt” of anders gezegd , het is maar een spelletje.
*Er is alleen sprake van spel als een kind vrijwillig bezig is. Spel is gen taak of opdracht.
*Bij spelen is het bezig zijn een doel op zichzelf.
*Een spelend kind is actief , en handelt. Dagdromen, lezen of televisie kijken noemen wij geen spel.
*Een kind dat speelt is geïnteresseerd in wat het aan het doen is.

In het woordenboek staat onder spel: Vermaak door ontspannende bewegingen of met behulp van één of meer voorwerpen, waarbij soms volgens bepaalde regels te werk gegaan word. De spelers in de partijen zijn verdeeld enz.. Vrij – laten niet tegengaan, niet tegenhouden of belemmeren.

 

2.2: Welke soorten spel zijn er?
Er zijn verschillende spelactiviteiten die op een ZMLK ook regelmatig voorkomen. Ik noem in dit stukje de soorten spellen en wat dit inhoud.


Bewegingsspel:Bij dit spel gaat het om bewegen en om jet plezier van bewegen. Er zijn verbindingen met andere soorten spellen bijvoorbeeld:
*vrij en georganiseerd spel met klein en groot materiaal: ballen touwen, klimrekken, etc..
*Buitenspel met materialen, zand en water, behendigheidspelen en regelspelen.

Rollenspellen:Het gaat bij deze spelactiviteiten waar kinderen zich verplaatsen in een andere rol. Het zijn spelen die betrekking hebben op de werkelijkheid, bijvoorbeeld vader en moedertje spelen of winkeltje. Het rollenspel ligt dicht bij het fantasiespel, maar bij fantasiespel gaat het vooral om gefantaseerde gebeurtenissen, zoals kabouters en heksen. Vaak lopen deze twee soorten spelen wel in elkaar over. Op mijn stage was het vaak zo dat er twee jongens altijd twee mannen van de radio waren en die vroegen altijd welk liedje je wilde horen en dan deden ze net alsof ze het liedje voor je draaide.

 

Regelspel:Dit zijn spelactiviteiten die aan vaste regels en afspraken zijn gebonden:
*kring-, zang- en dansspelen.
*behendigheidspelen en wedstrijdspelen.
*gezelschapspelen.
Vaak gaat het bij regelspel samen met een ander soort spel. Zo kan het regelspel prima samen gaan met bewegingspel

2.3: Wat is het doel van spel?
Ieder spel heeft een doel. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: Samenwerken, of sociale contacten te bevorderen of alleen om gezelschap. Zo zijn er een heleboel doelen op te schrijven. Doel is een middel om de aandacht op de juiste manier op de groep of de persoon te richten. Een doel dat de persoon of personen respecteert: In zijn waarde laat. Dat betekent bijvoorbeeld dar een doel nooit kan zijn : ‘Leuk bezigouden of zo” Dit kan niet, dat is geen doel. Met zo’n omschrijving van je doel neem je noch de doelgroep noch de activiteit serieus. Je kan de doelen voor een spel in vijf hoofdgroepen verdelen. Deze zijn:
*Aanreiken van basisvoorwaarden voor de ontwikkeling.
*Bevorderen van het contact met de buitenwereld.
*Uitbreiden van de mogelijkheden.
*Bevorderen van het sociaal en emotionele klimaat.
*Vergroten van de eigenwaarde.
Dit zijn de vijf hoofddoelen. Daar omheen worden andere doelen bedacht die te maken hebben met een van deze doelen.

 

2.4: Wat betekend spel voor kinderen op een ZMLK?

Het doel van spelen voor kinderen is om de ontwikkeling van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten te bevorderen. Door op een creatieve manier de kinderen te laten spelen. De leraren/ leraressen zijn de eerste mensen die geconfronteerd worden met het spelen op de ZMLK school. Zelf heb ik vaak met deze kinderen spelletjes gedaan. Zoals computeren, tikkertje en andere spelletjes. Ik ga in dit hoofdstuk vertellen wat spel en spelen voor kinderen op een ZMLK school betekend. En ik richt mij op dit moment op kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar oud. Zoals ik zei zijn de leraren de eerste mensen op school die met spelen te maken hebben. Zij worden geconfronteerd met de noden en wensen en interesses van kinderen. De belangrijkste doelstelling van spelen is?
*Het kind plezier te laten beleven aan spelen en activiteiten die hiermee te maken hebben.
*Proberen door het aanbieden van deze elementen het gehandicapte kind in zijn, vaak vertraagde ontwikkeling de helpende hand te bieden.
*Het stimuleren van de creativiteit.
Kortom het werken via een lijn van Activeren – Ontwikkeling – Leren. Een oud leuk gezegde zegt:

Mijn spelen is leren.


De Betekenis van het spelen voor de ontwikkeling op een ZMLK school is:
Spelen en functie ontwikkeling.
Spel is belangrijk voor de hele ontwikkeling. Kinderen doen veel ervaring op en leren veel van een spel, zoals begrippenkennis, taal en sociale vaardigheden. Het spelen heeft een invloed op de motorische ontwikkeling maar, is ook goed voor de cognitieve ontwikkeling. Kinderen zijn veel bezig met het oplossen van problemen. Creativiteit toepassen bij oplossingen, zijn belangrijk cognitieve kwaliteiten. Door spel wordt ook de fantasie ontwikkeld, en fantasie heeft weer alles te maken met probleemoplossend en creatief denken.
Spel en taal hebben veel met elkaar te maken. Voor een deel hardop denken. De denkontwikkeling kan plaatsvinden doordat kinderen communiceren met anderen. Taal is een middel om hardop na te denken.  Het spel kan hierbij helpen, omdat in het spel handelingen en situaties door kinderen verwoord worden.
Tijdens het spel moet het kind steeds rekening houden met de ander, wat wil de ander en wat wil ik. Het spel is dus een goed middel om egocentrisme te overwinnen, als de begeleider aansluit bij de interesse en de mogelijkheden van het kind. Kinderen leren tijdens het spel voorstellingen van de werkelijkheid om te zetten in handelingen. Kinderen moeten ook de handelingen in hun denken vorm geven. Dit is goed voor hun ontwikkeling.


Spelen en persoonlijkheidsontwikkeling.Het zoeken bevorderd de persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen leren actief te zijn en initiatieven te ondernemen. Tijdens het spel verkennen kinderen hun eigen persoonlijkheid. Ze ontdekken wat hun beperkingen zijn. Spelen draagt zo bij aan een positief zelfbeeld. Kinderen ervaren dat ze tevreden zijn met zichzelf en met hun verrichtingen. Het positieve is daarbij dat het nooit fout of slecht is. Je bepaald zelf wat er uit de activiteiten moet komen. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt zo een enorme stimulans. Het spelen bevordert ook de zelfstandigheid. Kinderen leren initiatieven te nemen , plannen te maken en oplossingen voor problemen te vinden.


Spelen en omgevingsverkenning.Kinderen komen tot ontwikkeling omdat ze gericht zijn op de omgeving, ze willen voorwerpen leren kennen, waarvoor het is, wat doet het enz.. Op hun eigen manier en op hun eigen tempodoen,om zo stukje voor stukje te ontwikkelen. Als kinderen ouder worden gaan ze meer de omgeving in hun spel betrekken. Ze beschikken dan ook over een groter voorstellingvermogen en over meer handelingsmogelijkheden. Het spel komt dan steeds dichterbij de werkelijkheid terecht.
Spelen en kennis vaardigheden.
Voor het spel komen kinderen met bepaalde kennis en vaardigheden in aanraking. Ook komen ze door spel in aanraking met vak- en vormingsgebieden, taal en rekenen bijvoorbeeld.  

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ziet er goed uit en is bijzonder prettig leesbaar.
Interessant! Succes ermee, welkom op Xead! Duim en fan erbij!