Schuldsanering: uw verplichtingen

Door Nickelton gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

U hebt door wat voor omstandigheden dan ook enorme schulden en u bent het overzicht geheel kwijtgeraakt. Inmiddels bent u toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, oftewel de (schuld)sanering of de WSNP.

In mijn vorige artikel heb ik reeds de verloop van de schuldsanering besproken. Een link naar dit artikel vindt u onderaan. In dit artikel zal ik de uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen bespreken, die ook met u tijdens het huisbezoek besproken worden en die gedurende de hele schuldsanering gelden.

Belang van het nakomen

Voordat ik begin met het uiteenzetten van de vier verplichtingen die voortkomen uit de WSNP, wil ik u op het hart drukken van welk belang het is om de verplichtingen na te komen. Ziet u, u komt deze verplichtingen niet na voor de rechter-commissaris, voor uw bewindvoerder, of voor de schuldeisers. U hebt namelijk vooral uzelf ermee als u de regels niet volgt; u krijgt te weinig geld, de schuldsanering wordt tussentijds negatief beëindigd, de termijn van de WSNP wordt verlengt en/of u krijgt aan het einde geen schone lei. Gevolg? De problemen beginnen weer van voor af aan, maar de schuldsanering in dat kan de komende 10 jaar niet meer.

Verplichting 1: De informatieplicht

De informatieplicht is de eerste uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen. De naam zegt al wat het betekent; u moet alle (maandelijks) informatie die betrekking (kunnen) hebben op uw schuldsanering aan uw bewindvoerder doen toekomen. Wat voor informatie is dit dan, vraagt u zich misschien af. Dit is heel divers en misschien ook wat veel, maar beter teveel informatie overleggen zonder dat daar iets mee gedaan wordt, dan te weinig.

Ik zal een opsomming maken van de informatie die een bewindvoerder in ieder geval nodig heeft voor het verslaan van de verloop van uw schuldsanering aan de rechter-commissaris:

  • Bankafschriften (eigen en eventueel budgetrekening)
  • Inkomensspecificaties (ook van eventuele partner of meerderjarig kind)
  • Stukken van de Belastingdienst (toeslagen, voorlopige aanslag, verrekeningen, alles)
  • Informatie omtrent uw vaste lasten (huur, zorgpremie)
  • Informatie omtrent uw persoonlijke situatie (geboorte van uw kind, sterfte van iemand waarvan u erfgenaam bent, verhuizen, nieuwe budgetbeheerder, etc)
  • Enige andere informatie

De eerste 13 maanden van uw schuldsanering ligt er een postblokkade op uw adres/naam. Dit betekend dat uw post de eerste 13 maanden naar het kantoor van uw bewindvoerder wordt gestuurd. Na die 13 maanden wordt zonder verder bericht de postblokkade opgeheven en ontvangt u de post weer rechtstreeks. U moet er vanaf dan dus extra alert op zijn dat u alles aan uw bewindvoerder blijft geven. NB: ook als u stukken alleen online ontvangt, dient u te zorgen dat hiervan stukken bij de bewindvoerder terecht komen. NB: u mag er niet vanuit gaan dat derden/instanties uw informatie aan uw bewindvoerder doen toekomen. NB: uw bewindvoerder (zou niet) hoeft niet te vragen om informatie.

Verplichting 2: Het vrij te laten bedrag/nieuwe schulden

Tijdens de schuldsanering mag u geen nieuwe schulden maken. U moet er dus voor zorgen dat uw vaste lasten op tijd betaald worden, u mag geen leningen afsluiten (ook niet bij familieleden) en u moet alles betalen van uw vrij te laten bedrag.

Uw vrij te laten bedrag is in de meeste gevallen niet erg hoog; het kan zijn dat u maar € 50,00 per week overhouden om kleding en eten voor te kopen. De WSNP is dan ook geen pretje, maar ik zou God op mijn blote knietjes danken als ik binnen drie jaar van zoveel schulden af kon komen!

Het vrij te laten bedrag wordt berekend door uw bewindvoerder en gecontroleerd door de rechter-commissaris. Natuurlijk kunt u bij eventuele fouten uw bewindvoerder hierop wijzen, u dient dan echter wel aan te tonen d.m.v. het overleggen van bewijzen dat de bewindvoerder iets moet aanpassen. Het vrij te laten bedrag van uw inkomen mag u zelf behouden. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is hoger dan de beslagvrije voet. U dient van het VTLB uw vaste lasten te betalen, alsmede uw eten te kopen, kleding te kopen, etc.

Verplichting 3: Afdrachtplicht

Alle inkomsten van u boven het vrij te laten bedrag komen toe aan de boedel (zie vorig artikel) en wordt na drie jaar uitgekeerd aan uw schuldeisers. De afdracht wordt over het algemeen gecontroleerd ten tijde van het maken van de verslagen. Als u te weinig hebt afgedragen, dient u ervoor te zorgen dat dit wordt aangevult.

Nu brengt dit misschien vragen met zich mee; wat nu als uw inkomen onder het VTLB zit? Dan hoeft u slechts de minimale boedelbijdrage te storten. Dit is een maandelijks bedrag. Voor een enkele zaak is dit € 49,98 per maand, voor een dubbele zaak is dit ongeveer € 58 per maand. En wat nou als u teveel hebt afgedragen? Hebben de schuldeisers dan mazzel? Nee!

Als u teveel hebt afgedragen krijgt u dit geld terug. De rechter-commissaris dient echter akkoord te gaan voordat er geld uit de boedel gestort kan worden naar de rekening van iemand, dus het kan enige tijd duren als u geld terug krijgt voordat dit op uw rekening staat.

Vakantiegeld

U mag niet al uw vakantiegeld behouden. Van het vakantiegeld wordt ook een vrij te laten deel bepaald door uw bewindvoerder; dit mag u vrij besteden. Ontvangt u meer, dan komt dit aan de boedel toe. Het 'gewone VTLB' en het 'VTLB vakantiegeld' zijn losstaande elementen.

Verplichting 4: Arbeids- en sollicitatieplicht

De laatste verplichting is de arbeids- en sollicitatieplicht. In beginsel dient u ervoor te zorgen dat u 36 uur per week werkzaam bent. Indien u dit niet bent, dan hebt u een sollicitatieplicht. Dit houdt in:

  • U schrijft uzelf in bij het UWV Werkbedrijf
  • U schrijft zich in bij een viertal uitzendbureaus
  • U stuurt wekelijks schriftelijk een serieuze sollicitatiebrief gericht op een vacature

U dient van bovenstaande bewijzen te overleggen aan uw bewindvoerder. Van de bovenste twee lijkt mij dit geen probleem, het laatste criterium levert (ik spreek uit ervaring) vaak problemen op. Ik zal dat daarom uitgebreid uiteenzetten.

Wekelijks betekent dus wekelijks. Soms kan het voorkomen dat u niet toekomt aan solliciteren; u dient er dan voor te zorgen dat u de week erop minimaal twee sollicitatiebewijzen overlegt. Het is echter niet de bedoeling dat u één maand geheel niet solliciteert, en dan de volgende maand acht keer. U dient dit actief bij te houden.

Waarom moet het schriftelijk? Dit heeft te maken met de controle. Een email is natuurlijk ook goed, print de mail uit en stuur hem naar uw bewindvoerder. Of doet u het op de "ouderwetse" manier, dan stuurt u niet alleen uw sollicitatiebrief naar het bedrijf waar u solliciteert, maar ook naar uw bewindvoerder. Open sollicitaties zijn in principe niet de bedoeling.

NB: een overzicht van vacatures waarop u hebt gesolliciteerd is niet voldoende. U dient echt de door uw verstuurde brieven of emails te overleggen.

Andere WSNP- artikelen

http://www.xead.nl/schuldsanering-het-verloop (1)

http://www.xead.nl/schuldsanering-goed-om-te-weten (3)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.