Schuldsanering: het verloop

Door Nickelton gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

In deze tijden gebeurt het steeds vaker dat mensen hoge schulden hebben. Een mogelijkheid om in drie jaar volledig schuldvrij te worden is de schuldsanering, maar hier komt nog wel het één en ander bij kijken. Voor veel mensen is het een groot raadsel hoe alles nou precies gaat gedurende de schuldsanering. Daarom zal ik in dit artikel en een vervolg hierop een en ander uitleggen.

Ik ga het alleen hebben over de verloop tijdens de schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen / WSNP). De periode daarvoor en daarna zullen verder - vooralsnog - niet aan de orde komen. Ikzelf doe werk namens een bewindvoerder en ben derhalve redelijk tot goed op de hoogte van het verloop en de verplichtingen. Deze artikelen zijn geschreven voor mensen die in de schuldsanering zitten.

Bewindvoerder en rechter-commissaris

Bent u toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (verder: WSNP of schuldsanering), dan krijgt u een rechter-commissaris en een bewindvoerder toegewezen. De bewindvoerder controleert of u zich houdt aan de regels die gelden binnen de schuldsanering. De bewindvoerder controleert dus u. Tevens houdt de bewindvoerder toezicht op de schuldeisers, maar hierover later meer.

De rechter-commissaris houdt toezicht op het algehele verloop van de schuldsanering en op de bewindvoerder. De rechter-commissaris neemt uiteindelijk de belangrijkste beslissingen, zoals het voortijdig beëindigen van de schuldsanering zonder het verlenen van een schone lei of het vrijstellen van de sollicitatieplicht. Over dit laatste later meer.

Nog even terug naar de bewindvoerder. Uw bewindvoerder heeft slechts een toezichthoudende taak en is geen hulpverlener. Voor (nieuwe) financiele problemen moet u zich wenden tot andere instanties, eventueel tot uw budgetbeheerder of uw beschermingsbewindvoerder.

Schuldeisers

De datum van de definitieve toepassing van de WSNP moet u zien als een soort nullijn. Alle schulden, maar ook uw baten, die betrekking hebben op de periode voor deze datum komen voor rekening van de boedel. U hoeft, mag zelfs, deze schulden niet meer zelf betalen. Al uw spaargeld, opbrengst van eventuele bovenmatige inboedel en pensioenen of levensverzekeringen komen aan de boedel toe.

De boedel is de rekening waarop  uw bewindvoerder namens u spaart voor uw schuldeisers.

De schuldeisers worden aangeschreven door uw bewindvoerder. Zij zouden zich daarom na datum van de toepassing van de WSNP niet meer bij u horen te melden. Doen zij dit toch, dan kunt en moet u hen verwijzen naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder verzoekt de schuldeisers hun vorderingen bij hem of haar in te dienen ter verificatie.

Uw vaste lasten van na de datum WSNP dient u wel zelf te betalen, eventueel in overleg met uw budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder.

Termijn van de sanering

De schuldsanering duurt in beginsel drie jaar. Waarom alleen in beginsel? Het kan voorkomen dat u doordat u arbeidsongeschikt bent en geen spaarcapiciteiten hebt in aanmerking komt voor verkorting van de termijn. Of het kan voorkomen dat u voordat de sanering geëindigd is 100% kan uitbetalen aan uw schuldeisers. Dan vervalt de WSNP van rechtswege.

Ook kan het zijn dat uw termijn verlengt wordt met een aantal maanden. Dit kan het gevolg zijn van een regeling die getroffen wordt door de bewindvoerder en de rechter-commissaris. Vaak staat een verlenging van de termijn in verband met het niet- nakomen van uw verplichtingen, maar het kan in uitzonderingsgevallen ook een andere oorzaak hebben.

Verslagen

Aan het begin van uw schuldsanering wordt er een huisbezoek afgelegd. Tijdens dit huisbezoek (zie het als een intake gesprek), wordt met u het aanvangsverslag doorgenomen. In dit (openbare) verslag wordt uw verhaal rond gemaakt; hoeveel schulden hebt u, wat is uw inkomen, hoe zijn de schulden ontstaan, is er sprake van arbeidsongeschiktheid, etc. Ook wordt u tijdens dit gesprek gewezen op uw verplichtingen en wordt bovenstaande uw uitgelegd.

Ieder half jaar brengt de bewindvoerder vervolgens verslag uit aan de rechter-commissaris. De bewindvoerder meldt of u zich houdt aan uw verplichtingen, of er geen andere problemen zijn ontstaan en hoe schuldeisers zich gedragen (bijv.: zij laten een vordering vervallen).

In beginsel wordt er tussen het derde en vierde verslag ook een verificatievergadering gehouden. Tijdens deze vergadering, die naar aanleiding van het verificatieverslag gehouden wordt, worden uw schulden geverifieerd; de definitief erkende lijst van schuldeisers komt hier tot stand. Schuldeisers kunnen vanaf dit punt hun schulden niet meer indienen.

Verificatievergadering en einde schuldsanering

De verificatievergadering (VV) kan pro forma gebeuren. Dit betekent dat uw schuldsanering voorspoedig verloopt en dat er geen problemen zijn die besproken dienen te worden. U hoeft hier dan niet bij aanwezig te zijn. Als de VV niet pro forma geschied, dan zijn er waarschijnlijk problemen waar u door de rechter-commissaris opgewezen wordt. Het is dan van uiterst groot belang dat u zich meer inspant om correcte invulling te geven aan uw verplichtingen.

Het kan ook zijn (door geringe gelden op de boedel) dat de VV uitgesteld wordt of in het geheel niet gehouden word. In principe krijgt u vanuit uw bewindvoerder bericht of de VV gehouden wordt en wanneer.

Aan het einde van de schuldsanering kan u een schone lei verleent worden; u bent schuldvrij. Als u geen schone lei krijgt (u voldoet niet aan uw verplichtingen), kunnen schuldeisers zich opnieuw bij u melden. U kunt niet opnieuw de sanering in.

Andere WSNP- artikelen

http://www.xead.nl/schuldsanering-uw-verplichtingen (2)

http://www.xead.nl/schuldsanering-goed-om-te-weten (3)

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed informatief stuk.