Pas op! Bijzonder Beheer bij een Bank is niet leuk.

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Wat is Bijzonder Beheer bij een Bank. Bijzonder Beheer, is heel erg!

Wat is Bijzonder Beheer bij een Bank.
 

Omdat je op het internet maar heel weinig informatie kunt vinden over wat Bijzonder Beheer van een bank nu eigenlijk doet, doe ik het maar even hier.


Bijzonder Beheer, is heel erg!
Als u eenmaal bij 'Bijzonder Beheer' van een bank bent terechtgekomen, dan bent u bij een afdeling van uw bank aangekomen die absoluut niet de prettigste afdeling is.
Elke bank heeft een afdeling ‘bijzonder beheer’, en de dossiers groeien momenteel behoorlijk!
Laat dat alvast een eerste waarschuwing zijn.

'Bijzonder Beheer' is namelijk de best verborgen afdeling bij elke bank. Daar geven ze ook geen ruchtbaarheid aan, en vermelden bewust niets over ‘bijzonder beheer’ op hun website (of het internet).
Alle banken zijn bijzonder zwijgzaam als het gaat om hun ‘bijzonder beheer’.

Hoe kom je bij Bijzonder Beheer' terecht?
Ik ga u hier uitleggen hoe u bij 'Bijzonder beheer' terecht kunt komen, wat ik voor niemand hoop!
 
Het gaat er bij de bank namelijk niet om of u de lasten maandelijks keurig terugbetaalt, maar of de bank denkt dat u dat ook werkelijk kunt.
Dus: zolang je de lasten maar keurig blijft betalen, is er niks aan de hand, is in dit geval NIET waar.
De bank kan toch besluiten je bij ‘bijzonder beheer’ onder te brengen.
Daarvoor kijken ze naar de volgende handelingen:
- je haalt langzamerhand je spaarrekening(en) leeg om je lasten te (kunnen) betalen,
- als je ineens je effecten verkoopt of een hoge verzekering afkoopt,
- als je geld van anderen gaat lenen,
- steeds later je aflossing betaald van b.v. je rekeningcourantkrediet of ondernemerslening,
- regelmatig bedragen worden gestorneerd (teruggeboekt vanwege onvoldoende banksaldo).
 
Een andere reden
van de bank om iemand naar ‘bijzonder beheer’ te verwijzen, is de overbruggingshypotheek.
Ook wel ‘verhuishypotheek’ genoemd.
Een verhuishypotheek is bedoeld voor een beperkte termijn, en is voor de bank geheel opeisbaar na het verstrijken van die termijn. Als u op de afloopdatum in gebreke bent gebleven en daardoor de verhuishypotheek niet geheel heeft terugbetaald komt u zeker bij ‘bijzonder beheer’ terecht.
Het is in deze tijd erg moeilijk uw voormalig huis te verkopen, ook als die al 30% onder taxatiewaarde ligt. De bank heeft daar echter maling aan en denkt (maar zal dat nooit tegen u zeggen); dan moet de waarde maar verder zakken tot 50% van taxatiewaarde. Of nog lager als de verkoop niet lukt!
Voor de bank is er alles aan gelegen dat zij de verhuishypotheek terug krijgt!
 
Kort gezegd:
Als u meerdere malen, zonder bericht aan de bank, heeft verzuimd een bepaald bedrag te betalen, hetzij door stornering, saldo achterstand of wat voor andere reden dan ook, dan kunt u er van uitgaan dat u bij 'Bijzonder Beheer' terechtkomt!
Op dat moment is het: Big brother is watching you.
Meer over Bijzonder Beheer.
Bijzonder Beheer is een speciale afdeling van een bank. Komt u daar terecht dan bent u voor de bank, om een of andere reden, een risicopost!
Dat u ooit klant was bij de bank telt niet meer mee, en er kan u nu van alles overkomen.
De bank kan nu zonder uw tussenkomst naar de rechter stappen voor een rechterlijke toestemming om uw voormalig huis te kunnen ontruimen. U krijgt dan een brief van een gerechtsdeurwaarder waarin staat dat u het huis binnen 2 dagen moet ontruimen. U zult niet worden gehoord bij de rechtbank want u bent overduidelijk in gebreke gebleven door het niet tijdig betalen van (bijvoorbeeld) de overbruggingshypotheek.
Ook zullen, voor u,  onbekende partijen u voorstellen doen voor het oversluiten van de lening (overbruggingshypotheek), maar dan onder zeer ongunstige voorwaarden voor u.
Bijzonder beheer kan plotseling, van de ene op de andere dag, haar beleid veranderen door bijvoorbeeld beursresultaten, of een gewijzigde richtlijn van bovenaf.
 
Ze willen bijvoorbeeld ineens maximaal x gevallen in de categorie y ten uitvoer brengen en de rest executeren binnen 2 weken.
 
In dat geval kunt u helemaal niets meer doen. Of u nu 100.000 euro verliest omdat de bank willens en wetens 10.000 euro terug wil zien, het interesseert ze totaal niet.
Waar ze ook heel goed in zijn: verschillende incassobureaus inhuren voor deelbedragen, waarbij u de incassokosten van de verschillende incasso’s moet betalen. Als het voor de rechter komt, kunt u ook nog eens de gerechtsdeurwaarderkosten betalen, de proceskosten inclusief wat u met de rechter heeft afgesproken te kunnen betalen van de achterstand.
 
Knokploeg.
Bijzonder Beheer wordt ook wel de 'knokploeg' van de bank genoemd.
Gelukkig niet fysiek, ook niet onder eigen naam, maar altijd via anderen.
Geen enkele bank wil namelijk zelf vuile handen maken, en huren ze anderen in voor dat werk.
Bijzonder Beheer regisseert dit 'proces' voor de bank alleen maar.
Het komt erop neer dat ze u op alle mogelijke manieren gaan pesten en op extra kosten gaan jagen, in de hoop dat u het gevecht 'opgeeft' en de hele rompslomp dan maar 'uit handen' geeft.
Als uw voormalig huis geveild word, zal dat niet in naam van de bank gebeuren, maar heel stilletjes, door derden die door de bank zijn ingehuurd. Deze ingehuurde derden zullen de naam van de opdrachtgever (de bank dus) nooit openbaar maken. Het kan ook zijn dat zij uw huis met rechterlijke dwang aan een 'opkoper' proberen te verkopen.
Opkopers zijn zeer ongezellige figuren en bieden voor uw huis veel minder dan de vrije verkoopwaarde, maar wel iets meer dan bij een openbare veiling.
De bank verkoopt het huis liever aan een opkoper, want dat is voor de bank nog anoniemer dan bij een veiling.
Een openbare veiling moet namelijk worden aangekondigd, en dat doet de bank het liefst zo min mogelijk.
 
Het is niet toevallig dat u door niemand word geïnformeerd over wat Bijzonder Beheer doet.
Als iemand ergens op het internet een beschrijving van een afdeling Bijzonder Beheer van een bank zou tegenkomen, zou het zomaar kunnen zijn dat dit bij Tros Radar of Kassa terecht zou komen!
(Gebeurde dat maar eens)
 
De afdelingen ‘schuldsanering’ bij gemeenten krijgen steeds meer aanmeldingen, maar het aantal dossiers bij  Bijzonder Beheer groeit op dit moment (helaas) nog veel meer.
Dus:
Probeer, voor zover dat in uw vermogen ligt, te voldoen aan de eisen en wensen van de bank want Bijzonder Beheer is echt een verschrikking!
Probeer uw voormalige woning desnoods te verkopen tegen een lagere prijs om aan de wensen van de bank te voldoen. Anders doet de afdeling Bijzonder Beheer het wel!
Uw verkopende makelaar kent ongetwijfeld wel goede opkopers.
Op het internet zult u ongetwijfeld opkopers tegenkomen maar het is veiliger om daar NIET mee in zee te gaan.
Als u van mening bent dat de bank een deel van mijn activiteiten, bezittingen of inkomens onvoldoende waardeert, zou u kunnen denken om een tweede kredietverlener in de arm te nemen.
Laat de grote banken; ING, Rabo, Abn-Amro-(Fortis), dan links liggen!
Let op.
Een aanvullend krediet proberen af te sluiten, heeft alleen zin als het om een tijdelijke situatie gaat, zoals: tijdelijke werkloosheid, even onvoldoende opdrachten of tijdelijk twee huizen.
 
Met wie kan ik er over praten?
Nog even een beetje menselijk punt: u zult er snel achterkomen dat de meeste mensen niet graag over dit soort problemen praten en u zullen gaan mijden. Er zullen maar weinig mensen overblijven met wie u hierover wel kunt praten.
Reken daarbij niet op uw bank want die houdt zich heel stilletjes, u wordt niet gewaarschuwd voor Bijzonder Beheer, misschien krijgt u een 'hintje', waarbij ze er gemakshalve maar van uitgaan dat ju dan precies weet wat het inhoudt, of ju word met een kluitje in het riet gestuurd.
 
In veel gevallen zit er niks anders op dan eieren voor uw geld te kiezen.
Gun de banken echter niets alles tegelijkertijd, want zij hebben al zoveel ellende teweeg gebracht door hun zelf veroorzaakte bankencrises.
 

Bron: MidlifeTop

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat een tendentieus en stemmingmakend stukje tekst met ook nog eens inhoudelijke onjuistheden.
Ik vind dat ik 'enig' recht van spreken heb: ben >15 jaar werkzaam bij zo'n afdeling ( en met direct klantencontact).
Ja: het is niet leuk als je bij zo'n afdeling terechtkomt! Logisch, want dan laat de gang van zaken binnen jouw bedrijf te wensen over; er zal dan echt iets moeten gebeuren om erger (=faillissement) te voorkomen. Is toch in het belang van beide partijen ?!
Nee, wij monitoren echt niet alle rekeningen preventief zoals de schrijver aangeeft: kletskoek. Is ook praktisch onuitvoerbaar.
Afsluitend: niet de afdeling, maar de aanleiding om onder bijzonder beheer te worden geplaatst, is meer dan vervelend!
In heel veel gevallen hebben bedrijven hun voortbestaan aan die afdeling te danken! Denk daar ook eens over na....
Ik heb het geschreven vanuit mijn visie en ben je zeer erkentelijk voor jou reactie.
Uiteraard, ook ik heb fouten gemaakt, zonder enige twijfel.
Mag ik jou reactie toevoegen aan dit artikel (zonder namen te noemen)?
Brrrr, eigenlijk is het doodeng, die geheime clubjes, stilletjes op de achtergrond. Gelukkig huur ik.
En die geheime clubjes worden weer gesteund door andere clubjes en uiteindelijk door ons eigen kabinet, die met ons belastinggeld het zogenaamde omvallen van de bank wel weer steunt.
voor mij hele nieuwe info, erg duidelijk artikel !
Goed om even bij stil te staan voor de mensen die hier misschien mee te maken kunnen krijgen!

Het is al erg genoeg als je het even niet red, maar een bank kan je dus ook nog willens en wetens helemaal ten gronde richten!

Pff wat een stiekeme wereld is die bankwereld toch ook!