Productie en Kwaliteit; het verbeteren er van

Door Murk gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

De focus van bedrijven zou moeten liggen op het nastreven van de hoogste kwaliteit

Productie & Kwaliteit

Alles begint met kwaliteit…….tips and trics

Van de primaire doelstellingen van een bedrijf – kwaliteit, kosten en levering – moet kwaliteit de hoogste prioriteit hebben. Hoe aantrekkelijk de prijs en de leveringsvoorwaarden voor een klant ook zijn: ze kunnen geen concurrentievoordeel opleveren als er een product geleverd wordt wat niet van goede kwaliteit is.
Bij het noemen van kwaliteit denken we natuurlijk in eerste instantie aan de kwaliteit van het product, maar kwaliteit is veel meer; kwaliteit heeft betrekking op betrouwbare processen, standaardwerkwijzen (werkinstructies), op mensen (vaardigheden), machines (goed onderhoud), eigenlijk dus op alles binnen een productiebedrijf.

Kunnen we kwaliteit garanderen als we niet allemaal hetzelfde doen? Kunnen we kwaliteit garanderen als we ons niet allemaal aan de spelregels houden?

Nee, zolang niet iedereen zich aan de werkinstructies houdt of de regels van het bedrijf naar eigen inzicht invult of als we ons er gewoon niet aan houden kunnen we klanten niet de kwaliteit garanderen die ze eisen.
Bedrijven ondervinden dit meerdere keren per jaar, ik heb de resultaten gezien van een modern productiebedrijf waar er in totaal 138 klachten zijn ontvangen, 124 waren er voor de afdeling Operations.

Dit was voor dat bedrijf een:
Een dieptepunt!

Deze klachten hebben veel energie en geld gekost, denk aan het overnieuw produceren van de orders, het verwerken van het retourmateriaal en de mensen die bezig zijn om het allemaal uit te zoeken.
Energie en geld dat we beter aan procesverbeteringen hadden kunnen besteden.
Klanten eisen van ons dat we producten leveren met een betere kwaliteit zodat zij die zonder risico kunnen inzetten.

Als iedereen zich aan de werkinstructies houdt vermindert dit de invloed van elk individu op de kwaliteit. Deze kwaliteit zal van een stabiel “standaard” niveau zijn, van waaruit we kunnen gaan werken aan hogere kwaliteit
Een bijkomend effect is dat door ons aan de werkinstructies te houden het productieproces soepeler zal verlopen waardoor met gelijkblijvende inspanning een betere output zal worden gehaald. Deze werkinstructies zijn niet bedoelt als wetboek maar zijn de optimale werkwijze zoals die bedacht is om te produceren. Werkinstructies moeten dynamisch zijn, dus als je denkt dat het beter kan dan ga je met je idee naar de afdelingsleiding. Pas als de procedure is aangepast gaan we allemaal werken volgens de nieuwe methode.

Standaardisatie betekent ook dat iedereen bij dezelfde machine precies dezelfde werkzaamheden verricht, dat dus iedereen evenveel “aan de beurt komt” bij onderhoud, bij schoonmaken en alle klusjes waar niemand zin in heeft..

Standaardisatie betekent ook dat alles een vaste plek heeft, er bij de machines alleen zaken liggen die er thuis horen en dat alles op dezelfde manier beschreven wordt. De ervaring leert dat we hierdoor  belangrijke middelen en gegevens snel terug vinden en je hoeft niet eerst door een stapel niet of moeilijk te identificeren materialen heen.

De bovengenoemde punten zijn onderdeel van het Japanse 5S systeem; Scheiden (Seiri), Schikken (Seita), Schoonmaken (Seiso), Standaardiseren (Seiketsu) en Stimuleren en instandhouden (Shitsuke). De hoeksteen van dit systeem is dat vieze overvolle werkplekken niet productief zijn.
Dit systeem zouden alle producerende bedrijven voor al hun werkplekken in moeten zetten.

Het klinkt natuurlijk allemaal fantastisch maar de realiteit dat Nederlandse bedrijven er nog lang niet zijn. Door alles wat er om ons heen gebeurt en de druk die we allemaal voelen “vergeten” we de controles, de werkinstructies, het onderhoud, etc.
We moeten dus om te beginnen met zijn allen weer gaan doen wat we hebben afgesproken en hebben vastgelegd en elkaar er op aanspreken als er afgeweken wordt van afspraken. Uiteindelijk hebben we hier allemaal baat bij.

In de praktijk wordt er maar al te vaak geroepen wordt dat het altijd aan iets anders ligt, zoeken we steeds de schuld buiten onszelf.

Het inzetten van de weg naar kwaliteit gekoppeld aan standaard werkwijzen is pittig en vergt een lange adem. Deze weg, kunnen we alleen aan als we allemaal werken aan het verbeteren van de KWALITEIT.  En dit moet gebeuren door iedereen te doordringen van het belang van je houden aan de werkinstructies en de regels zoals die bij een bedrijf gelden.
Niet omdat managers graag politieagent willen spelen maar omdat er gestructureerd gewerkt moet worden om zo gestructureerd te kunnen verbeteren.

Medewerkers moeten zich daarom professioneel opstellen als ze worden aangesproken.

Verandering begint bij jezelf.
En als je niet wil veranderen heb je in het moderne bedrijfsleven niets te zoeken.

Murk

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.