Brainstorming for dummies

Door Spam gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Brainstorming, een mooi woord overgewaaid uit het Engelstalig gedeelte van de wereld. Rolt van de tong, een intellectuele bijklank, maar hoe gaat dat nu juist in zijn werk? Even proberen: thema huisdieren. En START! Kat Hond Parkiet Euh, konijn? Zover onze eerste poging.

Brainstormen is niet moeilijk, iedereen kan het. Maar er zomaar aan beginnen is geen goed idee. Zonder enkele regels in acht te nemen, bloeit een brainstorm rap dood en levert het weinig resultaten op. Om een echte brainstormprofessional te worden, lees snel verder.

Het concept van brainstormen is ontstaan in de jaren 30 door Alex Osborn. Zijn klassieke brainstormtechniek is de meest bekende en wordt nog steeds heel vaak gebruikt.  Wat heb je ervoor nodig? Enkele deelnemers, een groot blad papier, een groep deelnemers, een begeleider en iemand die snel kan schrijven. Voor men eraan begint, moet de groep de volgende regels in acht nemen:
1. Er wordt tijdens de brainstorm geen kritiek gegeven op iemand zijn aangebracht idee.
2. Op voorhand moet er reeds afgesproken zijn waarover de brainstorm zal gaan. Zo werkt iedereen in een zelfde richting.
3. Alle opgesomde ideeën worden letterlijk genoteerd.
4. De deelnemers mogen associaties leggen om zo nieuwe ideeën te krijgen.
5. Het tempo is belangrijk. Een te laag tempo zorgt ervoor dat de brainstorm rap stilvalt en dat de deelnemers te veel nadenken over de haalbaarheid van hun idee. Dit is niet de bedoeling in een brainstorm. De haalbaarheid wordt pas achteraf besproken.
6. Men bekomt enkel kwaliteit door kwantiteit.

De klassieke brainstorm duur meestal 10 tot 30 minuten. Dit is afhankelijk van de grootte van de groep en het onderwerp. De beste ideeën worden vaak gegeven in de eerste 10 minuten. Terwijl de deelnemers hun ideeën opsommen neemt er iemand notitie op een groot blad dat tijdens de hele brainstorm zichtbaar blijft. Zo kunnen de deelnemers makkelijk en snel associaties leggen. Ondertussen is het belangrijk dat de begeleider de brainstorm gaande houdt. Dit kan hij doen door de druk wat te verhogen: “ Komaan, het blad moet helemaal gevuld worden!” of zelf een absurd idee in de groep te gooien.
Wanneer de brainstorm is afgelopen wordt de grote groep deelnemers opgedeeld in groepjes van 3 tot 5 personen. Zij bekijken de ideeën die op het papier staan en controleren de haalbaarheid. Een goede oefening is dat iedere groep 2 ideeën combineert en kort uitwerkt tot een haalbaar concept. Daarna wordt er gereflecteerd met de gehele groep en worden alle voorstellen naar voren gebracht.
Een leuke variatie hierop is de stapsgewijze brainstormtechniek. Het valt regelmatig voor dat wanneer de groep denkt de ideale oplossing te hebben gevonden, de brainstorm stilvalt. Daarom is het leuk op het thema niet van in het begint helemaal toe te lichten, maar stapsgewijs te werk te gaan. Bijvoorbeeld: je begint met het thema teambuilding. De ideeën komen naar boven. Daarna voeg je er ‘voor jongeren’ aan toe. En op het einde maak je het volledige thema bekend namelijk: teambuilding voor jongeren in de jeugdbeweging.

Een andere heel bekende brainstormtechniek is de mindmap. Dit kan je alleen doen of met 2. Je hebt enkel een blad papier en schrijfmateriaal nodig. Het doel hiervan is om alle aspecten en deelaspecten van een probleem in kaart te brengen. Je begint eraan door het onderwerp in het midden van het blad te noteren. Dit is het startpunt. Vervolgens schrijf je alle associaties die in je naar boven kunnen op het papier op. Een tweede persoon kan enkele kritische vragen stellen tijdens of na het maken van de mindmap zodat er nog andere associaties naar boven komen. Op het einde kan je alles op je blad groeperen om een duidelijk overzicht te krijgen.

Een levendigere brainstormtechniek is de pingpongbrainstorm. Deze doe je met twee en gaat als volgt: elke persoon neemt een blad papier waarop bovenaan het onderwerp geschreven staat. Vervolgens vertelt persoon 1 zijn idee aan persoon 2. Deze schrijft het op zijn blad en vertelt binnen de 5 seconden zijn idee aan persoon1 waarna deze dat op zijn blad noteert. Dit idee kan zowel iets geheels nieuw zijn of een associatie op het idee van persoon 1. De deelnemers moeten binnen de 5 seconden iets zeggen. Lukt het niet om iets nieuws te lanceren, moet hij een eerder aangehaald idee herhalen. Belangrijk bij de pingpongbrainstorm is een tijdslimiet. Zo is er een soort druk aanwezig waardoor de deelnemers minder gaan nadenken over de haalbaarheid en zottere ideeën durven lanceren.

Veel succes!

 

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dankjewel iedereen! Het is nog wat zoeken, maar al die complimentjes moedigen mij zeker aan. Ik vind het echt leuk om feedback te krijgen over mijn artikels!
Welkom op xead, leuk artikel voor sommige mensen zal dat pingpong
Wel kopzorgen en hoofd pijn geven.

Pork geeft de DUIM.
FAN wordt hij ook.

DRIMPELS zijn als dromen in het water.
Mooie binnenkomer! Welkom hier!
welkom op xead.
en gefeliciteerd met zo'n mooi artikel.
duim en fan erbij
Welkom op Xead.
Goed artikel. Belangrijk.
Duim en fan
Tex
zeer goed neergeschreven artikel ! dikke duim en fan erbij !
Intresant en goed artikel. Duim en fan.