Mijn artikel gaat over Arbeidsrecht

Door Brada76 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

De basis informatie over arbeidsrecht

Afspraken in de arbeidsovereenkomst

In het algemeen zullen de afspraken tussen werkgever en werknemer over werktijd ,salaris,emolumenten en overige van belang zijnde zaken,worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst is dan ook vorm vrij(mondeling of schriftelijk)

Dit betekent dat ook een mondelinge arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is,Dergelijke belangrijke afspraken kunnen natuurlijk beter in een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden vastgelegd,Over het algemeen gebeurt dat ook .De werkgever is toch verplicht om de werknemer over de belangrijkste punten van de arbeidsovereenkomst te informeren.

De volgende zaken kunnen onder meer in een arbeidsovereenkomst worden vastgelegd;

-de naam van de werkgever en de werknemer

-de functie van de werknemer

-de datum van indiensttreding

-de werktijden die van toepassing zijn in het bedrijf

-het overeengekomen loon

-het aantal vakantiedagen en de overeengekomen vakantietoeslag

-eventuele emolumenten als winstdeling en dertiende maand

-de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt,indien voor bepaalde tijd

-de opzegtermijn

-de cao

Deze afspraken vallen onder de noemer dwingendrechtelijke bepalingen,met andere woorden;Afspraken tussen partijen mogen niet afwijken van het wettelijk gegeven kader.

De volgende kenmerken zijn van belang voor een arbeidsovereenkomst:

-Gezagsverhouding

-Loon betalingsplicht                       

-Arbeid verrichten

-Gedurende zekere tijd

Alle afspraken die worden gemaakt moeten binnen dit kader passen,Anders is er meestal geen sprake van een echte arbeidsovereenkomst.

Arbeidsvoorwaarden te verdelen in de volgende groepen;

-Primaire arbeidsvoorwaarden-Hiero

nder vallen loon,vakantiegeld,,vakantiedagen en de pensioenregeling

-Secundaire arbeidsvoorwaarden-Hieronder vallen alle kostenvergoedingen,studie,kinderopvang en medezeggenschap

LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING VOOR DE WERKGVER GELDT;

Bij ziekte of zwangerschap van de werknemer/ster,Denk hier vooral aan de WET UITBREIDING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE(wulbz)

Ook is van belang dat de wekgever het loon tijdig betaalt(BW 7:624 LID1en 2)

ALs op of rond de afgesproken datum het loon niet aan de werknemer is betaalt,treedt er automatisch een sanctie in werking,volgens het BURGELIJK WETBOEK

Als straf voor het te laat betalen moet de werkgever aan de werknemer een wettelijke verhoging betalen over het loon

De uitbetaling van de vakantietoeslag wordt ook onder het loon gerekend

De straf voor de werkgever kan oplopen tot 50%

DE ARBODIENST

In het kader van de arbeidsomstandigheden is de werkgever verplicht  ook zaken organiseren als;

-Het uitvoeren van aanstellingskeuringen

-Het uitvoeren van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken

-Het opstellen van RI &E                                                                    

-Het organiseren van arbeidsomstandighedenspreekuren

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.