Stiefouderadoptie

Door Marretje gepubliceerd op Friday 28 September 12:10

Stiefouderadoptie,het word je niet makkelijk gemaakt

Ik zou er een boek over kunnen schrijven

Schreef ik in mijn vorige artikel (http://www.xead.nl/gescheiden-vaders), ik kan je nu vertellen dat er waarschijnlijk nog een vervolg op komt ook.

Ex komt weer in zoon zijn leven

Ouderavond op school. Rector vraagt aan zoon (laat ik hem in het vervolg S noemen) wanneer komt je moeder, vanavond zegt S en je vader....mijn vader??? ja..je echte vader? Pats..klap in het gezicht van S, wat moet hij op school???? 7 jaar niets gehoord, wilde S ook absoluut niet, maar dan achter zijn rug om naar school gaan alleen om zijn cijfers te informeren kan hij niet vatten.  Thuisgekomen hebben wij direct school gebeld, in eerste instantie zou hij tegengehouden worden maar dag erna kregen wij een telefoontje dat dat niet kon omdat juridisch gezien ex informatie zou moeten krijgen, ook als zoon ertegen is en ook als ik het eenoudergezag heb. Na veel gepraat wordt besloten ex alleen cijfers te geven.

Om dit in het vervolg tegen te gaan gaan we toch voor stiefouderadoptie, met de allergrootste reden dat S niets anders wil. Ik wil niet dat papa 99,9 % mijn vader is maar 100% wetttelijk gezien. Iedereen kan vader worden maar het is heel wat anders om een echte vader te zijn had hij eens gelezen dus dat "biogedoe"zoals hij het noemt stelt niets voor.

Ex gaat akkoord

Ex gemailt en gevraagd hoe het komt dat hij dit doet, zegt dat dit al 7 jaar doet achter ons rug om. Nooit informatie bij mij gevraagd over S, terwijl ik hem dat nooit geweigerd heb. Het enige dat geweigerd werd was dat S zelf geen informatie wilde geven of hem wilde zien. Gezegd dat S de stiefouderadoptie nu echt wilde en dat wij daar natuurlijk mee akkoord gaan, graag zelfs.

Ex mailde dat hij zoveel jaar geleden al toestemming had gegeven (ivm dat hij geen alimentatie meer wilde betalen) en dat hij dat nu weer deed. S blij, in gang gezet bij advocaat maar wat ik eigenlijk al verwachtte gebeurde. Hij verwijt mij dat ik S bij hem weghoudt en dat ik heb gezegd dat zijn vader hem in de steek heeft gelaten,dus zolang dat niet duidelijk is tekent hij niet. S weet alles en heeft in eerste instantie ook gemaild dat wat hij zegt niet waar is en dat ik juist wilde dat hij met zijn vader omging. S zei dat hij dat zelf niet wil en wilde omdat hij daar niet gelukkig was, hij voelde zich niet thuis daar door de vele dingen die ik al eerder geschreven heb. Advocaat adviseerde ons dit niet te sturen daar anders de emoties alleen maar hoger op zouden lopen. Nou ik kan jullie vertellen dat alles weer opgerakeld wordt en dat ik het maar niet uit mijn hoofd krijg. Kan mijn gram niet halen en hij zal mij toch nooit geloven en zijn kind ook niet. S ziet mijn man als zijn vader en niemand anders, nu maar hopen dat hij na de brief die hij aan de rechter schreef deze dat ook zal aannemen als ex niet tekent.

Wat is er nodig voor stiefouderadoptie

Overal lees je hetzelfde: (overgenomen uit ouders online)

  • Omdat de wetgever het belangrijk vindt dat het kind in een stabiele gezinssituatie opgroeit, kan het verzoek pas worden ingediend nadat de ouder en de stiefouder gedurende een periode van minimaal drie jaren hebben samengewoond. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie of een kopie van een samenlevingscontract dat ouder is dan drie jaren.
  • De adoptie moet kennelijk in het belang zijn van het kind én er moet vaststaan dat het kind nu en in de toekomst niets meer van de andere ouder te verwachten heeft. De rechter kijkt hierbij naar de positie die het kind zal verkrijgen door de adoptie maar ook naar de positie die het kind verliest. Het kind heeft namelijk in de eerste plaats recht op verzorging en opvoeding door de natuurlijke ouders. Opvoeding door een ander, zoals de stiefouder, moet noodzakelijk zijn voor het kind.
  • De stiefouder moet het kind, voordat het verzoek ter zitting wordt behandeld, gedurende minimaal een jaar hebben verzorgd en opgevoed. Let op: er geldt géén minimale verzorgingstermijn wanneer het kind is geboren in een relatie van de moeder met een duo-moeder.
  • Het kind moet op de dag van het eerste verzoek tot adoptie minderjarig zijn.
  • Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met het adoptieverzoek. Het kind zal door de rechter worden uitgenodigd om gehoord te worden d.w.z. zijn mening naar voren te brengen omtrent het verzoek tot adoptie. Ook een kind dat nog geen 12 jaar oud is maar dat wel in staat is om zijn mening naar voren te brengen, kan door de rechter worden gehoord.
  • Het leeftijdsverschil tussen de stiefouder en het kind dient minimaal 18 jaren te zijn.
  • De ouder en de stiefouder dienen óf gezamenlijk belast te zijn met het gezag over het kind of de ouder dient alleen belast te zijn met het gezag over het kind. De ouder bij wie het kind niet woont mag dus niet met de andere ouder gezamenlijk zijn belast met het gezag over het kind.
  • Geen van de ouders mogen het verzoek tegenspreken. Onder 'ouder' moet worden verstaan: de vrouw die het kind heeft gebaard, de man die op het tijdstip van de geboorte met die vrouw is gehuwd, of die het kind heeft erkend of wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Ook de verwekker van het kind dat niet door hem is erkend maar die wel 'familie- of gezinsleven' met het kind heeft, heeft recht op tegenspraak. De tegenspraak moet in beginsel bij de behandeling van de zaak ter zitting worden gedaan.
  • De wetgever heeft bepaald dat de rechter slechts in een zeer klein aantal gevallen deze voorwaarde mag passeren. Wanneer een ouder het verzoek tegenspreekt, mag de rechter het verzoek toch toewijzen wanneer is gebleken dat een band tussen die ouder en het kind ontbreekt of wanneer de band tussen die ouder en het kind schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. Hierbij moet worden gedacht aan situaties waarin de ouder en het kind niet of nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd, wanneer die ouder het gezag over het kind heeft misbruikt, het kind op grove wijze heeft verwaarloosd of indien die ouder onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf (zoals mishandeling of seksueel misbruik) gepleegd jegens het kind.

Aan alle voorwaarden voldoen wij en het belangrijkste is dat S het met heel zijn hart wil. Ik heb het er uitvoerig met hem over gehad, ook dat het kan veranderen als hij ouder is (hij is nu 13) maar daar heeft hij geen boodschap aan. Ik wil dat papa ook wettelijk mijn papa wordt en dat ik helemaal van.... af ben.

De procedure is in gang gezet, wat we nu kunnen doen is niets alleen maar afwachten....

wordt vervolgd..

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het is dus niet gemakkelijk. Maar ik zou er zelf niet, zo snel, aan beginnen. Ondanks dat ik ook zo'n Opa Ben. Alleen dat woord stief gebruiken we niet.
Sterkte.