Betrouwbaar bruin, makkelijk-te-krijgen blond.

Door Xvlinder gepubliceerd op Friday 28 September 12:07

Tolerantie tussen mannen en vrouwen bestaat vrijwel niet meer. De machtsverdeling is immers niet eerlijk verdeeld; de vrouwelijke sekse delft nog vaak het onderspit. Velen vragen zich of hoe deze weegschaal tussen het mannelijke en het vrouwelijke is ontstaan, niemand heeft hier een oorzaak aan kunnen verbinden. Wie kan immers verklaren waarom het altijd eerst de heer en dan pas en.. mevrouw Welling moet zijn, en waarom in er in Engeland meerdere namen moeten worden gebruikt voor de burgerlijke staat van een vrouw -miss, misses etcetera- terwijl de man er slecht één behoeft? Een lang verh

Terug naar het begin
Volgens Bijbelboek Genesis begon deze verstoring van ‘het evenwicht’ bij Adam en Eva, waar God hen verbood van de boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten en de slang hen daar toch toe verleidde.

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.

Hoewel er door de mannen makkelijk met de vinger wordt gewezen valt uit dit verhaal simpelweg niets te concluderen. De uitspraak luidt immers; ‘twee kijven, twee schuld’. Ondanks dit blijken veel mannen de hiërarchie die tussen man en vrouw is ontstaan mede te baseren op dit verhaal.


Wie tolereert wat?
Hoewel er door verschillende wetenschappers is bewezen dat mannen en vrouwen duidelijke verschillen vertonen op emotionele denkwijze zou dit niet moeten betekenen dat de twee partijen verschillende regels moeten hanteren in sociale omgang.
Om maar een van de vele voorbeelden te noemen: over het algemeen wordt het feit dat mannen er verschillende korte relaties op na houden geaccepteerd en scheppen zelfs een soort status. Dat terwijl dat bij vrouwen zou moeten getuigen van ‘sletterig’ en ‘hoerig’ gedrag. Ondanks dat niemand een reden kan geven voor deze rariteit word dit soort gedragsregels gehanteerd.
Wie tolereert wat? Waar een vrouw na een date zich geroepen voelt om terug te bellen of om te laten weten hoe ze het vond, is de man lakser en ‘ziet wel hoe het loopt’.

Zo zijn er nog meer kinken in de mannelijke kabel. Er is vandaag de dag slechts een klein aantal mannen dat het normaal vindt om de taak van ‘huisman’ te vervullen. De mannen die overblijven vinden dit maar een vaag en dwaas begrip en zijn van mening dat de vrouw ‘achter het aanrecht’ moet staan en de man de ‘zware taak’ van een baan op zich moet nemen. Hun zelfverzonnen trots en levenstaak mag immers niet gekrenkt worden! Er is natuurlijk verschil in de lichamelijke competenties van een mannen of vrouwenlichaam, maar dat wil nog niet zeggen dat de vrouw niet capabel is tot ‘mannenwerk’. Ook vrouwen in de politiek worden vaak minder serieus genomen dan hun mannelijke collega’s, tenzij het echt ongelofelijke knuppels zijn. Een situatieschets: Een mannelijke verkoper krijgt van zijn baas te horen dat hij een nieuwe collega krijgt. Een vrouw. Wát?! Een vrouw? Die auto’s moet gaan verkopen? Een typisch mannelijk en oppervlakkig voorbeeld van intolerantie; klakkeloos aannemen dat een vrouw geen verstand heeft van auto’s, een typisch ‘mannelijke zaak’.


Platte denkers
Mannen denken over het algemeen makkelijker ingesteld te zijn, wat uiteraard geen excuus zou moeten zijn voor intolerant of soms zelfs hufterig gedrag tegenover de andere sekse. Een van de bewijzen van de oppervlakkigheid van de man: verschillende onderzoeken tonen aan dat het merendeel van de mannen denkt dat blondines ‘dom’ zijn. Negen van de tien googleresultaten bij het trefwoord ‘dom blondje’ levert moppensites op, vrijwel altijd opgezet en bijgehouden door man. Buiten het feit dat dit sowieso al een intolerante en ontzettend oppervlakkige tunnelvisie blijkt, staan deze oordelen vooral in verband met de resultaten van een ander Brits onderzoek.
Men liet dezelfde mannequin verschillende pruiken opzetten, en noteerde de commentaren hierop van zestig mannen en zestig vrouwen. De kastanjebruine vrouw werd door beide geslachten het 'verstandigst' bevonden, de natuurlijke blonde het 'populairst'. Pittig detail: mochten ze de keuze hebben, zou maar liefst 37 procent van de ondervraagde mannen een blondje als maîtresse nemen. Zo denkt de het merendeel van mannelijk Nederland ook dat blondines ondeugender en makkelijker te krijgen zijn en beter zijn in bed. Ondanks dat dit in feite allemaal dezelfde vrouwen zijn wordt die keuze dus slechts gebaseerd op een haarkleur. Wat een tolerantie! Wat een genegenheid!
Vrouwen reageren op dit verschijnsel. Uit een test bleek dat 30 procent van de blonde werkneemsters in Groot-Brittannië zichzelf een bruine coupe aanmeet om op de werkvloer serieuzer genomen te worden. En weer 38 procent van degenen die de overstap waagden, gelooft dat ze dankzij haar bruine kapsel serieuzer wordt genomen door haar baas. 25 procent van hen werd zelfs gepromoveerd nadat ze van haarkleur veranderde! Waarom zou een vrouw zich in zoveel bochten moeten wringen om een beetje respect te krijgen?


Eerlijk of kieskeurig?
Hoewel de man zodoende van verschillende zaken te beschuldigen is, is er nog een andere kant van het verhaal. Met de tolerantie van vrouwen tegenover mannen is ook niet alles koek en ei. Amerikaanse wetenschappers namen een levensechte speeddatingsessie als steekproef voor een onderzoek. Vooraf hielden ze gesprekken met alle deelnemers om hun zelfbeeld te bepalen en de eisen waar een partner aan moet voldoen. De uiteindelijke keuzes werden bepaald door een ruwe evolutionaire schatting. Terwijl het bij de mannen meer draait om schoonheid en klasse, waren de resultaten bij de vrouwen ook niet veel anders dan verwacht. Zij kozen de mannen op basis van status, rijkdom, gezondheid en ten slotte family commitment.
Een ander bekend voorbeeld van de oppervlakkigheid van de Nederlandse vrouw is te zien in de televisieshow ‘Take me Out’. Verschillende mannelijke kandidaten werpen zich in het slangennest, waar een stuk of twintig vrouwen ze in minder dan vijf minuten volledig weten te beoordelen naar hun ideaalbeeld. Een lat die over het algemeen relatief hoog blijkt te liggen. Hoe Roland Danckeart in zijn blog in de Volkskrant beschrijft: ‘Een beauty kan iedere man krijgen die ze wil, dus ze kan bij haar (bed)partnerkeuze kieskeurig zijn. Hetzelfde geldt voor hoogopgeleide vrouwen. Die willen meestal geen fabrieksarbeider, zelfs geen verpleger of receptionist. Die willen een vent met koppie koppie en met een dikke beurs.’ Zo zijn er nog talloze onderzoeken die aantonen dat de gemiddelde Nederlandse vrouw hoge eisen stelt aan een man en zijn uiterlijk vertoon.

Ondanks deze vrouwelijke mankementjes zijn spant de man nog steeds de kroon op gebied van intolerantie. Zelfs na hun lesje geleerd te hebben in shows als ‘Take me Out’. Als er namelijk eenmaal een selectie is gemaakt van de dames die nog over zijn, kiest de man in de meeste gevallen alsnog het meisje met de mooiste ogen, het mooiste haar en het mooiste lijf, en niet diegene die het meest met hem ‘gemeen’ had.

Het is spijtig om te zien dat het onderdanige beeld over de vrouw ondanks de progressie van de laatste jaren nog steeds niet is verdwenen, en tolerantie vrijwel niet meer bestaat. Niemand weet waar het begon, en niemand weet of en waar het ooit eindigt. Ondanks het feit dat de meeste mensen, en dan vooral vrouwen, klakkeloos accepteren hoe de zaken er nu voor staan weigert dezelfde meerderheid zich af te vragen hoe het komt dat er al zo lang een rangorde bestaat op het gebied van sekse. Want wie dit ooit bewezen.. Als mannen deze vraag wordt gesteld zullen ze ongetwijfeld antwoorden dat het altijd al zo geweest is, en dat het zo ‘hoort’ te zijn. Een onderwerp vermijden is altijd makkelijk, maar harde bewijzen leveren kunnen ze niet. Als ze terugvallen op Genesis is er niemand die ze de schuld kunnen toekennen, immers:

‘..Eva gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.’

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.