Barbecue recept voor veiligheid en gezondheid

Door Jodokes gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

Vuur de allerbeste uitvinding van de wereld.

Barbecue recept voor veiligheid en gezondheid mannen.

Zodra mannen de eerste geuren van gegrild vlees of vis ruiken en daarbij de typische gewaardeerde geur van een houtskool of kolen barbecue opsnuiven, dan is het zomer geworden. De al bijna vergeten barbecue-sets worden snel tevoorschijn gehaald, mannen knopen plotseling fantasierijke schorten voor en wapenen zich met te grote vorken en veelal gevaarlijke scherpe messen, dat alles om de barbecue te kunnen bestieren.

Voor alle parttime koks deze tips voor het komend barbecue seizoen.


Hoewel de korte inleiding van dit artikel misschien doet vermoeden dat het in de eerste plaats alleen voor de manlijke barbecue koks onder ons is geschreven, het tegendeel is waar. Ook voor al die charmante vrouwelijke barbecue chefs bevat dit stukje schrijven veel nuttige informatie en zeer waardevolle tips voor een aangenaam en geslaagd barbecue feestje.
 


Barbecue & veiligheid : 


Natuurlijk plaatsen we onze barbecue buiten op een stevige en stabiele, vlakke ondergrond. De kans dat de barbecue mogelijkerwijs kan omvallen, wordt hierdoor een stuk kleiner. Houd rekening met de eventuele wind, uw naaste buren zullen u zeker dankbaar zijn als u daar rekening mee houd. Hou terdege rekening met kinderen die nog weleens heel verrassend en heel spontaan uit de hoek komen, vergeet daarbij ook niet die vrolijke aanwezige loslopende huisdieren. Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand uit de buurt van de barbecue. Draag zelf absoluut geen loshangende kleding welke gemakkelijk vlam kan vatten. Gebruik alleen houtskool welke geschikt gemaakt is voor het roosteren van voedingsmiddelen. Zet alvast een emmer water klaar bij de barbecue om eventuele kleine brandwonden snel te koelen. Nee, dus niet om de bbq mee te blussen, dat geeft een enorme stoomwolk en daar kun je je natuurlijk ook lelijk aan verbranden.

Neem voldoende tijd om de barbecue aan te steken, minimaal 30 tot 40 minuten.

Haastige spoed is bij een barbecue zelden goed !
 

Jaarlijks komen er 200 mensen terecht bij de Spoedeisende Hulp. 


Het aansteken van een houtskool of kolenbarbecue gaat nog met regelmatig ernstig fout, het onderzoek van de Nederlandse brandwonden stichting wijst uit dat nog steeds één op de vijf mensen bij het aansteken van de houtskool of kolenbarbecue ernstig de fout ingaat door gebruik te maken van de gevaarlijke middelen spiritus, bio-ethanol, benzine, petroleum of brand-gel/pasta. Door gebruik te maken van deze onveilige zeer brandbare producten is de kans op levensgevaarlijke onvoorspelbare steekvlammen met als gevolg brandwonden zeer reëel aanwezig.

Bij barbecue ongelukken zijn mannen oververtegenwoordigd !


Dit zijn de drie meest geregistreerde vloeistoffen die ongelukken hebben veroorzaakt :

   •  Bio-ethanol - 25%
   •  Spiritus - 21%
   •  Benzine - 17%.

Het totaal verbrand lichaamsoppervlak bij brandwonden door deze geregistreerde brandbare vloeistoffen is gemiddeld 11,3%. (de binnenkant van een handpalm is al 1%) Ruim 54% van de brandwonden ontstaat door het omvallen of aanraken van de barbecue, gloeiende houtskoolmassa of briketten, zoals kooltjes ook wel worden genoemd. Het overige percentage van de verbrandingen wordt vooral veroorzaakt door vuur en vlammen, waarbij het verkeerd aanmaken van de houtskool of kolenbarbecue hoofdoorzaak nummer één is.

Barbecueongelukken komen het meest voor in de leeftijdsgroep van 5 t/m 29 jaar.

Kinderen onder de vijf hebben echter de grootste kans op letsel.
 

Wees verstandig, gebruik uitsluitend aanmaakblokjes !


BBQ aanmaak-blokjes branden normaliter ongeveer vijf minuten, zijn veelal kleine bruine blokjes gemaakt van samengeperst zaagsel met daaraan toegevoegd onschuldige paraffine, denk maar aan paraffine kaarsen en zijn in de meeste lokale supermarkten gewoon te koop. Het gemak van een starter, plaats deze boven de brandende aanmaakblokjes in de barbecue. De BBQ opstart-koker werkt als een schoorsteen, door de opstijgende warme lucht, zuigt hij aan de onderkant verse lucht naar binnen en jaagt de hitte door het houtskool of de briketten. Zorg voor goede hittebestendige handschoenen, pak de starter op en tik hem drie keer op de grond, zo verklein je de vonkenregen die kan ontstaan bij het uitgieten van de BBQ starter in de barbecue.

Laat een aangestoken barbecue in geen geval, onbeheerd achter.


 

Onze huid is buitengewoon belangrijk.


Het grootste menselijke orgaan is de huid, bevat zenuwen, haarvaten, talg- en zweetklieren.
De opbouw van de huid bestaat grofweg uit drie lagen : opperhuid, lederhuid en onderhuids vetweefsel.

   •  Het bedekt ons hele lichaam en vervuld verschillende functies:
   •  de huid beschermt ons tegen invloeden van buitenaf zoals vuil en bacteriën.
   •  verder regelt het onze temperatuur- en vochtbalans.
   •  het zorgt tevens voor de afvoer van afvalstoffen.
   •  onze huid neemt kou, warmte en pijnprikkels waar.
   •  tot slot bepaalt het ook nog eens ons uiterlijk.

Kortom, de huid is een heel belangrijk orgaan. Verbrandingen ontstaan door invloed van hitte gedurende een bepaalde tijd op de huid. Boven de kritische temperatuur van 40 graden Celsius treedt beschadiging van de huid op. Brandwonden zijn beslist de meest ernstige verwondingen die je als mens kunt oplopen. Tevens kunnen ze blijvende zichtbare schade aanbrengen op onze huid, door de littekens na verbranding kunnen brandwonden-patiënten voor de rest van hun leven getekend zijn.

Een kordate en doortastende hulpverlening aan het slachtoffer bepalen in grote mate de uiteindelijke ernst en omvang van de brandwond(en) die hij of zij eraan overhouden. Water, Water, Veel water, houd het verbrande lichaamsdeel minimaal gedurende 15 minuten onder zachtjes stromend water van 15 à 18 graden Celsius, gebruik hiervoor nooit ijsblokjes ( dat geeft een te grote onderkoeling ).

Tracht ondertussen de ernst van de verbranding in te schatten.

  1 )  Probeer zo goed mogelijk de graad van de verbranding te bepalen.
  2 )  Kijk naar de uitgestrektheid van de verwondingen.
  3 )  Bepaal welke lichaamsdelen zijn getroffen door verbranding.

Bij brandwonden in het gezicht, op handen, polsen, in huidplooien of geslachtsorganen moeten we die als hulpverlener altijd direct als zeer ernstig beschouwen, ongeacht de omvang ervan. Bij zulke ernstige brand-wonden is met spoed onmiddellijke medische bijstand vereist. Raadpleeg als 'amateur' hulpverlener bij de minste twijfel in iedergeval zo snel mogelijk een plaatselijke arts.

Er bestaan 3 graden van verbranding.

Bij een eerstegraads brandwond(en) is alleen het bovenste laagje, de opperhuid getroffen. De huid is rood, droog, soms wat opgezwollen en voelt erg pijnlijk aan, zoals bij verbranding door te veel zon. Normaliter herstelt de huid zich na enkele dagen volledig zonder zichtbare littekens. 

Bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond(en) is niet alleen de opperhuid, maar ook een deel van de lederhuid aangetast. Op de verbrande huid vormen zich blaren, ze is veelal rood-wit gevlekt van kleur en voelt flink pijnlijk aan.
Bij een diepe tweedegraads brandwond(en) is de opperhuid en lederhuid ernstig beschadigd. Zeer pijnlijk, men voelt minder pijn als ook de zenuwuiteinden beschadigd zijn, de huid ziet er veelal roodachtig of glanzend wit uit.
De genezing duurt in beide gevallen zeker enkele weken, al naargelang de omvang en de ernst van de verwonding(en) is de kans op een chirurgische ingreep om het genezingsproces bij een diepe tweedegraads brandwond(en) te versnellen niet denkbeeldig. Ook blijven de vaak waarneembare littekens in beide gevallen achteraf zichtbaar.

Bij een derdegraads brandwond(en) zijn alle drie huidlagen totaal verkoold, de zenuwen die door onze huid lopen zijn op die plaatsen ook verbrand waaroor ze geen pijnprikkels meer kunnen doorgeven, het slachtoffer voelt daarom nauwelijks de pijn van deze wond(en). De huid ziet er een beetje als karton uit en is wit of donker (zwart) gekleurd. Een derdegraadsverbranding komt echter nooit alleen voor, aan de rand van een derde-graadsverbranding zijn er de pijnlijke eerste- en tweedegraadsverbrandingen. De derdegraadse brandwond(en) genezen niet meer. Huidtransplantatie is vaak nodig voor het genezings-proces, meerdere tot vele chirurgische ingrepen om ernstige littekens en misvormingen tegen te gaan. Het genezingsproces in een ziekenhuis of gespecialiseerd brandwondencentrum zal vaak weken tot maanden inbeslag nemen voordat het slachtoffer weer naar huis mag, al naar gelang de aard en ernst van de verwondingen van het brandwondenslachtoffer. Zelfs een psychologische behandeling door schaamte- of angstklachten kan onderdeel zijn van het genezingsproces.
 


Barbecue & gezondheid - hygiëne :


Verwen uzelf, uw gasten of het gezin op een heerlijke gezonde zomerse barbecue. Bespaar alstublieft iedereen de dag nadien eventuele maag en/of darm ongemakken zoals buikloop of nog veel erger door op een aantal zeer belangrijke zaken te letten voor en tijdens de geplande barbecue party.

Een voedselvergiftiging is te voorkomen door hygiënisch te werken, dranken en voedingsmiddelen op de juiste voorgeschreven bewaartemperatuur gekoeld te bewaren. Voedselinfecties worden veroorzaakt door ziekmakende bacteriën, schimmels en virussen die in de darmen terecht komen, waardoor de darmwand extra wordt geprikkeld of aangetast. Een voedselinfectie uit zich meestal door plotseling optredende heftige buikkrampen, soms in combinatie met braken, uitdrogingsverschijnselen, erge dorst en/of sufheid. Op vakantie? Op de camping met die heerlijke zomerse tempraturen is het risico op een voedselinfectie vaak nog groter, hier beschikken we niet altijd over goede en/of voldoende bewaarfaciliteiten, zoals we die van de koelkast thuis zijn gewend.

Gebruik op de barbecue al was het maar uit voorzorg alleen zeer verse producten. Bewaar vooral de rauwe producten die u gaat gebruiken zolang mogelijk in de koelkast. Zorg ervoor dat het barbecuerooster vooraf zeer grondig schoon gemaakt is. Verhit het barbecuerooster enige tijd voordat er daadwerkelijk voedsel op wordt gelegd. Gebruik bij voorkeur niet al te vette vlees- of vissoorten, snij zichtbaar vet bij het vlees weg. Bestrijk de te barbecueën voedingsmidden eventueel slechts in met een weinig olie.

In rauwe voedingsmiddelen zitten normaal veel meer bacteriën dan in bereid voedsel. Voornamelijk rauwe kip en vlees, kunnen ziekteverwekkers bevatten, echter ook in vis zij het in mindere mate kunnen ziekteverwekkers voorkomen. Voorkom kruisbesmetting (overdracht van een microbiële besmetting van het ene naar het andere voedingsmiddel) door op een paar zeer belangrijke doch simpele zaken te letten. Vermijd altijd dat het rauwe vlees of de verse vis in contact komt met al eerder bereide voedingsmiddelen.

Gebruik altijd twee snijplanken, één plank om het rauwe vlees bijvoorbeeld te kruiden of om het stuk vlees kleiner te snijden, de andere om het vlees na de bereiding verder te snijden. Snijd bijvoorbeeld ook niet even snel een paprika o.i.d. op de plank waarop u net rauw vlees hebt gesneden. Gebruik voor beide snijplanken altijd apart het benodigde bestek, was uw handen als deze in contact zijn geweest met verse vis of rauw vlees , gebruik een "schone" handdoek om ze te drogen !  Na gebruik van een vuile handdoek, kan alsnog kruisbesmetting optreden.

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  -  PAK's


Wanneer men het heeft over het feit dat barbecueën ongezond zou zijn, heeft men het vooral over PAK's die gevormd worden tijdens het roosteren boven een houtskool- of kolenbarbecue. Het is een grote groep organische stoffen opgebouwd uit twee of meerdere benzeen-ringen, welke toegedichte carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen bevatten. PAK's ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstof houdende materialen. Hiertoe behoren ook fossiele brandstoffen, voedingsmiddelen en hout.

Het hanteren van de juiste roostertechniek kan de vorming van deze giftige PAK's tot een minimum beperken. Des te groter de afstand is tussen de hittebron en het barbecuerooster, hoe minder PAK’s op het vlees of de vis die u op dat moment roosterde kunnen worden afgezet. Het risico van PAK's wordt ook verkleind door de gloeiende kolen of het houtskool eerst helemaal grijs te laten worden voordat de barbecue in gebruik wordt genomen.

Het vlees of de vis op het barbecuerooster mogen nooit in direct contact komt met eventuele vlammen, dat oogt dan misschien wel spectaculair maar het is ook zeer ongezond. Als vet uit het product op de hete kolen- of houtskoolmassa druipt, verbrandt het natuurlijk direct, dit is ook de directe aanleiding tot de vorming van PAK's die in de voedingsmiddelen kunnen trekken die op het barbecuerooster liggen, dit door de opstijgende rook. Dat kan voorkomen worden door naast de hete kolen of het gloeiende houtskool een aluminium opvangbakje voor het druipende vet te plaatsen en daarboven het vlees of de vis op het rooster te plaatsen. Deze handige aluminium schaaltjes met een gegolfde bodem met gaatjes zijn gemakkelijk verkrijgbaar in warenhuizen bij u in de buurt.

Eet absoluut nooit vlees of vis welke duidelijk zichtbaar is verbrand.

De concentratie van PAK’s is namelijk het allerhoogst in de verkoolde delen.

Gerookte vlees- en visproducten hoe vers dan ook bevatten na het rookproces al PAK’s als u ze koopt en zijn daarom niet geschikt voor de barbecue ! De voedingsmiddelen die op een elektrisch barbecue toestel worden geroosterd bevatten beduidend minder PAK’s. Helaas, het typische en vaak zeer gewaardeerde aroma van een brandende houtskool of kolen gestookte barbecue valt dan uiteraard wel helemaal weg.

Let erop dat vlees, gevogelte en vis ook van binnen gaar is voordat u het gaat serveren.

Laat schotels met gegrilde producten maar ook koude salades, sauzen en dergelijke, nooit in de volle zon op tafel staan. Serveer uw gewaardeerde tafelgenoten liever meerdere keren een kleine portie.

Maar al te vaak wordt er te veel vlees, gevogelte of vis in huis gehaald.

U wilt alle overgebleven vlees en vis toch bereiden op de barbecue ? Bereid vlees is in de koelkast nog drie tot vier dagen te bewaren en vis één tot twee dagen. In de diepvries blijft bereid vlees of vis nog drie maanden goed.

Houtskool en briketten blijven na gebruik nog urenlang nagloeien, zorg ervoor dat alles naderhand goed dooft, goede hulpmiddelen hiervoor zijn zand of gewoon water. Als u de BBQ alleen met water blust houd dan rekening met een flinke hete stoomwolk die u nog steeds op het laatste moment kan verwonden.

Spelen met open vuur is voor veel mannen heel aantrekkelijk.
Avontuurlijk is het zeker, omdat het erg fout kán gaan....
Wees je terdege bewust van alle gevaren.
Ik wens iedereen een heel veilig en gezond barbecue seizoen toe.


 ~ Meer artikelen lezen?  Kijk dan op mijn : Wordpress blog  voor een totaal overzicht. ~

                          

Copyright © Juni 2012 by Jodokes.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
goede informatie, idd verbrand vis of vlees niet eten.
Ik wordt altijd een beetje nerveus als ik ergens voor BBQ kom en zo,n idioot heeft de spiritus al klaar staan.
Kunnen echte kerels tegenwoordig geen fikkie meer maken.

Pork vind het goed als er maar vis op licht.
Goed verhaal en daarom een vette DUIM.

DRIMPELS.
Goede, uitgebreide informatie. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.