Willem de Iv en zijn levensverhaal

Door Interjos gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Het leven van Willem IV speelde zich voornamelijk af in de eerste helft van de achttiende eeuw. Het leven van Willem IV

Het leven van Willem IV

Het leven van Willem IV speelde zich voornamelijk af in de eerste helft van de achttiende eeuw. Het leven van Willem IV, deze was een nakomeling uit het geslacht van graaf Jan van Nassau die de stamvader is van ons koningshuis.

Willem IV en zijn jeugd

Willem IV en zijn jeugd, Willem IV werd geboren in 1711 als Willem IV Karel Hendrik Friso zijn vader was Johan Willem Friso, die helaas zes weken voor de geboorte van Willem IV was verdronken, zijn moeder heette Maria Louisa van Hessen. Al op jonge leeftijd overkwam deze prins van Oranje – Nassau een ongeluk het gevolg hiervan was dat hij de rest van zijn leven met een hoge rug door het leven moest. Het leven van Willem IV had veel dalen en weinig pieken.

Willem IV en zijn leven

Willem IV en zijn leven, hij trouwde met Anna van Hannover wiens vader George II van Engeland was uit dit huwelijk werd een zoon geboren in 1748. Al op jonge leeftijd werd Willem IV stadhouder van verschillende Noordelijke provincies en vanaf 1747 werd hij tengevolge van een volksbeweging die was ontstaan na inval van de Franse legers in het Zuiden van ons land stadhouder van alle gewesten.
Voor het eerst in de geschiedenis hadden alle gewesten nu de zelfde stadhouder die ook de hoogste man werd in het leger en de vloot. Men maakte Willem IV erfstadhouder het gevolg hiervan was dat na zijn sterven onmiddellijk een zoon of dochter zijn taak zou overnemen, dat dochters hiertoe rechten kregen was voor het eerst en dit besluit is van belang geweest voor het voortbestaan van het koningshuis. Door deze besluiten had Willem IV veel macht in de Republiek meer dan één van zijn voorgangers. Het leven van Willem IV interessant om dit te bekijken.

Het leven van Willem IV als stadhouder

Het leven van Willem IV als stadhouder ging zeker niet gemakkelijk hij begon met pogingen te doen om de Franse legers uit ons land te verdrijven, de Republiek stond er in die tijd niet zo best voor. Door de vrede van Aken die werd afgesloten in !748 kwam er een keer ten goede in en zelfs de barrieresteden kwamen terug in het bezit van de Republiek. Toen werd het tijd om op te gaan treden tegen alle wantoestanden die in de Republiek voorkwamen, jammer genoeg was stadhouder Willem IV wel een vriendelijk maar geen krachtig man zijn karakter was zwak en hij twijfelde vaak te lang voordat hij maatregelen nam ook wilde hij alle partijen te vriend houden zodat dit de rust en de vrede in de Republiek niet ten goede kwam.

De posterijen kampten met grote problemen hiervoor nam Willem IV maatregelen zodat dit beter ging functioneren. In de zaak over het misbruik van de belastingpacht dat de regenten en de belastingpachters veel geld opleverde en het volk benadeelde twijfelde Willem IV echter te lang om afdoende maatregelen te nemen. Het volk kwam hierdoor in opstand waarvan plunderingen en oproer het gevolg waren, op den duur kregen de belastingpachters een vast salaris zodat aan dit misbruik een einde kwam. Maar de populariteit van stadhouder Willem IV onder de bevolking werd steeds minder, ook de zaak van familieregering van de regenten lag gevoelig bij de bevolking door zijn weifelde optreden in deze kwestie, die mede werd ingegeven door het feit dat hij alle partijen te vriend wilde houden, verspeelde hij nogmaals het respect van de bevolking van deze stadhouder had men geen enkele verwachting meer. Er kwamen dan ook veel klachten over het optreden van Willem IV als stadhouder, deze stierf in 1751 op veertig jarige leeftijd naar men aangaf als gevolg van de zorgen, lasten en narigheden  die het aanvoeren van een land met zich mee kan brengen, hij stierf als een afgemat, gedessilusioneerd mens. Het leven van Willem IV op aarde was ten einde.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/het-leven-van-willem-iv/

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Lesje vaderlandse geschiedenis, mooi meegenomen.