Super strateeg Maurits Graaf Van Nassau

Door Interjos gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Maurits graaf van Nassau een groot strateeg met vele militaire overwinningen op zijn naam die van grote invloed zijn geweest op het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog

Maurits graaf van Nassau een groot strateeg

Maurits graaf van Nassau een groot strateeg met vele militaire overwinningen op zijn naam die van grote invloed zijn geweest op het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog. Maurits graaf van Nassau een groot strateeg evenals zijn vader Willem van Oranje een man van betekenis in onze geschiedenis.

Maurits van Nassau

Maurits van Nassau werd geboren in 1567 als de tweede zoon van Willem van Oranje, zijn moeder heette Anna van Saksen. Uit dit tweede huwelijk van Willem van Oranje werd tevens een dochter geboren die men Anna noemde.

Maurits graaf van Nassau een groot strateeg als stadhouder

Maurits graaf van Nassau een groot strateeg als stadhouder, al op de zeer jonge leeftijd van 18 jaar werd Maurits benoemd als stadhouder van Holland en Zeeland, tegelijkertijd kreeg hij een hoge verantwoordelijke functie in het leger. Benoemingen volgden in die tijd elkaar snel op, mede onder invloed van Johan van Oldenbarnevelt, werd hij benoemd tot admiraal – generaal van de Unie en als bevelhebber van de Staatse legers en ook als stadhouder kreeg hij er de gewesten Gelderland, Utrecht en Overijssel bij. Maurits graaf van Nassau een groot strateeg.

De behaalde militaire successen van Maurits graaf van Nassau

De behaalde militaire successen van Maurits graaf van Nassau waren er velen twee wil ik er wat nader toelichten, de inneming van de stad Breda in het jaar 1590 en de slag bij Nieuwpoort in 1600.

De inneming van de stad Breda in het jaar 1590

De inneming van de stad Breda in het jaar 1590, de stad Breda werd ingenomen mede door een krijgslist van prins Maurits die ongezien soldaten de stad binnen smokkelde verborgen op een  turfschip. Nu kon men 's nachts onverwachts de kasteelbezetting overmeesteren, de stad was hier van onder de indruk en gaf zich de volgende dag gelijk over.

De slag bij Nieuwpoort in 1600

De slag bij Nieuwpoort in 1600 die Maurits graaf van Nassau op aandringen van Johan van Oldenbarnevelt en tegen zijn eigen zin aanging werd een zware strijd op het strand en in de duinen van Nieuwpoort.
De hele dag werd er zwaar gestreden tussen de troepen van prins Maurits en van Albertus van Oostenrijk, die de schoonzoon was van Philips de Tweede. Prins Maurits kon deze slag winnen omdat hij nog verse ruitertroepen achter de hand had gehouden toen hij deze 's avonds in de strijd wierp sloegen de Spanjaarden op de vlucht. Maurits voelde het zo dat deze zware overwinning behaald was met de hulp van de Heere. Maurits graaf van Nassau een groot strateeg die van onschatbare waarde is geweest voor ons vaderland.

De dood van prins Maurits

De dood van prins Maurits was in april 1625, in 1620 was hij Willem Lodewijk nog opgevolgd als stadhouder van Groningen en Drenthe. Uit een verbintenis met Margaretha van Mechelen[om geloofsredenen waren zij niet met elkaar getrouwd] werd een zoon geboren die ze Lodewijk noemden, Lodewijk van Nassau heer van Beverweerd.
Met de dood van Maurits graaf van Nassau een groot strateeg, verloor Nederland een zeer kundig krijgsheer.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/maurits-graaf-van-nassau-een-groot-strateeg/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.