Drugs in N.l

Door Gratixxx gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

in dit artikel zal in in een vraag en atwoord setting beschrijven hoe de uitgangspunten betreft het drugbeleid van nl dit artikel is nr van de in totaal 7 tellende hoofdstukken betreft drugs in het algemeneen

 Wat zijn de onderscheidende kenmerken van het nederlandse drugsbeleid?

Een belangrijk uitgangspunt van het nederlandse drugsbeleid is 'harm reduction' oftewel het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico's en de schade die drugs teweegbrengen. dit zowel voor de drugsgebruiker zelf als voor zijn/haar omgeving.

In het nederlandse beleid en in de wet geving (de opiumwet) word een verschil gemaakt tussen cannabis(marihuana&hasj) en harddrugs(middelen met een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zoals XTC,cocaine,heroine,etc). op grond hiervan geldt het bezit van cannabis voor eigen gebruik (tot gr) niet als een misdrijf maar als overtreding.doel van het drugsbeleid is onder meer het teweegbrengen van een scheide der markten tussen harddurgs en cannabis(die onder stikte voorwaarden in coffeeshops word verkocht).De verkoop van cannabis in 'coffeeshops'(max 5gram per persoon per dag ) is een wettelijke overtreding,maar wordt onder strikte voorwaarden niet vervolgd. dol van dit beleid is te voorkomen dat cannabisgebruikers worden gemarginaliseerd of dat zij in aanraking komen met anders gevaarlijkere drugs. de gedachte hierachter is dat een cannabisgebruiker die zijn product betrekt van een illegagaal opererende dealer,een grote kans loopt om met harddrugs in aanraking te komen. door de de handel in harddrugs en cannabis uit elkaar te trekken,kunnen gebruikers van cannabis beter worden afgeschermd van vormen van drugsgebruik die uit het oogpunt van volksgezondheid veel schadelijker zijn.daar weer tegen over staat de harde aanpak van bezit of verkoop van harddrugs      

                               zijn drugs in nederland gelegaliseerd?

nee. in tegenstelling van wat vaak in het buitenland word beweerd,zijn alle drugs in nederland verboden. alleen de verkoop van 5gram cannabis in coffeeshops,onder strikte voorwaarden,en het bezit van een kleine hoeveelheid drugs(voor eigen gebruik) worden niet vervolgd. de volgende handelingen met betrekking tot tot zowel cannabis als harddrugs zijn in in nederland strafbaar: 1.handel(import/)export) 2verkoop 3productie 4bezit

daar integen is drugs gebruik niet strafbaar in nederland

 wat is het verschil tussen harddrugs en cannabis?

De nederlandse wet inzake verdovende middelen(de opiumwet) heeeft het gezondheidsrisico voor de gebruiker als uitgangspunt. dit risico verschilt per catogorie drugs

Catogorie 1: middelen met een onaanvaardbaar gezondheidsrisico,bijvoorbeeld heroine,cocaine,XTC,en amfethaminen,ook wel aangeduid als harddrugs Catogorie 2: middelen die aanzienlijk minder gezondsheidproblemen veroorzaken, dit zijn cannabisproducten afkomstig van de hennepplant,te weten marihuana & hasjiesj.

waarom is gebruik van drugs niet strafbaar in N.L

het nederlandse beleid is gericht op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van individuele en algemene risico's die drugs teweegbrengen. in dit kader word aan drugs verslaafden hulp geboden bij het ontwennen van het gebruik en het verbetereen van hun fysieke,geestelijke en sociale situatie. doordat drugsgebruikers geen strafvervolging en geen stigmatiserend strafblad hoeven te vrezen uitsluitend wegens het gebruik, ligt de drempel naar hulpverlening laag.

Word door het cannabisbeleid het overstappen van cannabis op harddrugs niet vergemakkelijkt?

Nee.Slechts een klein percentage cannabisgevbruikers gaat over tot het gebruik van harddrugs.Volgens het gezaghebbende''institute van medicine'in de V.S is er geen overtuigend bewijs dat cannabis op zichzelf,vanwege zijn farmacologische eigenschappen,fungeert als opstap naar harddrugs. het aantala verslaafden aan opiaaten(zoals heroine,morfine&methadon) is in nederland in overanderd laag en ligt zeet ver onder het aantalcannabisgebruikers. binnen de E.U heeft nederland een laag percentage probleemgebruikers van harddrugs.

 Wat zijn de laatste ontwikelingen in het gebruik van Xtc& amfetamine?

 

Nederland is in de E.U een middenmotor in het gebruik van synthetische drugs zoals XTC en amfetamine(waaronder speed & pep). Binnen de E.U lidstaten varieert het percentage 'ooitgebruikers'van XTC onder de bevolking van 0% tot,6%. Het recente gebruik van XTC door scholieren van 15/16jaar is het hoogst in Ierland en het Verenigd Koningkrijk staat bovenaan met amfethamine. Voor amfetamine varieert het percentage 'ooitgebruikers' van 0,4% tot 5,9%,met een uitschieter van 11,1% voor Engeland&Wales. Nederland houd met ruim 3% bij beide drugs het midden.

Wie is verantwoordelijk voor het nederlandse drugsbeleid ?

Drie ministeries zijn gezamelijk verantwoordelijk voor het drugsbeleid.

1.Het miniseterie van justitie is verantwoordelijk voor de handhaving(opsporing&vervolging) 2.Het ministerie van volks gezondheid,Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de preventie-en het hulpverleningsbeleid. 3.Aangelegenheden op het gebied van lokaal bestuuren politie vallen onder het ministerie van Binnelandse Zaken en koninkrijkrelaties. in de gemeenten word het beleid gecoordineerd in driehoeksoverleg

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de algehele coordinatie van he5t drugsbeleid. dit komt voort uit het feit dat de drugsgerelateerde problematiek in Nederland voornamelijk gezien word als een gezondheids risico

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.