Adhd en voeding

Door Roeland gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Dit is mijn essay over drie artikels die praten over een onderzoek naar het RED-dieet wat ADHD zou moeten kunnen beïnvloeden. Mijn artikel is dus gebaseerd op andere artikels en niet op het onderzoek zelf. Commentaar en kritiek is altijd welkom.

ADHD door voeding

De laatste tijd lijkt ADHD sterk toegenomen in onze maatschappij, of in ieder geval de diagnoses. Ik vraag mezelf af wat de oorzaak daarvan is en ik denk velen met mij. Zou de oorzaak te verhelpen zijn? Het zou mooi zijn als dat zo was want van Ritalin wordt je ook niet veel wijzer. Ik was aan het zoeken naar een wetenschappelijk artikel over ADHD en ik kwam opmerkelijke dingen tegen. Het blijkt dat ADHD bij een groot deel van de Nederlandse kinderen door voeding veroorzaakt wordt, maar is het onderzoek wat die uitkomst gaf wel betrouwbaar?

Ik ben drie artikelen tegengekomen. Alle drie gingen ze over het zogenaamde RED-dieet wat is toegepast op een grote groep kinderen van 4-8 met ADHD. Het eerste artikel vermelde het volgende als conclusie. ‘Het toepassen van het RED-dieet kan leiden tot een significante vermindering van het medicijngebruik bij ADHD. Bij een deel van de kinderen kan het dieet de behandeling met medicijnen geheel vervangen. Tevens kan het leiden tot een aanzienlijke verbetering van de prognose bij ODD. De onderzoekers komen dan ook tot de aanbeveling het RED-dieet op te nemen in het behandelprotocol van kinderen met ADHD, zodat uitgezocht kan worden of de aandoening wordt uitgelokt door voeding.’ Het RED-dieet betekent dit: Restricted Elimination Diet. Alle etenswaren die enigszins een allergische reactie zouden kunnen veroorzaken worden geëlimineerd uit het menu van de ADHD’er. Na het onderzoek bleek dat zelfs 64% van de kinderen die het dieet hadden gevolgd geen ADHD meer had. Het tweede artikel geeft het volgende als conclusie van het onderzoek. ‘Pelsser bewijst dat met behulp van een dieet en een goede begeleiding van ouders ADHD bij 78% van de kinderen kan verdwijnen. Ook zijn medicijnen als Ritalin en Concerta niet langer meer nodig. Zoals al wel langer gedacht werd, blijken kinderen gevoelig te kunnen zijn voor bepaalde voeding. Dit is nu dus voor het eerst wetenschappelijk bewezen. Haar onderzoek werd vorige week in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gepubliceerd.’ Het percentage kinderen wat ADHD’er af is, is al gestegen naar 78%. Wel wordt er hier bijgezet dat er ook goede begeleiding nodig is van ouders om dat percentage te bereiken. Als laatste komt het artikel van topkenniscentrum voor academische geneeskunde UMC St. Radboud Nijmegen. ‘Bij 64 procent van de kinderen was na het volgen van het dieet geen sprake meer van ADHD. Leerkrachten en ouders die eveneens vragenlijsten invulden, rapporteerden ook grote verbeteringen in het gedrag van de kinderen, die het dieet volgden. Het toepassen van het RED-dieet kan leiden tot een drastische vermindering van het medicijngebruik bij ADHD en tot verbetering van de prognose bij ODD.’ Duidelijker kan bijna niet. Aan de hand van deze artikels over het onderzoek kunnen we wel de conclusie trekken dat er heel wat kinderen zouden kunnen stoppen met Ritalin eten als ze dit dieet gingen volgen. De vraag is alleen nu nog: hoe betrouwbaar/transparant zijn de artikelen?

 

Geloofwaardigheid

Ik heb de artikelen goed doorgelezen en ik kom weinig dingen tegen die de geloofwaardigheid van de artikelen aantasten. De artikelen spreken elkaar niet tegen wat op zichzelf al een argument is wat de geloofwaardigheid van de artikelen verbeterd. Daarnaast vindt ik bij elk artikel bronvermeldingen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Het eerste artikel gebruikt het Harvard-literatuursysteem om de bronnen te vermelden. Het tweede artikel plaats hyperlinks in de tekst die gelijk doorwijzen naar citaten of onderzoeken die gebruikt zijn om het artikel te schrijven. Tegelijkertijd wijst datzelfde artikel de nadelen aan van het onderzoek. Er wordt vermeld dat het onderzoek ongeveer anderhalf jaar in beslag neemt.

Toch is er iets wat de geloofwaardigheid van het ene artikel bevordert tegenover de andere artikels. Dat is wat dat artikel zo sterk maakt. Tegelijkertijd is het een tip voor iedereen die ooit een wetenschappelijk artikel wil schrijven. Het eerste artikel, namelijk: ‘Wetenschappelijk onderzoek: ADHD-dieet of RED-dieet’ beschrijft exact hoe het onderzoek is gegaan. ‘Het betrof een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek met controlegroep, met een aselecte groep van honderd kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar die waren gediagnosticeerd met ADHD. In de eerste fase van het onderzoek werden kinderen gedurende vijf weken willekeurig toegewezen aan één van de twee volgende groepen: de dieetgroep of de controlegroep. De controlegroep kreeg adviezen en instructies over gezonde voeding en de dieetgroep volgde gedurende vijf weken het RED-dieet, dat wil zeggen alle voedingsmiddelen waarop zij zouden kunnen reageren werden weggelaten uit hun dieet.

Voorafgaande de studie en aan het einde van deze vijf weken beoordeelde een kinderarts aan de hand van een standaard ADHD-scorelijst het gedrag van de kinderen. Deze arts wist niet of hij een kind uit de dieetgroep of de controlegroep voor zich had. En wat bleek? Bij maar liefst 64 procent van de kinderen was na het volgen van het dieet geen sprake meer van ADHD, terwijl in de controlegroep geen verschil in gedrag meetbaar was. Niet alleen de kinderarts stelde veranderingen vast, maar ook leerkrachten en ouders rapporteerden aan de hand van vragenlijsten significante verbeteringen in het gedrag van de kinderen in de dieetgroep.’ Door deze precieze beschrijving van het onderzoek steekt dit artikel wat transparant zijn betreft toch met kop en schouders uit boven de andere artikelen. Daarnaast wordt er in dit artikel een perfecte bronvermelding gedaan. Ik vind dit artikel prachtig geschreven. De geloofwaardigheid straalt ervan af. Daarom prijs ik het eerste artikel aan als meest geloofwaardig. Ik hoop dat de lezer er wat mee kan. Men moet alleen niet vergeten dat er na dit onderzoek nog 36% ADHD’ers is overgebleven die niks met het RED-dieet kan, maar dat doet niks af of toe aan het onderzoek.


Artikel 1:
Tartuffel (pseudoniem), 2011, Wetenschappelijk onderzoek: ADHD-dieet of RED-dieet, verkregen op: 1 mei 2012 van: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/57297-wetenschappelijk-onderzoek-adhd-dieet-of-red-dieet.html

Artikel 2:
Kees van Mourik, 2011, Voeding oorzaak van ADHD, verkregen op: 1 mei 2012 van: http://www.nieuwslog.nl/2011/02/07/voeding-oorzaak-van-adhd/

Artikel 3:
UMC St. Radboud, 2011, ADHD: Sterke verbetering na RED-dieet, verkregen op: 1 mei 2012 van: http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/Nieuwsarchief%202011/februari/Pages/ADHDsterkeverbeteringnaREDdieet.aspx

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zeer boeiend artikel. Weet je ook of dit RED-dieet als behandeling ook al in België wordt toegepast of dat het nog maar in zijn babyschoentjes staat? In elk geval: DUIM!
Duim en ik ben fan van je geworden.
heel goed artikel.
duim en fan erbij.