Stop de ontbossing red de planeet

Door Bndicte gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

De meeste mensenhebben ooit wel eens gehoord van wereldwijde ontbossing. Met dit artikel wil ik graag de gevolgen van deze ontbossing uiteen zetten, om mensen bewust te maken van de mogelijke gevaren die met dit fenomeen gepaard gaan.

 

Oorzaken

Eerst wil ik wel eens kort ingaan op een aantal belangrijke oorzaken van ontbossing. Zoals geweten kappen de industriële houtkapbedrijven elk jaar duizenden hectares woud voor de productie van meubels die ook naar België worden uitgevoerd. Maar bomen worden ook plat gelegd voor de ontginning van palmolie, dat o.a. gebruikt wordt voor cosmetica en schoonmaakproducten, maar ook verwerkt wordt in margarine, chocolade,…

Ontbossing is ook vaak het gevolg van de oprukkende koffie- en sojateelt en de uitbreiding van de bananenplantages die een verdere ontginning van de bossen noodzakelijk maken. Ook wordt er schade aangebracht aan de bossen door mijnbouwactiviteiten en de aanleg van wegen.
Heel veel van de houtkapactiviteiten gebeurt illegaal. Een VN- onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat in Indonesië 73% van alle houtkap op illegale basis plaats vindt. Maar ook in andere streken is er sprake van illegale houtkap.

 


Gevolgen

De gevolgen en gevaren die uit deze ontbossing voortvloeien zijn immens. Als de ontbossing aan het huidig tempo verder gaat zullen de bossen in 2025 vrijwel verdwenen zijn. Dit terwijl regenwouden duizenden jaren nodig gehad hebben om zich te vormen zoals ze nu zijn. Het verdwijnen van oerbossen is ook tragisch voor de mens. Ontbossing draagt immers bij tot het broeikaseffect, doordat minder koolstofdioxide geproduceerd wordt. Deze stof is echter noodzakelijk om te overleven. Door ontbossing zouden dus veel plantensoorten, dieren, maar ook de mens kunnen uitsterven. Daarnaast is er door het verdwijnen van bossen ook een verminderde verdamping, wat leidt tot minder neerslag en een versterking van het broeikaseffect.
De ontbossing zou binnen enkele jaren ook kunnen leiden tot overstromingen. De wortels van de bomen hielden vroeger het regenwater vast. Door de ontbossing zijn deze wortels er steeds minder, waardoor het regenwater direct naar de rivieren stroomt. Bij hevig regenval zullen de rivieren deze water toevloed niet meer aankunnen en zullen ze stroomafwaarts overstromen. Op die manier wordt ook vruchtbare grond weg gespoeld want er zijn geen wortels meer om de grond bij elkaar te houden. Dit is een ramp voor de voedselvoorziening van zowel mens als dier.
In bepaalde gebieden leidt het verlies van bossen ook tot woestijnvorming.


Door de ontbossing verdwijnen niet enkel planten en bomen, ook heel wat dierenleven verdwijnt waardoor het hele ecosysteem wordt vernietigd. Dieren sterven doordat hun natuurlijke habitat verdwijnt, maar ook doordat de stropers onder impuls van de ontbossing toeneemt. Dagelijks worden er duizenden dieren verhandeld als huisdier of voor hun vacht!
Naast de klimaatsgevolgen voor de algemene bevolking heeft ontbossing ook specifieke gevolgen voor de inheemse volkeren zoals de Bakapygmeeën in het evenaarswoud in het Congobekken. Voor hen is het voortbestaan van het woud zeer belangrijk, want het bos voorziet hen van voedsel en geneesmiddelen.

Hierboven worden kort een aantal verregaande gevolgen van ontbossing geschetst. Het is duidelijk dat deze gevolgen zich niet beperken tot plaatselijke dieren, planten en volkeren, maar dat de ontbossing een gevaar vormt voor de algemene bevolking op aarde.

Met dit artikel hoop ik dan ook dat mensen zich meer geroepen zullen voelen om dit wereldwijde fenomeen tegen te gaan.


 

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
We vreten de zee leeg en wonen het bos kaal! Vreselijk barbaars.
Was laatst op een open debat in de Hortus tussen twee professoren. De stelling van Bas Haring luidde: "Minder regenwoud is echt geen ramp" Toen ik dat las, wed ik gek van woede en verbazing. dus ik erheen, en luisteren...
Geen mens uit het publiek repte een woord over het leed voor de dieren die er leven, nee, alles stond in het teken van de mens! Van wat doet het voor ons? En wat kennen wij voor meerwaarde aan het woud, en over het belang van intrinsieke waarde. Ik schrok daarvan, die grote verzameling los van moeder aarde geslagen egoïstische onkunde
zeer goed artikel!
De mens vernietigd nog steeds in hoog tempo onze planeet aarde. We beseffen het wel maar we doen er nog steeds veel te weinig aan. Echte ongerepte natuur is er vrijwel niet meer. Er moet wat gebeuren en snel ook anders is het te laat. Dan is er niks meer te genieten voor de volgende generaties. Duim.
Hergebruik van het plastic wat wij gebruiken kan heel veel hout vervangen en rot niet, denk maar aan palen en banken bij de plantsoenendienst.

Pork geeft de DUIM.
FAN wordt hij ook.

DRIMPELS zijn als dromen in het water.