Wat is prijselasticiteit

Door Kalimer0 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Wat is prijselasticiteit? Hoe berekenen prijselasticiteit? De formule van prijselasticiteit. Prijselasticiteit van de vraag en van het aanbod.

 

De prijselasticiteit van de vraag

De elasticiteit van de vraag

Producenten zijn steeds geïnteresseerd in de vraag hoe het met de verkoop gaat als de prijs van een goed stijgt of daalt. Ook de overheid is geïnteresseerd in accijnsverhogingen of verlagingen.

De prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen de procentuele (relatieve) verandering van de gevraagde hoeveelheid van een goed en de procentuele (relatieve) verandering van de prijs van dat goed
De prijselasticiteit van de vraag is een verhoudingsgetal is onbenoemd getal.

Berekenen prijselasticiteit

Formule prijselasticiteit

Oefening prijselasticiteit

Gegeven:

 

 • Auto kostte  10.000 €
 • Aantal verkopen: 50.000
 • Omwille van prijsstijging: 12.500 €
 • Aantal verkopen daalt tot 40.000

 

 

Oplossing:

de relatieve verandering van de gevraagde hoeveelheid :
40.000 – 50.000 / 50.000  =  -0,20
            de relatieve verandering van de prijs :
12.500 – 10.000 / 10.000  = +0,25

 

de prijselasticiteit = -20 % / + 25 %  = -0.8


Opmerkingen:

 • De prijselasticiteit is doorgaans negatief omdat een prijsstijging een daling van de gevraagde hoeveelheid tot gevolg heeft (en omgekeerd).
 • De waarde van de prijselasticiteit geldt ceteris paribus clausule.

mogelijke situaties omtrent de prijselasticiteit

E = - 1
unitair prijselastische vraag
d.w.z.  Een bepaalde prijsverandering leidt tot een evenredige verandering van de gevraagde hoeveelheid

E = < - 1
prijselastische vraag
d.w.z.  Een bepaalde prijsverandering leidt tot een meer dan evenredige verandering van de gevraagde hoeveelheid

- 1 < E < 0
prijsinelastische vraag
d.w.z.  Een bepaalde prijsverandering leidt tot eenminder dan evenredige verandering van de gevraagde hoeveelheid

Er zijn twee extreme gevallen

E = 0
een volkomen inelastische vraag
een verandering in de prijs veroorzaakt geen verandering in de gevraagde hoeveelheid

E = -oneindig
een volkomen elastische vraag
de consument is uiterst gevoelig voor prijsveranderingen en past onmiddellijk zijn vraag aan.

De hoogte van de prijselasticiteit van de vraag hangt af van verschillende factoren.

 • De aard van de behoefte
 • Aandeel van de uitgaven voor een bepaald goed in het budget
 • Het inkomensniveau van de consument
 • De substitueerbaarheid van het goed
 • De beschouwde tijdsperiode

Het verband tussen de prijselasticiteit van de vraag en de totale omzet


De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag

De vraag naar een bepaald goed hangt niet alleen af van zijn eigen prijs maar wordt ook beïnvloed door de prijswijzigingen van andere goederen.
De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed (x) en de procentuele verandering van de prijs van een goed (y)

E > 0
In het geval van substitueerbare goederen leidt de prijsstijging v/e goed (y) tot meer vraag naar t goed (x)
Voorbeeld: openbaar vervoer en autovervoer

E < 0
In het geval van complementaire goederen leidt een prijsstijging van goed (y) ertoe dat ook minder van het goed (x) zal worden gevraagd
Voorbeeld: fietsen en fietsbanden

Als de waarde van elasticiteit dicht bij nul ligt dan is er geen direct verband tussen de twee goederen, er is dan geen merkbare invloed van de prijs van goed (y) op de vraag naar goed (x)

De prijselasticiteit van het aanbod

De prijselasticiteit van het aanbod is de mate waarin de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed gevoelig is voor een wijziging in de prijs.

Of elasticiteit is de procentuele verandering van de aangeboden hoeveelheid / de procentuele verandering van de prijs

3 mogelijkheden van prijselasticiteit van het aanbod

E = + 1   ->  unitair prijselastisch aanbod
E > + 1   ->  prijselastisch aanbod
E < + 1  ->   prijsinelastisch aanbod

Je heb ook twee extreme gevallen namelijk

een volkomen elastisch aanbod
(er bestaat dus geen verband tussen prijs en aangeboden hoeveelheid)

een volkomen inelastisch aanbod
(een prijsverandering heeft geen verandering in de aangeboden hoeveelheid tot gevolg)

De factoren die de prijselasticiteit van het aanbod beïnvloeden:

 • de aard van het product
 • de beschouwde tijdsperiode

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Alstublieft, nu even geen economie in deze tijden van tegenspoed, maar een interessant artikel, duim
Hoort hier de Kwaliteit en de kwantiteit van het product ook niet bij.
Die hebben behalve invloed op de prijs ook invloed op de omzet.
Goed verhaal, goed uitgelegd.

Pork geeft de DUIM.
FAN wordt hij ook.

DRIMPELS zijn als dromen in het water.
Ik heb dit vroeger op school gehad en snap het nu nog steeds niet geloof ik ;)