Leer wat bij over de oudheid : Fysische Geografie

Door FromAntwerpWithLove gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Fysische geografie of natuurkundige aardrijkskunde is die richting van de geografie die zich bezighoudt met de bestudering van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd.

 

Fysische Geografie.

De paleoklimatologie bestudeert het klimaat in het verleden. 10.000 v.C was een periode van temperatuurstijgingen waarin de grenzen tussen de klimaat- en vegetatiezones opschoven naar het noorden en verder uiteen kwamen te liggen. Niet alleen de klimaat- en vegetatiezones veranderen maar ook het aardoppervlak is aan voortdurende verandering onderhevig.

De temperatuurstijging van 10.000 BC deed het landijs afsmelten en de zeespiegel stijgen. Maar ook processen als sedentatie kunnen landschappen ingrijpend veranderen. Net zoals rampen als aardbevingen en vloedgolven wat geografische veranderingen te weeg kunnen brengen. 


Natuurlijke Vegetatiezones en klimaatzones

 

De afgelopen 5000 jaar is er in Eurazië en het Middellandze zeegebied van Noord naar Zuid een drietal natuurlijke vegetatiezones te onderscheiden. Op veel plaatsen is deze natuurlijke vegetaite aangetast door de landbouw, een proces dat al in de oudheid begon.

Een schemtische voorstelling 

Eerste zone : 40° à 50° Noorderbreette

Vegetatietypes

Toendra
Boreaal Bos (taiga)
Gemengd bos
Loofbos
steppe
woestijn
Bergvegetatie

Klimaattypes 


Midden Europa :Vochtig Klimaat
Noord Europa : subarctische klimaat
West- Europa : zeeklimaat
Oost- Europa : landklimaat
Centraal Azië :  Zuid – Droog en koud continentaal klimaat
    Noord – Vochtig subarctisch klimaat met lange, strenge winters.

Tweede zone : Tussen wijngrens (40° à 50°) en kreeftskeerkring (23,5°)
 

Vegetatietypes

mediterrane vegetatie
steppe
woestijn

Klimaattypes 


Zuid-Europa en Noord Afrika – Droge warme zomers, milde vochtige winters.
In Noord-Afrika reikt de steppe of woestijn op veel plaatsen tot aan de zee. De woestijnvorming in de Sahara is een jong fenomeen (5000BC)
Egypte  en het nabije oosten en het arabsiche schiereiland hebben overwegend woestijn of steppevegetatie en woestijnklimaat
stroomgebieden tigris en eufraat hebben alluviale bodems en voldoende water
Van Annatolië tot Punjab strekken zich bergketens uit met steppevegetatie of gebergtevegetatie, er heerste een steppe en woestijnklimaat met in het Anatolisch-iraanse bergland een uitloper van het mediterrane klimaat.
Berggebieden van afghanistan met hooggebergtevegetatie en steppegebieden. Het klimaat varrieert van warm continentaal naar toendraklimaat
China : noorden uitgestrekte vlakten en lössgebieden met woestijn en steppevegetatie en een woestijn- steppe- en continentaal klimaat. Zuiden sterk geaccidenteerd met subtropische bosvegetatie en een warm vochtig en subtropisch klimaat.

Derde zone : ten zuiden van de kreeftskeerkring met subtropische en tropische vegetatie.


India: alluviale vlakten van de indus en de ganges en brahmaputra.De regenval neemt toe van west naar oost met uitzondering van de westrant. De vegetatie verrieert hier van wiestijn direct ten oosten van de indus tot tropisch moessonbos in de ganghesdelta. Er heerst ook een tropische bos en savannevegetatie.
Zuidoost azie is een gebied met voornamelijk tropisch regenwoud en moessonwoud. Het klimaat is hier onveranderlijk tropisch.

Afbeeldingen 

Toendra

Boreaal Bos (taiga)

Gemengd bos

Loofbos

steppe

woestijn

Bergvegetatie

 

 

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Leuk artikel, en goed geïllustreerd!
Altijd leuk om iets te lezen waar ik normaal nooit iets over zou lezen. Prima geschreven en mooie aanvulling van afbeeldingen!
Grootse reportage en geweldige foto's
Duim taco