Wat is spiritualiteit voor u?

Door Annemarie-korstanje gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

Wat we onder spiritualiteit verstaan staat centraal. Voor de een is dat een harmonieus ontwikkelen en realiseren van een specifiek pakket van kwaliteiten en deugden. voor de ander het kunnen aanvoelen van wat zuiver, integer,heilig en kwetsbaar is en de bescherming daarvan.

Bij spiritualiteit definieren gaat het ook om opvattingen maken op een eigen gekozen basis. Voor de een is het de ene basis en de ander de andere gekozen basis. Het gaat vooral om hoe die spiritualiteit zich in onze samenleving ontwikkelt. Wat betekent het voor mijzelf/

Een levenshouding waarbij het aardse leven wordt opgevatals iets dat verband houdt met een ruimere geestelijke werkelijkheid. Daarbij is iedere interpretatie van de werkelijkheid persoonlijk en ook de levenshouding. Daarom heb ik bij de titel deze vraag gesteld.

Er zijn twee soorten spiritualiteit; collectieve- en individualistische spiritualiteit. de eerste is erop gericht, het individu ook in geestelijke zin ondergeschikt te maken aan het grote geheel. terwijl de tweede gericht is op de belangen van het individu en hun relaties van andere individuen waarbij persoonlijke onsterfelijkheid, groei en liefde centraal staan. Beide vormen zijn opvattingen met consequenties waarop de geestelijke werkelijkheid wordt opgevat. En in verband wordt gebracht met het aardse leven. Spiritualiteit wordt door mij ook in verband gezien met thema's als rechtvaardigheid, menslievendheid en mededogen. Het buiten de grenzen van de natuur te treden, en deel te krijgen aan een transcendente werkelijkheid.

 

Dit vereist een speciale wijze van waarnemen,en een openheid van geest.waar waarden en emoties gelden waar waarheid, moed, trouw, liefde en gerechtigheid belangrijk zijn.  Openheid leidt tot socialiteit maar vooral tot het goede, liefde en wat ons heilig is. Ieder mag zelf uitmaken hoe hij of zij dat ziet, dus vandaar de vraagstelling.  Het gaat niet alleen om gebed of meditatie maar ook het verrichten van goede daden. Deze laatste worden door velen bepaald door de relatie die zij met God hebben, maar het kan ook buiten een Godsgeloof om. Iedere persoonlijke diepgang is individueel en op zich prima. Het gaat om een bewust gekozen en beoefende spiritualiteit ofwel levenshouding. Het wordt spontaan ervaren maar ook bewust gezocht. Voor mij wordt die meer verbonden met de boeddhistische leefwijze.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed en duidelijk gechreven! Duim van mij