Gouden regels van het boekhouden

Door Marleen gepubliceerd op Friday 28 September 12:08

Enkele gouden regels voor studenten boekhouden.

Gouden regels van boekhouden

A+ : Debet
A- : Credit

K + : Debet
K - : Credit

P+ : Credit
P -: Debet

O+ : Credit
O - : Debet

Informatie 


Resultaat = opbrengsten – kosten
     = (BO – BK) + (FO – FK) + (UO – UK)

Winst: - Overdragen naar volgend BJ
 - Reserveren
 - Uitbetalen aan aandeelhouders

Verlies: Overdragen naar volgend BJ

Tips voor studenten


- eerst journaalpost, dan onmiddellijk T-rekeningen;
- berekeningen op apart blad;
- opletten dat je geen twee dezelfde T-rekeningen opschrijft;
- verschillende journaalposten bij 1 datum dan bijvoorbeeld nr. 6a, 6b, 6c, …;
- ALTIJD journaal volledig invullen;
- Let op bij betalingen? Betalingskorting ja of nee?;
- 2 documenten = 2 journaalposten: bijvoorbeeld: VF en B: eerst verkoopfactuur boeken en dan pas de betaling;
- regularisaties: vul zelf aan met gegevens uit verrichtingen;
- proef- en saldibalans opstellen VOOR eindejaarsverrichtingen en VOOR regularisaties;
- DS = debetsaldo voor actief-rekening: saldo aan creditzijde op T-rek., saldo op debet op saldibalans;
- CS = creditsaldo voor passief-rekingen: …;
- Definitieve saldibalans opstellen NA eindejaarsverrichtingen: !!! alle kosten en opbrengsten-rekeningen hebben een nul-saldo;
- LET OP: voorbeeld: afschrijvingen: debetsaldo met negatief getal: op saldibalans bij credit schrijven;
- LET OP: alle T-rekeningen op proefbalans, ook al is er geen saldo dan gewoon geen bedrag op saldibalans;
- In T-rekeningen: regularisaties met andere kleur noteren, eindejaarsverrichtingen ook een andere kleur en saldi’s nog een andere kleur: zorg voor duidelijkheid en orde aub;
- !! totalen moeten altijd gelijk zijn.

Integratieoefening

 

Verrichtingen:
1) DeDatum 01.12 / AF 100 / Goederen VervalDatum 01.01
TotaalFactuurBedrag (incl. BTW) €6.250 / BTW 21% / HK 10% / BK 2% (10 dagen) / Vervoer €125
2) DD 02.12 / AF 101 / Elektriciteit / VD 02.01
TFB €250 / BTW 21%
3) DD 03.12 / VF 100 / Goederen / VD 03.01
TFB €10.000 / BTW 21% / HK 15% / BK 3% (10 dagen)
4) DD 04.12 / CN 100 / Betreft AF 100
TCB €750
5) DD 05.12 / P 100 / Betaling RSZ bijdragen en bedrijfsvoorheffing
€3.125 en €2.500
6) DD 06.12 / AF 102 / Schoenen voor personeel / K 100
TFB €625 / BTW 21%
7) DD 07.12 / B 100 / Betaling lonen november
€3.750
8) DD 08.12 / VF 101 / Goederen / K101
TFB €10.000 / BTW 21% / HK 10% / BK 2%
9) DD 09.12 / AF 103 / Machine / VD 09.01
TFB €12.500 / BTW 21% / Residu €1.250
10) DD 10.12 / B 101 / Betreft AF 100 en CN 100
11) DD 11.12 / VF 102 / Oude machine (*) / K 102
(*) DD 04.06… / TFB €15.000 / BTW 21% / Residu €2.500 (D100) / gebruiksduur 10 jaren
TFB €2.000 / BTW 21% / verkoop 7 jaren later
12) DD 12.12 / VF 103 / Goederen / VD 12.01
TFB €7.500 / BTW 21%
13) DD 13.12 / D 101 / Trekken van wissel betreffende VF 103 / VD 12.01
€7.500
14) DD 14.12 / D 102 / Discontering wissel betreffende VF 103
15) DD 15.12 / K 103 / Storting uit bank
€2.500
16) DD 16.12 / D 103 / Loonstaat december
Netto loon arbeiders €3.000 / RSZ 13,07% en 38,39% / BV 30%
17) DD 17.12 / B 102 / Betreft wissel en de storting
€6.250 (WD 100) en €2.500 (K 103) Wissel nummer 13 en 14
18) DD 18.12 / K 104 / Betaling huur januari
€1.125
19) DD 19.12 / B 103 / Lening
Leningsvoorwaarden: 10 jaar, 10%
€12.500
20) DD 20.12 / K 105 / Voorschot op lonen betaald
€1.375
21) DD 21.12 / D 104 / Goederen vernield door brand
€2.500 (aankoopprijs)
22) DD 22.12 / B 104 / Uitbreiding van het bedrijf (kapitaalinjectie)
€12.500
23) DD 23.12 / K 106 / Steunkaart voetbal gekocht
€12,5
24) DD 24.12 / B 105 / Betaling wissel (zie beginbalans) en betaling oude schulden (zie beginbalans) (in 1 boeking WANT er is maar 1 uitreksel)
€10.000

Regularisaties:
1) Afschrijvingen:
- Machines: 10% (alleen residu van verrichting 9 in aanmerking nemen)
- Gebouwen: 5%
2) Eindvoorraad: €5.000, inclusief BTW
3) Kas: €125 tekort
4) Lening (geen intrest)
5) Winstverdeling: 70% eigenaars, 10% reservering, 20% volgend jaar


GEVRAAGD (deze volgorde ALTIJD aanhouden):
1. Opstellen beginbalans.
2. Boek alle verrichtingen in journaal en grootboek.
3. Opstellen voorlopige proef- en saldibalans.
4. Regularisaties.
5. Eindejaarsverrichtingen (enkel 6 en 7 rekeningen) en winstberekening en -verdeling.
6. Opstellen definitieve saldibalans.
7. Afsluiten rekeningen en journaal.
8. Opstellen eindbalans (en resultatenrekening).


Er moet altijd afgerond worden op 2 cijfers na de komma.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
haha blij dat ik geen boekhouder ben.