De veenmol een zeldzame gast

Door Handigeharrie gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Een uitleg over Nederlands grootste en typische sprinkhaan. De wonderbaaarlijke veenmol.

De veenmol.

De veenmol (Latjnse naam: Gryllotalpa gryllotalpa) is het grootste in het wild vookomende insect in Nederland.  het mannetje wordt tussen de 3,5cm  en 4,5cm en het vrouwtje wordt tussen de 4cm en vijf centimeter groot. De veenmol is een soort krekel, ook  maakt het mannetje lokgeluiden naar het vrouwtje. Zijn lichaamsbouw doet echter niet gelijk denken aan een krekel.

Uiterlijk van de veenmol

De naam veenmol dankt hij aan zijn lichaamsbouw en de plaatswaar hij zich het liefst ophoudt. De veenmol houdt zich het liefst op in veenachtige humusrijke grond, dit om dat hier eht makkelijkst in te graven valt en de rijkdom aan voedsel. De veenm,ol heeft net als zijn naamgever de mol sterke graafpoten. Het achterlichaam is duidelijk dat van een familielid van de sprinkhaan c.q. krekel. De vrouwtjes hebben echter geen leg boor. Wel hebben zij aan het eind van hun achterlijf twee uitsteeksels de zogenaamde cerci. Deze kunnen door de veen mol niet gebruikt worden om te steken, maar dienen als tastorgaan.

Voortplanting

Er is veel bekend over de voortplantig van veenmol, het mannetje graaft een holletje. Het mannetje lokt de vrouwtjes met hun geluid,. Het geluid wordt versterk door het holletje dat als klankkast faungeert.  

Het holletje wordt voorzien van zijtunnels om het overtollig water af te voeren.Verder wordt het door direct zonlicht warm gehouden, om dit te bereiken wordt het bovenliggende plantenleven vernietigd door middel van het vernietigen van de wortelstelsels. De plantengroei die het zonlicht belemmeren sterft af en de resten worden afgevoerd door de veenmol.

Voedsel

De veenmol, en dan in het bijzonder de nymphen (larven) voeden zich met de wortels van jonge panten, hierdoor zijn ze niet geliefd bij de meeste tuinders. De volwassenen eten echter veel schadelijke insecten, vooral ritnaalden staan op hun menu, verder zijn ze kanniballistisch tegen jonge soortgenoten. Dit maakt hen tot nuttige i. p. v. schadelijke dieren. Waar de veenmol niet is, is ritnaalden overlast vaak een gegeven. Vanwege de afmetingen van de veenmol zijn er maar weinig insecten die het tegen hem op  kunnen nemen, maar staaan er we veel op zijn menu.

Zeldzaam

Daar de veenmol nogal zwaar bestreden is en door de ruilverkaveling die de biodervisiteit op een klein gebied, deed het veenmollen bestand geen goed. Er zijn nu nog maar zo weinig over dat de veenmol inmíddels op de rode lijst van bedreigde dieren geplaatst. Ondanks dit gegeven wordt hij nog met hand en tand bestreden, het nut van d e enkeling is dan blijkbaar belangrijker dan die van de biodervisiteit van de natuur.

Laat de natuur zichzelf in bedwang houden dan krijgen ook andere dieren een kans, zo is de salamander mede afhankelijk als voedselbron van de veenmol. Hete zou ontzettend jammer zijn als door kortdurend klein tijdelijk gewin dieren en diersoorten verdwijnen.

Pleidooi

Ik zou graag een pleidooi willen houden om de veenmol niet uit te roeien met bijvoorbeeld chemicalien, maar ook deze mooie schepsels (Nederlands grootste sprinkhaansoort) alleen door handmatige verwijdering te bestrijden en ze levend uit te zetten in een gebied waar het dier gewoon kan zijn wat het is. Een belangrijke schakel in de voedselketen. Wie weet wat er voor geods uit kan komen, en in ieder geval onze kinderen en kleinkinderen nog kunmnen genioeten van de Nederlandse fauna. Vaak vallen er onnodige slachtoffers in de drift de natuur naar de hand te willen zetten in het verleden is al gebleken dat dit fragile evenwichten in de natuur makkelijk verstoord en zelfs onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Laat dit mooie insect niet ten ondergaan aan onbedachtzaamheid.

Het zou heerlijjk zijn als een van onze kleinkinderen zegt wat is dat opa/ oma en dat wij dan kunnen zeggen dat is een veenmol

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik heb nog nooit een Veenmol mogen aanschouwen. Inderdaad, dit unieke insect moet je zwaar beschermen!
Mooi geschreven, duim!
mooi geschreven van u , maar vind het toch maar een vies beestje ken ik eigenlijk niet nog nooit gezien
is geen kleintje. Ik had er nog nooit van gehoord