Opstandig, dwars en driftig (Odd en Cd)

Door Kimontana gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Ik heb een aantal boeken gehaald bij de bibliotheek over gedragsstoornissen. Dit heb ik gedaan omdat een van de onderwerpen uit mijn portfolio-assessment ging over vak literatuur lezen en de informatie te gebruiken in het werkveld. De boeken die ik heb gelezen gaan over ODD en CD en daarover heb ik dit verslag geschreven.

Inhoudsopgave


1.ODD
2.CD
3.Begeleiding
4.Voeding
5.Structuur, regels en communicatie
5.1.Belonen, straffen, negeren
5.2.Tips
6.Onderwijs
6.1.Schoolkeuze
6.2. Tips voor leerkrachten
7.Agressie
7.1.Triggers
8.Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

 

1.ODD

ODD betekent letterlijk Oppositional Defiant Disorder of Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis.
ODD kenmerkt zich door eem duidelijke inflexibiliteit, waar het kind zich niet goed kan aanpassen bij veranderingen.
ODD patienten hebben een lage frustratietolerantie, dit overheersd de positieve karakteren.

De symptomen van ODD zij:
- Vaak driftig,
- Maakt vaak ruzie met volwassenen,
- Is opstandig of weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van volwassenen,
- Ergert vaak met opzet andere,
- Geeft andere vaak de schuld van zijn eigen fouten,
- Is prikkelbaar en ergerd zich vaak aan andere,
- Is vaak boos en geprikkeld,
- Is vaak hatelijk en wraakzuchtig.

ODD is een aangeboren stoornis, maar wordt verergerd door ongevingsfactoren.
Kinderen met ernstige gedragsstoornissen hebben een afwijkende biologische “outfit”, zij hebben een langzamere hartslag en een hogere stressdrempel.

Ook is er sprake van erfelijkheid bij bijv. een broertje of zusje, of groot ouders met ODD of CD.
Temperament kan ook een rol spelen maar ook; een lichte hersen beschadiging bij de geboorte, inhibitieproblemen of ADHD.
Comorbideteit komt vaak voor, dat wil zeggen dat een kind meerdere gedrags- en/ of ontwikkelingsstoornissen heeft.

Het kind moet onderzocht worden door een kinder psychiather of psygoloog.
Na een diagnode van ODD kan het kind medicijnen krijgen waardoor de driftbuien afnemen en het kind minder prikkels binnenkrijgt.
Daarnaast kan het kind met behulp van cursussen en therapieen leren omgaan met zijn emoties.


2.CD

CD is de afkorting van Conduct Disorder of antisociale gedragsstoornis.
Dit uit zich in verbale agressie maar ook in lichaamelijke agressie.
Het kind vertoont antisociaal gedrag en overtreed daarmee de normen en waarden van de samenleving.
Een kind met CD heeft het vaak moeilijk, maar ook de rest van het gezin.
Op allerlei gebieden bevinden zich problemen zoals; op school, thuis, het uitgaansleven, relaties en op dtraat.

De symptomen van CD zijn:
- Agressie gericht op mensen en dieren,
- Vernieling van eigendoom,
- Leugenachtigheid of diefstal,
- Ernstige schending van regels

CD wordt meestal bij tieners ontdekt, bij kinderen jongen dan 8 jaar wordt meestal de diagnose ODD vastgesteld.

Behandeling van kinderen of jongeren met CD is erg meoilijk,
Het kind heeft vaak weinig probleembesef, het onderschat zijn eigen aandeel, legt de schuld vaak bij andere en overschat de schuld van een ander.
Ook heeft het kind al jarenlang hetzelfde negatieve gedrag, dat veel invloed op andere kinderen heeft.


3.Begeleiding

Een stoornis als ODD of CD is heel heftig en heeft grote invloed op het kind zelf en op het gezin.
Door de diagnose kunnen de ouders en alle andere die met het kind te maken hebben, beginnen met een plan van aanpak en de juiste behandeling, er is dan meet begrip naar het kind toe en dat is hoopgevend voor de toekomst.
Een kind met ODD of CD kunnen op verschillende manieren behandeld worden;
- Ambulante hulp of thuisbehandeling,
- Dagklinische behandeling,
- Klinische behandeling,
- Specifieke programma’s;
• Curssusen,
• Video-hometraining,
• Sociale vaardigheidstraining(SOVA),
• Sensorische integrietherapie.


4.Voeding

Over voeding en de invloed daarvan worden al jarenlang disscussies gevoerd, vooral over voeding in combinatie met ADHD is al veel gepubliceerd, maar ook op kinderen met ODD of CD kan voeding invloed hebben.
De verschillende groepen voedingsmiddelen die invloed kunnen hebben op het grdrag van het kind zijn:
- Additieven, zoals concerveringsmiddelen en kleurstoffen, deze zitten in snoep koek en frisdranken,
- Geraffineerde suikers zoals fructose, glucose en surcose, maar ook honing en stroop,
- Zuivelproducten,
- Noten en granen,
- Cafeine,
- Natuurlijke silicaten in vruchten, vruchtensap en tomaten,
- Schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, oplosmiddelen, verf en andere prodicten met een gemische oevoeging.


5.Structuur, regels en communicatie

Structuur:
Zorg voor weinig prikkels en breng orde en overzicht in het programma (dagschema, afspraken, rituelen, pictogrammen, periodenklok).Reserveer elke dag tijd om met het kind de dag door te nemen, om met het kind te spelen of een bijzondere activiteit te doen.

Regels:
Maak positief opgestelde regels en voer ze consequent uit. Beloon het kind als het zich aan de regels houdt.

Communicatie:
Gebruik duidelijke taal in korte zinnen, en omschrijf het gedrag.
Bij instructies het woord nu gebruiken, gevolgd door een gebiedende wijs.
Praat op neutrale toon, wees voorspelbaar en leg uit waarom iets dient te gebeuren.


5.1.Belonen, straffen, negeren

Beloon de hele dag door positief gedrag en negeer het negatieve zo veel als mogelijk is. Grijp in als de situatie daarom vraagt.
Zorg voor niet-materiële beloningen, en zet een spaarsysteem op voor grotere beloningen. Leg een schrift aan waarin elke dag minstens vijf dingen worden genoteerd die goed zijn gegaan.
Straf meteen (eventueel na voorafgaande waarschuwing) en gebruik een time-outplek (duur al naargelang de leeftijd). Vertel wat het kind fout doet en welk gedrag je liever ziet.


5.2.Tips


- Verdiep je in de stoornis en pas regels en afspraken consequent toe,
- Houd je consequent aan de structuur in de dag,
- Geef zelf het goede voorbeeld,
- Voer geen machtsstrijd,
- Denk aan het belang van individuele - en teamsporten,
- Ga met het kind veel naar buiten,
- Reserveer een eigen moment in de aandacht voor het kind,
- Complimenteer vaak,
- Verwen het kind met aandacht en complimenten, bij voorkeur niet met materiële beloningen,
- Vermijd onnodige discussie,
- Stem in een gezin tussen de ouders de regels af,
- De verzorging van een huisdier past bij enkele van bovenstaande uitgangspunten,
- Wees attent op de sexuele ontwikkeling.


6.Onderwijs

Kinderen met ODD of CD kunnen niet altijd in het regulieren onderwijs terecht.
Dat is afhankelijk van de ernst van de problemen en van wat de school kan en wil bieden aan het kind en de ouders.

6.1.Schoolkeuze

- MKD- Medisch Kleuterdagverblijf,
- SBO- Speciaal basisonderwijs,
- LGF- Regulier basisonderwijs met behulp van een rugzakje,
- SO- Clusteronderwijs.


6.2. Tips voor leerkrachten


- zorg voor structuur en voorspelbaarheid in het programma en in de interacties
- pas de leerstof aan
- zorg voor een goed pedagogisch klimaat
- bedenk een plan voor het omgaan met en de aanpak van conflicten
- betrek het hele team bij jouw omgang met deze leerling en raadpleeg deskundigen
- leer het kind om te gaan met boosheid en leer het zich te beheersen: woedebriefjes, boksbal, scheuren, stokken breken, sporten.

7.Agressie

Agressie kan verdeeld worden in drie soorte;
- Agressie die terecht is,
- Agressie die niet terecht is,
- Agressie die een probleem veroorzaakt.


7.1.Triggers

Triggers zijn situaties die een bepaalde reactie uitlokken.
Als je de triggers kent zijn de meeste exploties voorspelbaar.
Elk kind met ODD of CD heeft een aantal triggers: bellemering door andere, stress, nieuwe situaties, pesten, klieren en uitdagen.


8.Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

Naast ODD en CD zijn er nog meer ontwikkelingsstoornissen, hier volgt daar een lijst van:

- ADHD,
- Asperger,
- Autistische stoornis,
- DCD,
- Gedragsstoornis NAO,
- PDD-NOS,
- OCD,
- MCDD,
- Symdroom van Gilles de la Tourette,
- Angst- emotionele en stemmingsstoornissen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
goed gedaan!