Adhd, alle dagen heel druk?

Door Spam gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Vooroordelen rond ADHD zijn achterhaald, niet iedereen met deze diagnose is altijd druk en hyperactief. Daarnaast is een druk kind niet beslist een ADHDer.


1. Wat is ADHD?
ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder of in het Nederlands: aandachtsstoornis met hyperactiviteit. Het is een gedragsstoornis die vaak herkend wordt doordat er sterke tekenen zijn van concentratietekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Vaak zo hardnekkig dat de ontwikkeling van het kind erdoor kan bedreigd worden. Tegenwoordig wordt ongeveer bij 1 op 20 kinderen ADHD vastgesteld. Het is zelfs de meest gestelde diagnose door kinderpsychiaters.


Er zijn 3 types te onderscheiden:
1. Bij het eerste type vertoont het kind enkel aandachtsproblemen zonder dat dit gepaard gaat met hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit type wordt ADD genoemd en wordt minder snel herkend omdat het kind weinig storend gedrag vertoond. Hoe wordt het dan wel opgepikt? Het kind zit er vaak dromerig en apathisch bij en heeft vaak moeite om zijn aandacht hoog te houden. Vaak presteren deze kinderen onder hun niveau wat een negatieve invloed kan hebben op hun zelfvertrouwen.
2. Het tweede type wordt gekenmerkt door impulsiviteit en hyperactiviteit en komt bijna enkel voor bij kinderen onder 7 jaar. Er is weinig over bekend en men gaat er vanuit dat het een voorloper is van het derde type.
3. Type 3 is een combinatie van de eerste twee types en is het meest voorkomend.

2. Oorzaak
De oorzaken van ADHD zijn nog zo goed als onbekend. Wat wel vast staat is dat het geen gevolg is van een slechte opvoeding of van bepaalde voedingsstoffen. Je kind kan geen ADHD krijgen van teveel snoep of cola. Wel is er reeds bewezen dat kinderen die een laag geboortegewicht hebben of die geboren zijn voor een zwangerschapsduur van 32 weken een hogere kans hebben om later de gedragsstoornis te ontwikkelen. Er zit ook een erfelijke factor in het spel. Broertjes of zusjes van een kind met ADHD lopen 3 tot 5 maal meer kans dan kinderen met een ADHD-loze broer of zus.

 

3. Symptomen
De kenmerken van ADHD kunnen opgedeeld worden, namelijk symptomen die te maken hebben met een aandachtstekort en anderzijds met hyperactiviteit en impulsiviteit.


Aandachtstekort: De kinderen hebben vaak te weinig aandacht voor details en maken veel fouten door hun slordigheid. Ze hebben moeite om hun aandacht erbij te houden en lijken vaak niet te luisteren wanneer ze rechtstreeks worden aangesproken. Ook lukt het meestal niet om een taak volledig te maken en vermijden ze taken waar een lange mentale inspanning voor nodig is. Ze zijn makkelijk afgeleid, verliezen vaak spullen en zijn vergeetachtig wanneer het gaat om dagelijkse activiteiten.


Hyperactiviteit en impulsiviteit: Het kind heeft moeite met stilzitten en zit vaak te friemelen of loopt de hele tijd rond. Ze hebben moeite om rustig deel te nemen aan activiteiten en praten vaak overmatig. Zo verstoren en onderbreken ze regelmatig anderen.

4. Behandeling
ADHD kan behandeld worden, maar niet genezen. Het doel van een behandeling van ADHD is het verminderen van de symptomen en bijkomende problemen proberen te vermijden.  Er zijn reeds veel behandelingsmethoden bekend gemaakt, maar er zijn er maar drie waarvan bewezen is dat ze werken.


1. Psycho-educatie
Deze behandelingsmethode gaat uit van een blijvende kwetsbaarheid van het kind. Tijdens de behandeling leren de kinderen omgaan met hun aandachtsstoornis. Ze verwerven inzichten, werken aan aanvaarding en leren hun gedrag aanpassen waardoor hun zelfbeeld vaak ook positief veranderd.


2. Farmacotherapie
70% - 80% van de kinderen die medicatie nemen, wordt er effectief mee geholpen. Het is de meest doeltreffende en gebruikte behandeling. Natuurlijk is medicatie alleen niet voldoende en is er nog nood aan een uitgebreid zorgtraject.


3. Gedragstherapie
Hierbij worden de kinderen nieuwe vaardigheden aangeleerd. Ze leren ook controle te krijgen over hun gedrag en herontdekken zichzelf op deze manier. Ze leren hun ze de aandacht op zichzelf kunnen vestigen op een positieve manier.  

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zeer informatief en goed geschreven!
Zeer goede uiteenzetting over iets dat toch veel voorkomt in onze maatschappij. Duim en fan erbij!
Een duim omhoog. Het zal je maar gebeuren. Of je zal zo'n persoon maar in je familie hebben. Geduld is dan een schone zaak. Suc6 op Xead.
heb zelf adhd in combinatie met odd. de therapie heeft bij mij niet zoveel gemaakt en voor de medicatie ben ik alergisch. veel mensen snappen het ook niet helaas. hopelijk komt er nu een beetje meer begrip dank je wel voor dit artkel
mooi artikel.
duim erbij