Hersenbloeding / infarct

Door Lucky23 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

"Hoog cholesterol, roken en overgewicht risicofactoren CVA"

CVA “Cerebro Vasculair Accident”

 

Korte omschrijving:

Wordt ook wel een beroerte of stroke genoemd waarbij de diagnose gesteld wordt volgens de criteria van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie). “Als er sprake is van plotselinge ontstane klinische verschijnselen van een plaatselijke stoornis van de hersenfuncties met een duur van meer dan 24 uur of eindigend met de dood. (waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een stoornis in de bloedvaten in de hersenen).

Er zijn 2 soorten beroertes:
- Herseninfarct
- Hersenbloeding


Herseninfarct

Dit zijn +/- 80 % van alle CVA gevallen en wordt veroorzaakt door een verstopping van een bloedvat waardoor een deel van de hersenen niet meer genoeg van bloed wordt voorzien en afsterft. (De verstopping kan bijv. door een bloedpropje of een dichtgeslibd bloedvat komen). Hiervan zijn er 4 soorten waarvan er 2 niet onder de benaming CVA vallen.

- TIA (Transient Ischaemic Attack)
+/- 20 – 40 % van alle beroertes wordt voorafgegaan door kortdurige verschijnselen. (binnen 24 uur verdwenen). TIA’s kunnen zich meerdere keren herhalen voordat een echte beroerte ontstaat.
- RIND (Reversible Ischaemic Neurological Defict)
Als een patiënt na 24 uur, maar binnen 6 weken na een infarct helemaal hersteld is.
Deze eerste 2 soorten vallen niet onder de benaming ‘CVA’.
- Progressief CVA
Het herstel is niet volledig en verschijnselen ook niet, deze kunnen nog kort na het ontstaan van een CVA toenemen.
- Compleet CVA
De verschijnselen zijn gelijk aanwezig en blijvend. Wel kunnen deze na enige tijd nog wat verbeteren.


 

 

Locaties van infarcten:
- in of vlak onder de hersenschors 50 %
- in het achterhoofd gebied 25 %
- in kleine holtes (klein en diep gelegen) 25 %

 

 


Hersenbloeding

Dit zijn +/- 20% van alle CVA gevallen. Het treedt op als gevolg van een lek in een hersenbloedvat. Dit kan ontstaan door een zwakke bloedvatwand. Er zijn verschillende soorten bekend:
(van meest diepgelegen naar oppervlakkige)
- Intracerebrale bloedingen: diep of oppervlakkig in het hersenweefsel
- Extracerebrale bloedingen: tussen het hersenweefsel en het spinnenwebvlies
- Subduraal hematoom*: tussen het spinnenwebvlies en het harde hersenvlies
- Epiduraal hematoom*: tussen hard hersenvlies en schedeldak

*hematoom = bloeduitstorting

 


Oorzaken CVA:

- CVA is niet erfelijk maar in sommige families komen risicofactoren om hart- en vaatziekten te krijgen meer voor. Bij patiënten die eerder een CVA hebben gehad is de kans om opnieuw een CVA te krijgen verhoogd.

Algemene oorzaken:
- atherosclerose (aderverkalking) bloedvaten raken vernauwd en bloedvatwanden
verzwakken.
- hypertensie (hoge bloeddruk) dit kan tot vaatwand beschadiging leiden.


Oorzaken Infarct:
- trombose (bloedstolsel in een ader wand) deze kunnen het bloedvat afsluiten.
- embolie (losgeschoten bloedstolsel) deze kan worden meegevoerd in de bloedbaan en ergens in het lichaam, dus ook in de hersenen een afsluiting veroorzaken.
- samenstelling bloed, door evt. veel stollingsstoffen in het bloed is er sneller kans op een stolling wat ook weer voor een afsluiting kan zorgen van een bloedvat.

Oorzaken Bloedingen:
- scheuren van vaatwand
- aangeboren afwijking van vaatwanden
- schedeltrauma (subduraal hematoom)
- schedelfractuur (epiduraal hematoom)
- bloeding in een vaatrijke tumor

 


Risicofactoren voor het krijgen van een CVA

Deze factoren zijn op te verdelen in 2 groepen.

Te beïnvloeden factoren:
- hypertensie (verhoogde bloeddruk)
- Diabetes
- Verhoogd cholesterol
- roken
- stress
- te hoog lichaamsgewicht
- inactief (te weinig lichaamsbeweging)


Niet beïnvloedbare factoren:
- leeftijdstoename
- behoren tot het mannelijke geslacht
- een eerder doorgemaakte TIA

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zo, ga daar maar even aan zitten. Leest wel wat moeilijk, althans dat vindt ik.
Goede info, dat wel.
Duim.